Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Privacy Beleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt (bewaart) zich houden aan de regels van de AVG. Dit geldt ook voor Vermogensbeheer.nl. De belangrijkste regel is dat er voor de verwerking van persoonsgegevens een door de wet geaccepteerde grondslag nodig is. Simpel gezegd, er moet een goede reden zijn om uw gegevens te mogen verwerken. Een tweede belangrijke regel uit de AVG is dat u als betrokkene bepaalde rechten heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens, zoals het recht vergeten te mogen worden. Verder stelt de AVG dat de veiligheid van bewaarde gegevens zo goed mogelijk gewaarborgd moet zijn.

Toestemming

Iedereen die op deze site een formulier opstuurt laat zijn gegevens bij ons achter. Wij slaan deze op en gaan er vervolgens mee aan de slag. Dat doen we primair omdat om de opdracht die u ons via het formulier gegeven heeft uit te kunnen voeren. In een later stadium kan ons verdienmodel (leadvergoedingen) of onze wens om klanttevredenheidsonderzoek (van vermogensbeheerders) uit te voeren aanleiding geven tot het verzamelen en opslaan van aanvullende gegevens.

In de meeste gevallen geven deze redenen voldoende grond om aanspraak te kunnen maken op ons gerechtvaardigde belang om uw gegevens te mogen verwerken. Maar om het voor u zo duidelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen om u expliciet toestemming te vragen voor het verwerken en bewaren van uw gegevens. Dat betekent dat u bij de meeste formulieren kunt aangeven of u akkoord bent met onze verwerking.

U kunt de specifieke toestemmingen die u gegeven heeft inzien (en wijzigen) in onze inlogomgeving. U kunt zich aanmelden via Mijn Vermogensbeheer.

Wat weten wij van u?

Als u wilt weten welke gegevens wij bewaren die op u betrekking hebben dan kunt u het beste kijken in de inlogomgeving. U kunt zich daarvoor aanmelden via Mijn vermogensbeheer. Hier staat niet alles, dat zou technisch erg ingewikkeld worden en ook onveilig zijn, maar wel het grootste deel van de aan u gerelateerde gegevens.

Het recht om vergeten te worden

De AVG geeft u onder andere het recht om vergeten te worden. U kunt dit recht uitoefenen door een email te sturen naar [email protected] met als onderwerp 'wisme' en als inhoud uw naam, telefoonnummer en het bij ons bekende emailadres. U krijgt dan van ons een email waarin om bevestiging wordt gevraagd en waarmee wij tevens kunnen controleren of u de eigenaar van het emailadres bent. Na uw bevestiging zullen wij uw gegevens wissen.

Veiligheidsmaatregelen

Om te voorkomen dat uw gegevens via het internet in verkeerde handen vallen, maken wij gebruik van beveiligde verbindingen voor zowel het internetverkeer (te herkennen aan het slotje) als het emailverkeer. Verder hanteren wij strikte protocollen ten aanzien van het gebruik van onze afgesloten omgevingen.

Los hiervan hebben wij nog diverse andere maatregelen getroffen en voorzieningen geïnstalleerd waarover wij u om veiligheidsredenen niet kunnen informeren.

Bezoekerslog

Informatie hierover kunt u vinden in ons cookiebeleid, paragraaf trackers.