Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vermogensbeheerders crisisbestendiger dan zij doen voorkomen

Het Financieele Dagblad: 20 januari 2015

Ze roepen graag dat het water hen aan de lippen staat, dat een consolidatieslag onvermijdelijk is en dat oplopende kosten om aan alle regels te voldoen de sector forse schade berokkenen. Maar de kleine en middelgrote Nederlandse vermogensbeheerders blijken helemaal niet zo noodlijdend als ze de afgelopen jaren deden voorkomen. In tegendeel: vermogensbeheerders blijken redelijk ongeschonden door de crisis te zijn gekomen.

Het eigen vermogen is sinds 2009 veelal toegenomen, dividenduitkeringen vertonen een stijgende lijn en van een kaalslag onder vermogensbeheerders blijkt geen sprake. De sector zou dan ook goed in staat moeten zijn om de gevolgen van het vorig jaar ingevoerde provisieverbod voor beleggingsfondsen op te vangen.

Download hier het artikel

Bron: Het Financieele Dagblad