Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Het Financieele Dagblad

Berichten Het Financieele Dagblad

Blauwe Ogen vermogensbeheer

Het Financieele Dagblad: 29 september 2022

Laatst vertelde ik in een podcastuitzending over mijn privéportefeuille. Het klinkt misschien raar, maar ik heb dit jaar een mooie performance. Vanzelfsprekend meer geluk dan wijsheid. Als je overmoedig wordt en denkt de markt altijd te kunnen verslaan, dan staat ‘Mr. Market’ klaar om je een lesje nederigheid te leren.

Klachteninstituut Kifid moet meer oog hebben voor positie consument

Het Financieele Dagblad: 1 juni 2020

De procedures zijn te juridisch en duren vaak ook te lang, schrijft Jos Leeser van Vermogensbeheer.nl.

Klagen over beleggingen kan helpen

Het Financieele Dagblad: 14 oktober 2017

Veel particuliere beleggers zijn ontevreden over hun financiële dienstverleners. Klagen kan natuurlijk altijd via de officiële kanalen, en dat gebeurt ook vaak. Maar wat kan een belegger nog meer doen als hij ontevreden is?

Vermogensbeheerders hebben vrij spel bij bepalen buffers voor claims

Het Financieele Dagblad: 30 augustus 2017

Kleine vermogensbeheerders in Nederland hebben zich nauwelijks ingedekt tegen het risico dat ze een hoge claim moeten betalen, blijkt uit een rondgang in de sector. Formele buffereisen zijn beperkt, en een verzekering om het risico af te dekken vinden veel bedrijven te duur.

Zijn rendementen van vermogensbeheerders onderling te vergelijken?

Het Financieele Dagblad: 26 augustus 2017

Dat is lastig te zeggen. Het hangt namelijk van vele factoren af, bijvoorbeeld de grootte van het vermogen dat u in beheer wilt geven en uw risicobereidheid. Dat laatste is met name belangrijk om het juiste strategisch risico- en beleggingsmanagement te implementeren.

Vermogensadviseur werkt steeds vaker als zzp'er

Het Financieele Dagblad: 16 augustus 2017

Denis Linnartz werkt al dertig jaar als vermogensbeheerder, maar sinds juni niet meer bij een bank. Volgens Linnartz slaat de zorgplicht in die sector door en verdwijnt de creativiteit, terwijl zijn cliënten — doorgaans ondernemers — steeds meer een persoonlijke benadering verwachten.

Europese private banken stagneren ondanks groei aantal miljonairs

Het Financieele Dagblad: 11 augustus 2017

Is het niet merkwaardig dat ABN Amro de Aziatische private-bankingtak verkocht vorig jaar? De verkoop paste in de strategie van de bank die zich wil richten op het beheren van geld van welgestelde particulieren in Noordwest-Europa. Maar je zou zeggen dat private banks zich op Azië moeten richten. Daar is de markt in opkomst, terwijl die in Europa hortend en stotend voortploetert.

Kifid dichter bij doel overbodig te worden dan het zich realiseert

Het Financieele Dagblad: 8 juni 2017

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vierde onlangs zijn 10-jarig lustrum met een groot symposium. Het Kifid behandelt, als deskundige arbiter, geschillen tussen financiële dienstverleners en consumenten, die er samen niet uit zijn gekomen. In dergelijke gevallen komt het Kifid dan tot een uitspraak. Voorzitter Eveline Ruinaard sprak de ambitie uit om het Kifid uiteindelijk overbodig te maken.

FD: Risicomijdend is soms risicovol

Het Financieele Dagblad: 6 mei 2017

Risicomijdende beleggers hebben een probleem. Veilig beleggen levert niets meer op en is trouwens ook helemaal niet meer zo veilig. Wat kunt u doen als belegger? En hoe safe is dat dan?

Zorgplicht vermogensbeheerder

Het Financieele Dagblad: 24 december 2016

‘Harmony moet klant terugbetalen’ kopte het FD (19 december). Dit krap drie maanden nadat het FD verslag deed van de problemen bij Vermogensbeheerder De Veste.

Vermogensbeheerders crisisbestendiger dan zij doen voorkomen

Het Financieele Dagblad: 20 januari 2015

Ze roepen graag dat het water hen aan de lippen staat, dat een consolidatieslag onvermijdelijk is en dat oplopende kosten om aan alle regels te voldoen de sector forse schade berokkenen. Maar de kleine en middelgrote Nederlandse vermogensbeheerders blijken helemaal niet zo noodlijdend als ze de afgelopen jaren deden voorkomen.

Helft vermogensbeheerders wil niet vergeleken worden

Het Financieele Dagblad: 27 februari 2014

Een deel van de vermogensbeheerders verzet zich tegen de invloed van vergelijkingssites omdat ze niet vergeleken willen worden. Sommige dreigen zelfs met juridische stappen om te voorkomen dat vergelijkingssites nog langer hun rendementen en kosten langs de meetlat leggen.

Vermogensbeheerder wil niet meer gebonden zijn aan Kifid

Het Financieele Dagblad: 13 februari 2014

Beleggers met klachten over vermogensbeheerders hebben binnenkort een sterkere positie bij procedures van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Partijen kunnen dan niet langer tijdens een procedure beslissen om zich ongebonden te verklaren aan het oordeel van het officiële klachtenloket. Vermogensbeheerders reageren daarop door zich op voorhand al ongebonden te verklaren bij het Kifid.

Online aanbieders krijgen aanwijzingen van AFM

Het Financieele Dagblad: 19 november 2013

De AFM is met aanwijzingen gekomen voor online financiele dienstverleners. De toezichthouder wil nieuwe online initiatieven stimuleren door duidelijk aan te geven wat wel en niet mag online.

Nieuwe vermogensbeheerders stellen procentuele vergoeding ter discussie

Het Financieele Dagblad: 20 augustus 2013

De markt voor vermogensbeheer wordt opgeschrikt door nieuwe spelers die het geld van hun klanten voor een vast bedrag beheren, in plaats van een procentuele vergoeding. Hierdoor komen de tarieven in de markt verder onder druk te staan.

Gaten in toezicht AFM op registratie Kifid

Het Financieele Dagblad: 28 mei 2013

Vermogensbeheerders kunnen werken met een AFM-vergunning zonder dat ze aangesloten zijn bij het enige erkende klachtenloket, het Kifid, waar registratie wettelijk verplicht is.

Vergoeding voor aanbrengen van klanten moet om

Het Financieele Dagblad: 2 mei 2013

AFM pleit voor directe beloning

Vergelijkingssites kunnen markt openbreken

Het Financieele Dagblad: 3 april 2013

Veranderingen in regelgeving leiden ertoe dat steeds meer partijen beleggers de dienstverlening van vermogensbeheerders met elkaar laat vergelijken.