Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Hedgefondsen: wat doen ze en wat heb je eraan?

27 oktober 2023 Onderwerp: Rendement | Investeringen

In de complexe wereld van beleggingen zijn hedgefondsen nog complexer maar wel intrigerend en vaak verkeerd begrepen. Wat zijn ze precies en hoe onderscheiden ze zich van reguliere beleggingsfondsen? En, belangrijker nog, wanneer is het interessant om in hedgefondsen te beleggen? Dit artikel geeft antwoorden op deze vragen en biedt inzichten in de wereld van hedgefondsen.

Wat zijn hedgefondsen?

Een hedgefonds is een type beleggingsfonds dat het potentieel heeft om hoge rendementen te genereren door te investeren in een breed scala aan activa en door het gebruik van geavanceerde beleggingsstrategieën. De naam ‘hedge’ slaat op het verminderen of afdekken van marktrisico door toepassing van die geavanceerde beleggingsstrategieën.

Hoe werken hedgefondsen?

Hedgefondsen worden actief beheerd door fondsbeheerders die gebruik maken van diverse strategieën zoals short selling, hefboomwerking, en arbitrage om winst te genereren, ongeacht de marktomstandigheden. Dus ook, of liever juist ook, bij een dalende beurs. Verderop in dit artikel lichten we short selling, hefboomwerking en arbitrage nader toe.

Verschil hedgefonds en beleggingsfonds

Hedgefondsen passen andere strategieën toe dan beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen volgen doorgaans een passieve of actieve strategie waarbij de koersen moeten stijgen om rendement te maken. Hedgefondsen hebben als doel om hoe dan ook absolute rendementen te behalen en maken daarvoor gebruik van actieve en complexe strategieën. Dus ook in een dalende markt met lagere koersen kunnen hedgefondsen, afhankelijk van de beleggingsstrategie, rendement maken.

Verschil in regulering

Beleggingsfondsen zijn sterk gereguleerd en staan onder toezicht van financiële autoriteiten. Hedgefondsen hebben meer vrijheid in hun activiteiten. Dit gaat gepaard met een (veel) hoger risicoprofiel. Er bestaan ook hedgefondsen die weer in andere hedgefondsen beleggen (fund-of-funds) en daarmee de risico's breder spreiden.

vermogensbeheerder-630x317

Verschil in toegankelijkheid

Beleggingsfondsen zijn over het algemeen toegankelijk voor een breed publiek via de beurs. Hedgefondsen zijn meestal alleen beschikbaar voor geaccrediteerde en institutionele beleggers vanwege hoge minimum investeringsvereisten en de hoge risico's. Maar er zijn diverse grote banken die zelf hedgefondsen aanbieden. Om hierin te kunnen beleggen moet u een online examen afleggen om te zien of u over voldoende kennis (van de risico's) beschikt.

Wanneer is het interessant om in hedgefondsen te beleggen?

Hedgefondsen kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar hoge rendementen, diversificatie en bescherming in neerwaartse markten (dus een lager marktrisico). Het is echter belangrijk te benadrukken dat hedgefondsen ondanks dat lagere marktrisico toch ook aanzienlijke risico's met zich meebrengen. Deze risico's variëren van grote verliezen tot gebrek aan liquiditeit (verkoopbaarheid) en transparantie.

Hoe te beginnen met beleggen in hedgefondsen

Het beleggen in hedgefondsen begint met een grondige evaluatie van de eigen financiële situatie, doelen en vooral risicotolerantie. Het is ook cruciaal om professioneel financieel advies in te winnen. Past een hedgefonds binnen je totale beleggingsstrategie? 

De volgende stap is rendement evalueren. Elk hedgefonds heeft een prospectus en een EID (Essentiëel Informatie Document (voorheen EBI, Essentiële Beleggers Informatie). Bij het evalueren van het rendement van een hedgefonds is het belangrijk om niet alleen naar de absolute rendementen te kijken, maar ook naar de risico-gecorrigeerde rendementen en de prestaties in verschillende marktomstandigheden. 

Een belangrijke factor om een hedgefonds te beoordelen is de zg. bèta. Dit is de term voor hoe gevoelig de koers van een hedgefonds is ten opzichte van zijn benchmark. Zit het hedgefonds hoger, dan doet dit hedgefonds het in een stijgende markt (veel ) beter dan de benchmark. Maar in een dalende markt juist (veel) slechter.

Bij het kiezen van een hedgefonds is het cruciaal om de beheerders, de strategieën, het track record, de kostenstructuur, en het risicoprofiel grondig te onderzoeken. De meeste fondsen zijn open-end; er is een oneindig aantal participaties of aandelen te koop. De koers wordt 1 keer per dag vastgesteld op basis van de waarde van de beleggingen van het fonds. Bij een closed-end fonds is het aantal participaties beperkt, op is op. Pas als iemand ze te koop aanbiedt, is er weer toegang. Dit kan wel de hele handelsdag door, net als bij een ETF (Exchange Traded Fund). 

Wat betreft de kosten: die liggen vrijwel altijd hoger dan bij een gewoon beleggingsfonds. Er wordt immers actief belegd, dus er zijn meer aan- en verkoopkosten. Ook gebruiken hedgefondsen diverse middelen om koersverlies op aandelen en obligaties te beperken zoals opties en futures oftewel zg. derivaten. Die kosten ook geld. Omdat hedgefondsen naast beheerkosten vaak een resultaatgerelateerde beloning berekenen (performance fee), zijn de totale kosten van tevoren dus niet helder. Ook is niet altijd duidelijk waarin precies belegd wordt en hoeveel. Vaak spreekt men van ‘2 -20’; 2% beheerkosten of management fee en 20% performance fee over de behaalde winst.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Veel voorkomende misvatting over hedgefondsen

Het is een veelvoorkomende misvatting dat hedgefondsen alleen voor de superrijken zijn. Hoewel ze inderdaad een hogere instapdrempel hebben, zijn er ook hedgefondsen die toegankelijk zijn voor een breder publiek.

Short gaan, belangrijke strategie van hedgefondsen

Een van de manieren waarop hedgefondsen in een dalende markt toch geld verdienen is ‘short gaan'. Dit houdt in dat een hedgefonds aandelen leent en die verkoopt, in de verwachting dat de koers omlaag gaat. Als dat gebeurt, koopt de beheerder de aandelen weer tegen een lagere prijs en geeft ze terug aan de uitlener. Het verschil in verkoop- en aankoopprijs is winst uit een dalende koers. Maar de beheerder kan ook nat gaan: als de koers niet daalt maar juist stijgt na verkoop. Dan moet hij de aandelen tegen een hogere koers kopen, teruggeven aan de uitlener en maakt hij verlies. Een hedgefund kan het short gaan ook virtueel doen. Er worden dan geen aandelen geleend. Maar met opties en futures kan hetzelfde effect bereikt worden.

Hefboomeffect

Met zg. derivaten - van aandelen of obligaties afgeleide beleggingsproducten - kan men voor een fractie van de normale koers profiteren van stijging of daling. De meest bekende derivaten zijn opties en futures. Voorbeelden van hefboomproducten zijn Turbo’s, Sprinters en Speeders, uitgegeven door de grote banken. Een hefboomproduct versterkt het effect van een koersverandering, dus zowel omhoog als omlaag. 

De hefboom (in het Engels: leverage) werkt versimpeld als volgt. Normaliter koopt u 1000 aandelen van bedrijf X tegen een koers van 1 euro. Commissies en transactiekosten buiten beschouwing latend, is uw zg. ‘exposure’ in dit bedrijf dan €1000. Stel dat de koers €0,30 stijgt, dan zijn uw aandelen €1,30 per stuk waard. Dus bij verkoop zou u een winst maken van €300, 30% van de inleg van €1000.
Maar met een hefboomproduct hoef je geen €1000 in te leggen maar bijvoorbeeld slechts €200. De rest (€ 800) wordt aan u geleend door de aanbieder van het product, dit heet het financieringsniveau. Hierover betaalt u rente maar in dit voorbeeld laten we die buiten beschouwing. Net als de transactiekosten voor de aankoop van het hefboomproduct. Nu stijgt de koers ook van €1 naar €1,30. Bij verkoop heeft u met uw €200 inleg dan €300 verdiend, 150%. Om te voorkomen dat u meer dan uw inleg verliest bij een koersdaling, geldt een automatische ‘stop loss verkooporder' op de hoogte van de aankoopkoers van €1 per aandeel. 

Arbitrage

Bij beleggingen heeft arbitrage niks van doen met scheidsrechters. Waar het in principe om gaat is het profiteren van (vaak kleine) koersverschillen van een aandeel dat op verschillende beurzen genoteerd is. Door het aandeel X bij beurs A lager in te kopen en op beurs B direct daarna hoger te verkopen, kun je winst maken. Arbitrage wordt echter ook anders ingezet: door relatieve waarde-arbitrage. Het hedgefonds gaat dan op zoek naar tegenstrijdige verschillen in waardering van gelijksoortige aandelen of obligaties.

Conclusie

Hedgefondsen zijn een complex en potentieel hoog-rendement segment van de beleggingswereld. Ze kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie, hoge rendementen en bescherming in neerwaartse markten. Echter, ze brengen ook aanzienlijke risico's met zich mee en vereisen grondig onderzoek en begrip alvorens te investeren. Enkele van de grootste hedgefondsen zijn BlackRock Fund Advisors, Bridgewater Associates, Elliott Management en Man Group.

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen