Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Gaten in toezicht AFM op registratie Kifid

Vermogensbeheerders kunnen werken met een AFM-vergunning zonder dat ze aangesloten zijn bij het enige erkende klachtenloket, het Kifid, waar registratie wettelijk verplicht is.

Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingswebsite Vermogensbeheer.nl. Alle financiële dienstverleners zijn sinds 2007 verplicht aangesloten bij het enige onafhankelijke klachtenloket, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De registratie is een voorwaarde voor een vergunning waarop waakhond AFM toezicht houdt. Het Kifid is sinds 2007 de opvolger voor de lappendeken aan klachtenregelingen die de financiële sector kende. De instelling moet consumenten laagdrempelig toegang bieden tot geschillenbeslechting.

'Onvoorstelbaar'

‘Van de 138 partijen met een vergunning die wij hebben bekeken, bleek zo’n 10% niet aangesloten bij het Kifid’, aldus Engelien van de Brink van Vermogensbeheer.nl. ‘Daar zijn we van geschrokken. We hebben ze erop attent gemaakt, en sommige van hen hebben zich direct geregistreerd. Maar er blijft een handvol partijen die niet zijn aangesloten.’ Dit zijn onder meer Fidessa en KopVos Capital Management.

Paul van Straaten van Vermogensmonitor vindt het ‘onvoorstelbaar’ dat partijen een AFM-vergunning hebben zonder geregistreerd te staan bij het klachtenloket. ‘En dan zijn de vermogensbeheerders nog een kleine groep. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de tussenpersonen, een veel grotere groep?’

Administratieve onvolkomenheid

In een reactie stelt de AFM dat op het moment dat de vergunning wordt verleend het zo kan zijn dat er nog geen Kifid-registratie is. ‘De AFM controleert dit periodiek. Als er geen aansluiting is, is sprake van een administratieve onvolkomenheid die moet worden gerepareerd. Het is niet zo dat de vergunning dan wordt ingetrokken.’

Veel van de onderzochte partijen blijken echter al jaren te functioneren zonder aansluiting bij het klachtenloket.

Bron en artikel: Het Financieele Dagblad