Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Beleggen via crowdfunding en peer-to-peer (p2p) leningen. Is dit interessant?

22 juni 2023 Onderwerp: Rendement | Investeringen

Het is wellicht de oudste vorm van beleggen: geld uitlenen met rente. Nu de rente weer stijgt is dit weer wat interessanter geworden als beleggingsoptie. Bij banken krijg je nog steeds niet veel rente. Maar via crowdfunding en zogenaamde peer-to-peer leningen is nu een aardig rendement te behalen. Tenminste, als je de inflatie even niet meetelt. Hoe werken crowdfunding en peer to peer leningen voor beleggers? Waar moet je op letten? In dit artikel leest u er meer over.

Wat houden peer-to-peer leningen en crowdfunding in?

Peer is Engels voor ‘gelijke’ of ‘leeftijdsgenoot’. Peer-to-peer leningen (P2P) en crowdfunding zijn manieren van financieren, waarbij particulieren rechtstreeks geld lenen aan andere particulieren en (kleine) bedrijven of daarin investeren, zonder dat een financiële instelling als tussenpersoon fungeert. Dus zonder bank. Dit biedt zowel voordelen als nadelen voor beleggers.

Peer-to-peer leningen zijn leningen waarbij particulieren direct geld aan elkaar lenen. Dankzij internet zijn er online platforms opgericht om leners en beleggers bij elkaar te brengen. Dat kan zowel landelijk als internationaal. Zo’n peer-to-peer platform fungeert dan als tussenpersoon en brengt leners en beleggers bij elkaar. Ze kunnen kosten in rekening brengen bij de belegger. Beleggers kunnen een deel van hun vermogen beleggen in leningen aan andere particulieren. Op deze manier krijgen particulieren toegang tot financiering, terwijl beleggers een rendement kunnen behalen op hun inleg.

Crowdfunding is vergelijkbaar met peer-to-peer leningen, maar in plaats van een lening te verstrekken, investeren particulieren geld in een bedrijf of project. Crowdfunding is vooral populair bij start-ups en innovatieve bedrijven, die moeite hebben om financiering te krijgen van traditionele financiële instellingen.

Voor- en nadelen voor beleggers

Voordelen:

 • Hogere rendementen: Beleggers kunnen hogere rendementen behalen dan bij traditionele beleggingsmogelijkheden, zoals sparen op een spaarrekening of beleggen in aandelen.

 • Diversificatie: Beleggers kunnen hun portefeuille diversifiëren door te investeren in verschillende leningen of projecten.

 • Lagere kosten: Doordat er geen financiële instelling als tussenpersoon fungeert, zijn de kosten voor beleggers vaak lager dan bij traditionele beleggingsmogelijkheden.

Nadelen:

 • Risico’s: Beleggen in peer-to-peer leningen of crowdfunding is niet zonder risico’s. Er is een risico dat leners niet in staat zijn om hun leningen terug te betalen, waardoor beleggers hun investeringen kunnen verliezen.

 • Liquiditeit: Het kan moeilijk zijn om geld terug te krijgen uit een investering in peer-to-peer leningen of crowdfunding. De looptijd van leningen kan lang zijn, waardoor het geld voor een langere periode vast staat.

 • Beperkt financieel toezicht door de overheid: Er is beperkt toezicht op de platforms voor peer-to-peer leningen en crowdfunding. Hierdoor is er minder zekerheid voor beleggers over de kwaliteit van de leningen of projecten waarin zij investeren. Zie verderop voor meer informatie over de regelgeving en het toezicht.

Beleggen via crowdfunding

Voorbeelden van platforms voor crowdfunding en peer-to-peer leningen

 1. Kickstarter: platform voor crowdfunding van creatieve projecten. Hierbij kunnen beleggers investeren in projecten van artiesten, musici, uitvinders en andere creatievelingen.

 2. Funding Circle: platform voor peer-to-peer leningen voor kleine bedrijven. Hierbij kunnen beleggers leningen verstrekken aan kleine bedrijven die moeite hebben om financiering te krijgen van traditionele financiële instellingen. Het platform brengt investeerders en leners rechtstreeks met elkaar in contact.

 3. LendInvest: platform voor peer-to-peer leningen voor vastgoedfinanciering. Hierbij kunnen beleggers leningen verstrekken voor de financiering van vastgoedprojecten.

 4. Seedrs: Brits crowdfunding-platform voor durfkapitaal voor bedrijven uit heel Europa. Heeft veel aanbod, met regelmatig snelle groeiers. Biedt daarnaast een secondary market waarmee ook aandelen te verhandelen zijn.

Crowdfunding platforms specifiek voor of uit Nederland:

 1. Geldvoorelkaar.nl: een van de grootste platforms van Nederland. Het biedt leningen aan bedrijven en particulieren aan, die worden gefinancierd door particuliere investeerders.

 2. Collin Crowdfund: platform voor crowdfunding van bedrijfsleningen. Het platform richt zich voornamelijk op het verstrekken van leningen aan MKB-bedrijven.

 3. Lendahand: platform dat zich richt op investeringen in ontwikkelingslanden. Het platform biedt leningen aan ondernemers in opkomende markten die moeite hebben om financiering te krijgen van traditionele banken.

 4. CrowdAboutNow: platform dat zich richt op duurzame en innovatieve projecten. Het platform biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in projecten die bijdragen aan een betere wereld.

 5. Oneplanetcrowd : crowdfunding platform dat zich richt op duurzame projecten en bedrijven. Het platform biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in projecten die bijdragen aan een betere wereld.

 6. Max Crowdfund: internationaal crowdfunding-platform van Nederlandse oorsprong. Je kunt al vanaf €100 investeren in kortlopende leningen voor allerlei vastgoedprojecten. Het past blockchain-technologie toe om transparantie te garanderen; alle transacties worden geregistreerd.

 7. DuurzaamInvesteren.nl: biedt regelmatig grotere investeringsmogelijkheden aan in duurzame projecten en duurzame bedrijven. Sinds de start in 2016 is meer dan € 200 miljoen opgehaald. Het drempelbedrag verschilt per project.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van crowdfunding en peer-to-peer lening platforms in Nederland. Er zijn er nog veel meer, dus het kan de moeite waard zijn om onderzoek te doen voordat je besluit via welke je wilt investeren of uitlenen.

Waar moet je als belegger op letten bij peer-to-peer leningen?

Voor beleggers in peer-to-peer leningen zijn er verschillende factoren om op te letten om een weloverwogen beslissing te nemen. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

 1. Risicobereidheid: P2P-leningen kunnen een hoger rendement bieden dan traditionele beleggingen, maar ze brengen ook meer risico's met zich mee. Overweeg of je bereid bent om dat risico te nemen en hoeveel je wilt investeren.

 2. Diversificatie: Spreid je investeringen over verschillende leningen om je risico te minimaliseren. Investeer niet alles in één lening of één platform.

 3. Kredietwaardigheid van de leners: Bekijk de kredietwaardigheid van de leners en de geschiedenis van hun terugbetalingen. Sommige platforms bieden informatie over het risico en de kredietwaardigheid van de leners.

 4. Kosten: Overweeg de kosten die gepaard gaan met het investeren in P2P-leningen. Sommige platforms rekenen bijvoorbeeld kosten voor het gebruik van hun diensten.

 5. Platformbeoordelingen: Bekijk beoordelingen van het P2P-platform dat je overweegt. Zoek naar informatie over de betrouwbaarheid, reputatie en beveiliging van het platform.

 6. Liquiditeit: Houd er rekening mee dat P2P-leningen meestal minder liquide zijn dan traditionele beleggingen. Het kan dus moeilijker zijn om je geld snel terug te krijgen als je het nodig hebt.

 7. Juridische aspecten: Controleer de juridische aspecten van het platform en de lening. Zorg dat je begrijpt wat er gebeurt als een leningnemer niet kan terugbetalen of als er juridische problemen ontstaan.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Waar moet je als belegger op letten bij crowdfunding?

Als belegger zijn er diverse belangrijke factoren waar je op moet letten bij crowdfunding:

 1. Risico's: Crowdfunding-investeringen zijn over het algemeen risicovoller dan traditionele investeringen, omdat je vaak in kleine, startende bedrijven investeert. Zorg ervoor dat je begrijpt wat de risico's zijn voordat je besluit te investeren. Bestudeer de risicofactoren die door het crowdfunding-platform worden vermeld en overweeg het inhuren van een financieel adviseur.

 2. Het bedrijf: Bestudeer het bedrijfsplan van het bedrijf dat je overweegt te ondersteunen. Bekijk de geschiedenis van het bedrijf, de concurrentie, de marktomstandigheden en het managementteam.

 3. De kosten: Sommige crowdfunding-platforms brengen kosten in rekening voor zowel beleggers als ondernemers. Zorg ervoor dat je begrijpt welke kosten er zijn voordat je besluit te investeren.

 4. De betrouwbaarheid van het platform: Zorg ervoor dat het crowdfunding-platform waarop je wilt investeren betrouwbaar is en voldoet aan alle wettelijke vereisten. Controleer de beoordelingen van het platform en doe je eigen onderzoek naar het bedrijf.

 5. Exit-strategie: Zorg ervoor dat je begrijpt hoe en wanneer je je investering kunt terugtrekken. Sommige crowdfunding-investeringen zijn langlopend en je kunt je geld mogelijk pas terugkrijgen als het bedrijf wordt verkocht of naar de beurs gaat.

 6. Diversificatie: Net als bij traditionele beleggingen is het verstandig om je crowdfunding-portefeuille te diversifiëren. Investeer niet al je geld in één bedrijf en spreid je investeringen over verschillende sectoren en crowdfunding-platforms.

 7. Type belegging: Let op welk type lening of investering je precies doet. Een achtergestelde lening, een (aflossingsvrije) converteerbare lening of normale rente-gebaseerde lening met periodieke aflossing maakt veel verschil. Een achtergestelde lening is risicovoller omdat bij problemen eerst de andere schuldeisers aan de beurt komen. Een converteerbare lening of obligatie kan omgezet worden in aandelen wat interessant is bij snelle groeiers.

Regelgeving en toezicht

In Nederland worden crowdfunding en P2P-leningen gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op financiële dienstverleners, dus ook crowdfunding- en P2P-leningplatforms.

De wettelijke regels voor crowdfunding en P2P-leningen in Nederland zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Crowdfunding-platforms moeten bijvoorbeeld beschikken over een vergunning van de AFM en voldoen aan strikte regels op het gebied van transparantie, informatievoorziening en het beperken van risico's voor investeerders.

P2P-leningen worden in Nederland beschouwd als kredietverlening en vallen daarom ook onder de regels van de Wft. Het toezicht op P2P-leningen is sinds 2021 geïntensiveerd en DNB houdt toezicht op de kredietverstrekking door de P2P-platforms. P2P-leningplatforms moeten zich houden aan de eisen voor kredietverlening, zoals het beoordelen van de kredietwaardigheid van de kredietnemer en het vaststellen van het maximale kredietbedrag. Over het algemeen is het toezicht op crowdfunding en P2P-leningen in Nederland gericht op het beschermen van consumenten en investeerders, het bevorderen van een eerlijke en transparante markt en het voorkomen van systeemrisico's.

In Europa valt crowdfunding onder de Europese Crowdfunding Verordening, die in 2021 is ingevoerd en geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening biedt een kader voor crowdfunding-platforms en stelt eisen aan hun werking, zoals het opzetten van interne controlesystemen, het verstrekken van informatie aan investeerders en het bieden van bescherming tegen faillissement van het platform.

P2P-leningen worden in veel landen gereguleerd als financiële dienstverlening, wat betekent dat de platforms vaak moeten voldoen aan de regels voor kredietverlening en beleggingsdiensten. In de Verenigde Staten wordt het toezicht op P2P-leningen uitgevoerd door de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Federal Trade Commission (FTC), terwijl in het Verenigd Koninkrijk de Financial Conduct Authority (FCA) toezicht houdt op crowdfunding en P2P-leningen.

Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe wet- en regelgeving wordt ingevoerd om het toezicht op crowdfunding en P2P-leningen verder te versterken en te verduidelijken.

Conclusie

P2P-leningen en crowdfunding zijn inmiddels geaccepteerde beleggingsvormen en het toezicht erop is verbeterd. Het is dus zeker interessant om mee te nemen als potentiële categoriekeuze in een gedegen beleggingsstrategie. Hou rekening met alle genoemde factoren en doe verder goed onderzoek of win advies in. Zo kun je beter bepalen of, en zo ja welke P2P-leningen of crowdfunding-vormen het beste bij de eigen beleggingsdoelen passen en welke platforms daarvoor in aanmerking komen.

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen