Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Pensioen opbouwen als DGA: privé of in de BV?

15 maart 2022 Onderwerp: Pensioenen

Ons land kent ongeveer 260.000 directeur-grootaandeelhouders (dga’s). De dga is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw. Sinds 1 juli 2017 kan hij dat niet meer in eigen beheer regelen. Maar hoe regelt de dga nú zijn oudedagsvoorziening? En hoe kan een financieel planner hierbij van dienst zijn?

DGA pensioen

Tot 1 juli 2017 kon de dga zijn oudedagsvoorziening via zijn bv regelen. Het zogeheten pensioen in eigen beheer werd echter door voormalig staatssecretaris Wiebes van Financiën afgeschaft vanwege de complexiteit voor zowel de dga als de Belastingdienst. Daar komt bij dat de regeling een fiscaal gedrocht was geworden.

De regeling bracht veel dga’s in problemen. De waarde van de pensioenverplichting ten opzichte van de bezittingen was vaak zodanig dat de bv hierdoor een negatief eigen vermogen had en zodoende geen dividend meer kon uitkeren. De dga kon tot 1 januari 2020 zijn opgebouwde pensioen premievrij voortzetten, afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Verder bestaat de mogelijkheid om de oudedagsverplichting alsnog om te zetten in een lijfrente.

De dga heeft nú de volgende mogelijkheden voor pensioensopbouw: een fiscaal gefacilieerde lijfrente bij een bank, vermogensbeheerder of verzekeraar, sparen en beleggen in de bv of in privé. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Ook kan gedacht worden aan het aflossen van schulden. Dit betekent dat er in de toekomst geen of minder rente- en aflossingsverplichtingen meer zijn. Hierdoor is minder inkomen nodig om de kosten voor levensonderhoud te betalen.

Lijfrentepolis afsluiten

De dga heeft net als bijvoorbeeld ondernemers met een eenmanszaak en werknemers met een pensioentekort de mogelijkheid om een lijfrente af te sluiten. Met een hulpmiddel van de Belastingdienst berekent u hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg u maximaal mag aftrekken in uw belastingaangifte.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Pensioen opbouwen met beleggen

Bij beleggen kan de dga kiezen voor vermogensopbouw binnen de bv of in privé. Per situatie zal een financieel planner kijken welke van beide opties de meest passende is. Hierbij zal hij niet alleen kijken naar puur en alleen de fiscale voordelen, maar ook rekening houden met de persoonlijke voorkeuren en gevoelens van de dga. Ofwel de risicobeleving. De leer van de verliesaversie leert namelijk dat het verliezen van geld gevoelsmatig ongeveer 2,5 keer meer pijn doet dan winnen. Anders uitgedrukt: een positief rendement van 5 procent voelt op basis van verliesaversie als 5 procent, een negatief rendement van 5 procent, voelt daarentegen als -12 procent.

Opbouwen via pensioenverzekeraar

Ook kan de dga via de bv een pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar. Dan moeten er vaste afspraken gemaakt worden voor de premiebetaling, eventueel aanvullend nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd aan de hand van de premie-inleg en op de pensioendatum is de dga verplicht van dit kapitaal een levenslang pensioen aan te kopen. De uitkering stopt na overlijden van de dga en eventuele partner. Voordeel van pensioenverzekering is dat alle risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid, in één keer worden afgedekt.

Tussen pensioen en lijfrente bestaan overeenkomsten, maar ook verschillen. Eén van de verschillen is dat een pensioenuitkering altijd levenslang moet zijn, terwijl een lijfrente-uitkering ook tijdelijk mag zijn.

Financieel planner

Van oudsher was de accountant veelal de vertrouwenspersoon en adviseur van de dga. De laatste jaren echter zien we dat deze rol meer en meer wordt opgepakt door de financieel planner.

Een financieel planner kijkt namelijk naar het totale plaatje, privé en zakelijk. Ofwel alle juridische, fiscale en economische puzzelstukjes van de betreffende dga. De financieel planner legt al deze puzzelstukjes op de juiste plaats en geeft de dga daarmee overzicht en inzicht in zijn totale financiële situatie. Dit eenvoudigweg omdat alleen vanuit dit fundament begonnen kan worden met het oplossen van de financiële vraagstukken, het beheersen van risico’s en het bereiken van de doelstellingen, wensen en dromen van de dga. Op deze wijze creëert de financieel planner financiële rust voor de dga, zowel voor nu als in de toekomst.

Betere controle

Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën en betere financiële beslissingen nemen. Ook hebben diegenen met een financieel plan doorgaans een positievere vermogensontwikkeling en bereiken eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen. Een financieel plan helpt u als dga bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie, zowel zakelijk als privé.

Ramón Wernsen

door Ramón Wernsen

Ramón is sinds 1996 actief als Financieel Planner en is auteur van vele artikelen en boeken en als docent verbonden aan het Erasmus Instituut voor Financiële Planning in Rotterdam. Bij Vermogensbeheer.nl helpt hij als vermogensplanner klanten met het herstructureren van hun vermogen en vermogensplanning.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen