Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Beleggingsvoorstel beoordelen

U hebt een beleggingsvoorstel ontvangen van een vermogensbeheerder. Maar hoe goed en passend is deze ‘offerte’? Ontbreken er zaken? Hoe moet u bepaalde ‘clausules’ duiden? Sluit het voorstel eigenlijk wel aan bij uw wensen? En in hoeverre is er rekening gehouden met uw financiële situatie, doelstellingen en risicoprofiel?

Om het beleggingsvoorstel goed op waarde te schatten – en de vermogensbeheerder de juiste vragen hierover te kunnen stellen – kunt u het voorstel laten beoordelen door een onafhankelijk specialist van Vermogensbeheer.nl. Onze experts pluizen uw beleggingsvoorstel grondig uit op onduidelijkheden en hiaten. Deze expertbeoordeling voorkomt dat u vanuit verkeerde verwachtingen akkoord gaat met een beleggingsvoorstel en op een later moment spijt krijgt van uw keuze voor de vermogensbeheerder.

Meest gestelde vragen over laten beoordelen beleggingsvoorstellen

Onze experts krijgen veel vragen van consumenten die een beleggingsvoorstel (‘offerte’) van een vermogensbeheerder hebben ontvangen. Zij vragen Vermogensbeheer.nl dan dit voorstel te beoordelen. Op deze pagina geven senior vermogensbegeleiders Frits van Manen en Jos Leeser van Vermogensbeheer.nl antwoord op de meest gestelde vragen over deze dienstverlening.

Hoe verloopt het proces van beoordelen beleggingsvoorstel?

U hebt, al dan niet op basis van ons gratis SelectieRapport, een of meerdere vermogensbeheerders geselecteerd om mee in gesprek te gaan. Als het goed is heeft u na de gesprekken van de betreffende beheerders een persoonlijk beleggingsvoorstel ontvangen. Indien u geen beleggingsvoorstel ontvangt, vraag dan specifiek om deze maatwerk ‘offerte'.

Een specialist van Vermogensbeheer.nl beoordeelt of het voorstel hout snijdt. Zo toetst hij of het beleggingsvoorstel volledig is. Staan alle relevante zaken in het voorstel beschreven, zodat u een weloverwogen beslissing kunt maken en de beheerder daar ook aan kunt houden? De beoordeling door Vermogensbeheer.nl wordt afgerond met een schriftelijke rapportage en een mondelinge toelichting.

Kan ik niet zelf een beleggingsvoorstel beoordelen?

De gemiddelde consument ontbreekt het aan kennis en ervaring om een beleggingsvoorstel te beoordelen. Het beleggingsvoorstel roept vaak vragen op, zoals bijvoorbeeld: In hoeverre strookt de invulling van de beleggingsportefeuille met de visie die de vermogensbeheerder uitdraagt? En hoe verhoudt het zich tot mijn eigen visie? Zijn de rendementsprognoses reëel? En waar zijn deze cijfers op gebaseerd? Hoeveel van het buitenlands dividend lekt weg? Wat zijn nu voor mij de exacte kosten van de dienstverlening?

Met een expertbeoordeling van het beleggingsvoorstel – vergezeld met een schriftelijke rapportage en mondelinge toelichting – krijgt u antwoord op al uw vragen en worden mogelijke twijfels weggenomen. De beoordeling maakt een gefundeerde keuze voor een vermogensbeheerder beter mogelijk en geeft de beste garantie op een uitgebalanceerde beleggingsportefeuille.

Ik heb al een SelectieRapport ontvangen. Is dit niet voldoende?

Het gratis SelectieRapport biedt veelal voldoende houvast voor een eerste voorselectie van vermogensbeheerders. Echter dit rapport bevat geen persoonlijke maatwerk ‘offertes’ van de betreffende vermogensbeheerders.

Vermogensbeheerders kunnen u pas een persoonlijk beleggingsvoorstel verstrekken nadat ze met u een uitgebreide intake hebben gehad. Wij geven u munitie voor een kritisch vervolg gesprek met de vermogensbeheerder over het uitgebrachte beleggingsvoorstel. Zo kunt u een goede gefundeerde keuze voor een vermogensbeheerder maken.

Beleggingsvoorstel laten beoordelen?

Wilt u een of meerdere beleggingsvoorstellen laten beoordelen door een van onze experts?

Vraag dan vandaag nog vrijblijvend een prijsopgave aan. U krijgt per email onze tarieven voor het beoordelen van beleggingsvoorstellen.

Prijsopgave aanvragen

Kunt u ook meerdere beleggingsvoorstellen beoordelen?

Ja, dit kan zeker. Wel beoordelen we elk voorstel individueel. In onze rapportage maken we dan wel een vergelijk op hoofdlijnen en ook in de mondelinge toelichting gaan we in op de overeenkomsten en verschillen.

Kunt u een voorbeeld noemen waarin het beoordelen waardevol bleek?

Gebreken en hiaten in een beleggingsvoorstel komen pas in de loop van de tijd boven water. En dan is het veelal te laat. Er worden veel klachtprocedures gestart als gevolg van het feit dat de verwachtingen van de consument niet aansluiten bij de geleverde dienst en prestaties van de vermogensbeheerder.

Soms past een belegger gewoonweg niet bij een vermogensbeheerder. In uitzonderlijke gevallen is er zelfs sprake van een verwijtbare tekortkoming van de zijde van de vermogensbeheerder. Met de beoordeling van het beleggingsvoorstel door een expert voorkomt u teleurstellingen.

Ik heb een financieel plan. Houdt uw beoordeling hier rekening mee?

Ja, zij het op hoofdlijnen. Het voert te ver om uw hele financieel plan mee te nemen in de beoordeling van het beleggingsvoorstel. Als het financieel plan is opgesteld door een financieel planner van Vermogensbeheer.nl is de toets extensiever. De planner is dan nauw betrokken bij de beoordeling van het beleggingsvoorstel.