Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Toezicht & klachten

Vermogensbeheerders en hun werknemers staan onder streng toezicht. Dat geldt zowel voor de geboden dienstverlening als voor de door hen geleverde producten.

Officiële instanties die toezicht houden zijn onder andere: de Autoriteit Financiële Martken (AFM), de Stichting Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) plus De Nederlandsche Bank (DNB).

Toezichthouders

Klacht over een finaciële dienstverlener

Wie een klacht heeft over - of een conflict met - een financiële dienstverlener kan terecht bij het landelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

N.B. Interessant om te melden in dit kader: vermogensbegeleider Jos Leeser van Vermogensbeheer.nl is mediator namens KiFiD. Hij bemiddelt in (dreigende) conflicten tussen vermogensbeheerders en hun klanten.