Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

LijfrenteScan

De wetgever heeft de spelregels rond lijfrentes de afgelopen jaren flink veranderd. Het is er allemaal niet duidelijker op geworden. Veel houders van een lijfrentepolis lopen rond met vragen. Hoe haal ik meer rendement op mijn lijfrentekapitaal? Wat is de feitelijke waarde van mijn lijfrentepolis? Wat houd ik netto over na belastingen? Kies ik straks het beste voor de oudedagslijfrente of voor de tijdelijke oudedagslijfrente of een combinatie van beide? Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting over de lijfrente-uitkering? En: kan ik overstappen naar een andere aanbieder en wat is de beste aanbieder voor mij?

Om onrust en onduidelijkheid weg te nemen, biedt Vermogensbeheer.nl de LijfrenteScan. Een analyse van uw huidige lijfrentepolis(sen) die u inzicht en overzicht geeft en de voordelen en nadelen blootlegt en uw mogelijkheden.

Meest gestelde vragen over een LijfrenteScan

Wij krijgen regelmatig vragen van mensen met vermogen in een lijfrentepolis. Vermogensplanner Ramón Wernsen geeft een antwoord op de meest gestelde vragen.

Hoe ziet het proces van LijfrenteScan eruit?

Ervan uitgaande dat het een bestaande lijfrente betreft, bekijken we eerst de polis en de voorwaarden. We bevragen u over het doel dat u beoogt en starten vervolgens een analyse van de polis met uw doel als uitgangspunt. We kijken hierbij zowel naar de opbouwfase als naar de uitkeringsfase. Onze bevindingen worden vertaald in een rapportage. Hierin geven wij u een helder beeld van de inhoud van uw polis en adviseren wij u over de mogelijkheden en voor- en nadelen. Onderdeel van de LijfrenteScan is een selectie van de beste aanbieders en vermogensbeheerders. Het rapport wordt telefonisch toegelicht.

De kans is groot dat onze rapportage voldoende houvast biedt. Wilt u een stap verder gaan – en de bevindingen vertaald zien in de beste fiscale route – dan bieden wij hiervoor ons uitgebreide Vermogensplan.

Kan ik mijn lijfrentekapitaal ook beleggen?

Ja, dit kan. U kunt uw lijfrentekapitaal zowel in de opbouw- als de uitkeringsfase beleggen. Beleggen in de uitkeringsfase noemen we ‘doorbeleggen’. Het voordeel is vooral voelbaar in tijden van historisch lage spaarrentes. Bij doorbeleggen zit u in de uitkeringsfase niet vast aan de (lage) rente en de daardoor lagere uitkering.

Waarom heb ik een adviseur nodig voor een LijfrenteScan?

De kans is groot dat u uw lijfrente heeft afgesloten op basis van fiscale gronden. Het fiscale voordeel is natuurlijk de belangrijke verkooptroef van de aanbieders van lijfrentepolissen. Maar de fiscale wereld van vandaag is niet dezelfde als die van morgen. De spelregels veranderen en dat kan vervelende gevolgen hebben. Dit gegeven maakt veel mensen onrustig. Door een onafhankelijke gespecialiseerde adviseur in de arm te nemen, voorkomt u dat u besluiten neemt op basis van emoties, verkeerde informatie of onjuiste verwachtingen. Onze expert overziet het hele plaatje en neemt altijd uw doelen als uitgangspunt.

Heeft u mogelijk interesse in een LijfrenteScan?

Vraag dan vrijblijvend een offerte aan voor een LijfrenteScan.

Onze expert Ramón Wernsen neemt dan contact met u op om de mogelijkheden en kosten van een LijfrenteScan met u te bespreken.

Offerte LijfrenteScan aanvragen

Kan ik mijn lijfrentekapitaal laten beleggen door een vermogensbeheerder?

Uw lijfrentekapitaal laten beleggen bij een vermogensbeheerder is mogelijk vanaf 50.000 euro. Vermogensbeheer.nl helpt u graag bij de selectie van een goede en passende vermogensbeheerder. Onderdeel van de LijfrenteScan is daarom een selectie van de beste aanbieders en vermogensbeheerders.

Ik heb straks een lijfrente analyse laten uitvoeren. Maar wat kan ik hiermee?

De analyse wordt afgesloten met een rapportage. Hiermee krijgt u niet alleen inzicht in uw situatie maar ontvangt u ook concrete adviezen. U kunt bijvoorbeeld – met behoud van de fiscale constructie – overstappen naar een andere aanbieder. Eén die betere aansluit bij uw doelen of uw beleggingsfilosofie, die minder kosten rekent, een hogere rente biedt of een beter rendement realiseert. Het belangrijkste wat u wint is echter rust, doordat u meer inzicht heeft in uw situatie.

Mocht u behoefte hebben aan intensievere begeleiding – bijvoorbeeld hulp bij het uitstippelen van de beste fiscale route – dan is ons Vermogensplan wellicht iets voor u.

Kunt u ondernemers adviseren over de mogelijkheden van een lijfrente?

Jazeker. Veel van onze klanten zijn ondernemer. Bent u directeur-grootaandeelhouder en hebt u uw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting dan is een lijfrente veelal financieel aantrekkelijk. Ook voor ondernemers en zzp’ers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak of vof kan een lijfrente aantrekkelijk zijn. Sommige ondernemers kiezen ervoor de fiscale oudedagsreserve (for) die op de balans staat om te zetten in een lijfrente. Andere kopen een stakingslijfrente aan om de belastingdruk op de winst te laten dalen. De mogelijkheden zijn legio en bekend bij onze expert.

Ik heb meerdere lijfrentepolissen. Kan ik bij u terecht?

Ja, dit kan. In principe worden de polissen individueel bekeken. Veelal is het bundelen van meerdere lijfrentes bij één aanbieder raadzaam. Als we inschatten dat dit het geval is in uw situatie, treden we in overleg met u.

Wat is het beste moment voor de LijfrenteScan?

Als u een of meer lijfrentes hebt lopen die nauwelijks rendement opleveren, geeft de analyse inzicht in alternatieven die meer rendement bieden. Een goed moment is uiteraard ook als u overweegt om een lijfrente af te sluiten. Tot slot is een LijfrenteScan zinvol als u op zoek bent naar deskundig en onafhankelijk advies over hoe u zo min mogelijk belasting betaalt over uw uitkeringen.

Heb ik een pensioen of een lijfrente?

Pensioenen en lijfrentes worden door aanbieders vaak op een hoop gegooid. Strikt genomen is een pensioen een afspraak tussen werkgever en werknemer. Een pensioen kent een vaste uitkeringstermijn die ‘levenslang’ wordt genoemd. Bij lijfrentes onderscheiden we zowel de ‘levenslange’ lijfrente als de tijdelijke oudedagslijfrente.

Wat gebeurt er met de lijfrente mocht ik komen te overlijden?

Voor een antwoord op deze vraag moet gekeken worden of het een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente betreft. In tegenstelling tot een bancaire lijfrente valt een lijfrenteverzekering niet in de nalatenschap. Onze vermogensplanner neemt dit mee in de LijfrenteScan. Hij bekijkt welk scenario het gunstigst is in uw specifieke situatie.

Kan ik eerder stoppen met mijn lijfrente?

Ja, dit kan. Maar voor lijfrentes onder het 'nieuwe' regime is dit onaantrekkelijk. U betaalt namelijk niet alleen het volle pond aan belastingen, maar ook nog eens 20% revisierente. In veel gevallen betekent dit dat er netto slechts 30% overblijft van elke ingelegde euro.