Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Klachten vermogensbeheer

Beleggers in Nederland uiten jaarlijks duizenden beleggingsgerelateerde klachten. In honderden gevallen leiden deze klachten tot een formele klachtenprocedure. Deze wordt 'extern' beslecht door een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of door de rechter. Vermogensbeheer.nl heeft veel ervaring met klachtenprocedures en mediation rond beleggen en zorgplicht. Zo staan wij consumenten en advocaten inhoudelijk bij.

Bent u ontevreden over een financiële dienstverlener? Wij beoordelen of het loont om een procedure te starten en helpen u desgewenst in de begeleiding van uw klacht tegen bank, verzekeraar, tussenpersoon of vermogensbeheerder. Waar nodig staat ons netwerk van beleggingsspecialisten en gespecialiseerde advocaten tot uw beschikking.

Hoe kan Vermogensbeheer.nl u helpen?

Voordat u een klacht gaat indienen, is het verstandig om eerst informatie in te winnen of een procedure überhaupt zinvol is. Vermogensbeheer.nl adviseert u kosteloos door middel van een quick scan.

Als Vermogensbeheer.nl inschat dat uw klacht gegrond is - en een klachtenprocedure zinvol - zijn wij bereid u hierin te begeleiden. Onze kosten bestaan uit een combinatie van vaste vergoeding en een vooraf bepaalde succesvergoeding.

De klachtenprocedure

De klachtenprocedure tegen een financieel dienstverlener zoals een bank of vermogensbeheerder kent een aantal stappen.

Allereerst dient de klacht geformuleerd te worden en te worden voorgelegd aan de financiële instelling. Het is van belang dat de klacht volledig en correct wordt ingediend. Zo voorkomen we potentiële problemen in een vervolgprocedure. Indien u er met de bank of vermogensbeheerder niet uit komt, kunt u in principe een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Slecht in uitzonderlijke gevallen is dit niet mogelijk en zal het Kifid de klacht niet in behandeling nemen.

In de praktijk blijkt effectief klagen niet eenvoudig. Indien Vermogensbeheer.nl de zaak voor u voert, zorgt de succesfee er voor dat u en onze de belangen parallel lopen. U betaalt slechts bij succes op basis van een ‘no cure, no pay’ constructie.

Vermogensbeheer.nl voert de klachtenprocedure voor u. De procedure start bij de aangesloten financiële instelling en eindigt vaak bij de (bindende) uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Deze procedure behelst doorgaans enkele schriftelijke rondes en een hoorzitting.

Laat u bijstaan door de beste klachtenbegeleider. Vul onderstaand formulier in voor een oriënterend (telefonisch) gesprek waarin we samen met u bepalen of een klachtenprocedure kansrijk is. Wij nemen contact met u op voor een telefonisch intakegesprek of quick scan.

Aanvraag quick scan klachtenprocedure