Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten, kortweg AFM genoemd, is een onafhankelijke toezichthouder.

Wat doet de AFM?

De AFM ziet toe op het gedrag van alle partijen die actief zijn in de gehele financiële marktsector: van sparen, verzekeren, lenen en beleggen tot pensioenen. Dus het controleert of financiële instellingen, waaronder vermogensbeheerders, zich wel houden aan de regels en wetten. De AFM werkt onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. Daarnaast adviseert de AFM het ministerie over nieuwe wetten en regelgeving.

Het AFM-toezicht op beleggingsondernemingen, waaronder de vermogensbeheerders en effectenhandelaars vallen, wordt geregeld in de Wet financieel toezicht (Wft) die sinds 2007 van kracht is. De AFM controleert of de financiële dienstverleners de consument goed informeren en adviseren volgens de regels van de Wft.

Volgens de Wft mogen in Nederland alleen beleggingsondernemingen die in het bezit zijn van een AFM-vergunning beleggingsactiviteiten ontplooien. Degene die een vergunning bezitten, zijn geregistreerd in de registers van de AFM. Ook staat in het register aangegeven voor welke specifieke diensten een vergunning is verleend. Check altijd of een instelling of persoon is geregistreerd en voor welke activiteiten. De AFM-registers.

Waarschuwingslijst AFM

Naast een overzicht met vergunninghouders, houdt de AFM ook een zogenaamde ‘zwarte lijst’ bij. Deze wordt ook wel: waarschuwingslijst AFM genoemd. Hierop staan vermogensbeheerinstellingen of personen vermeld die zonder vergunning actief zijn. Ook de namen van organisaties, die effecten uitgeven zonder de wettelijk verplichte prospectus, staan in de lijst. Controleer altijd of een vermogensbeheerder of persoon niet op deze AFM Waarschuwingslijst staat.

Contactgegevens

Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Tel.: 020 797 2000. Email: [email protected] Website: www.afm.nl.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen