Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Kifid dichter bij doel overbodig te worden dan het zich realiseert

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vierde onlangs zijn 10-jarig lustrum met een groot symposium. Het Kifid behandelt, als deskundige arbiter, geschillen tussen financiële dienstverleners en consumenten, die er samen niet uit zijn gekomen. In dergelijke gevallen komt het Kifid dan tot een uitspraak. Voorzitter Eveline Ruinaard sprak de ambitie uit om het Kifid uiteindelijk overbodig te maken.

Regelmatig treed ik in klachtenprocedures op als vertegenwoordiger van de consument. Zonder het te beseffen is mevrouw Ruinaard dichter bij haar ambitie dan zij zich realiseert. Eén van mijn nog immer lopende procedures werd besloten met een hoorzitting op 7 oktober 2016. De Geschillencommissie sprak de verwachting uit om in deze niet al te gecompliceerde zaak voor het jaareinde tot een uitspraak te komen.

Lees verder »

Bron: Het Financieele Dagblad