Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Artikelen Belasting

Mensen met vermogen hebben te maken met meerdere vormen van belastingheffing. Zo zijn er de loonbelasting, vermogensbelasting, winstbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Vermogensbeheer.nl heeft veel expertise over financiële planning in huis en publiceert regelmatig artikelen over slim omgaan met belastingen en wijzigingen in het stelsel.

Ramón Wernsen

Erfbelasting 2024: vrijstellingen en tarieven

26 maart 2024

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over de erfenis die iemand ontvangt na het overlijden van een familielid of dierbare. Een andere naam voor erfbelasting is successierecht. Successie betekent opvolging.
In Nederland zijn er specifieke regels en tarieven vastgesteld voor de erfbelasting. De wet die dit regelt heet de Wet op Schenk- en Erfbelasting (Successiewet 1956). Die wet gaat dus ook over schenkingen. Hierover hebben we een apart artikel geschreven. Hieronder gaan we in op de belangrijkste aspecten van erfbelasting in Nederland.

Ramón Wernsen

Schenkbelasting 2024: tarieven & vrijstellingen

4 maart 2024

Schenkbelasting is een belasting die wordt geheven over schenkingen. Schenken is het overdragen van vermogen zonder dat daar direct iets tegenover staat. Deze belasting is van toepassing op schenkingen van geld, goederen, of op het nakomen van verplichtingen namens de schenker. In Nederland valt schenken onder de Wet schenk- en erfbelasting. Degene die de schenking ontvangt doet de aangifte en betaalt de schenkbelasting.

Jos Leeser

Vermogensbelasting 2024: vrijstelling box 3 & tarieven

10 januari 2024 (update), 30 november 2023 (publicatiedatum)

Ook in 2024 veranderen de regels voor de vermogensbelasting. In dit artikel leest u hier meer over. De tarieven komen aan bod, inclusief een rekenvoorbeeld. De berekening is best een klusje. En wat ook meespeelt, er is nogal wat gedoe op juridisch gebied. De manier waarop de Belastingdienst de vermogensbelasting uitvoerde is door de Hoge Raad in 2021 afgewezen. De kern van het probleem is dat de Belastingdienst uitging van fictief rendement en niet van werkelijk rendement. Op dit moment geldt er overbruggingswetgeving. Maar ook die hanteert nog een fictief rendement. Vanaf 2027 zou dit afgelopen moeten zijn. Hierover geeft dit artikel u meer informatie. Tot slot geeft Jos Leeser van Vermogensbeheer.nl diverse tips om uw aanslag in Box 3 lager te houden.

Frits van Manen

Belastingvrij schenken 2023: regels en tarieven

25 augustus 2023

Schenken is een manier om financiële ondersteuning te bieden aan familieleden, vrienden of goede doelen. In Nederland zijn er regels en belastingtarieven verbonden aan schenkingen. Maar er zijn ook mogelijkheden om belastingvrij te schenken. In dit artikel bespreken we de ins en outs van belastingvrij schenken in Nederland, inclusief de tarieven voor het jaar 2023.

Hubert Jan Lambooy

Lijfrente: wat is het? Wanneer sluit je er een af?

2 juni 2023

Op een fiscaal voordelige manier inkomen voor later regelen? Dat kan met een lijfrente. Kort gezegd is dit een soort pensioen dat u zelf regelt. Er komt dus geen werkgever aan te pas. Hoe werkt dit en waar moet u op letten? In dit artikel leest u er meer over.

Joost van Löben Sels

Bedrijf verkopen, en dan? Over opbrengst & belasting

5 april 2023

Per jaar wisselen duizenden MKB-bedrijven van eigenaar. Dat levert de verkopende ondernemer vaak een mooi bedrag op. Maar wat kunt u met deze opbrengst doen? Is beleggen bijvoorbeeld een goed idee? We zochten het voor u uit.

Frits van Manen

Erfbelasting (successierechten) voor particulieren in 2023

16 maart 2023

Erfbelasting, ook wel successierecht genoemd, is een belasting op erfenissen in Nederland. Het is een complex en vaak gevoelig onderwerp, omdat het gaat om het belasten van vermogen dat is verkregen na het overlijden van een dierbare. Erfbelasting is een belangrijk onderwerp dat veel emoties kan oproepen. Het voelt voor velen als een oneerlijke belasting omdat het meestal over geld gaat waar de erflater (de overledene) al belasting over heeft betaald via loon-, inkomsten- en/of vermogensbelasting. Maar voor de ontvanger zijn het extra inkomsten. En daarover heft de staat belasting. Gelukkig is er een vrij hoge vrijstelling, zodat de meeste erfgenamen geen of weinig hoeven af te dragen. In dit artikel komen de belangrijkste aspecten van erfbelasting in Nederland in 2023 aan bod.

Ramón Wernsen

Wijzigingen & nieuws vermogensbelasting (box 3)

8 maart 2023 (update), 25 juni 2020 (publicatiedatum)

De ontwikkelingen rond de vermogensbelasting volgen elkaar snel op. In deze blog houden wij u op chronologische wijze op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Hubert Jan Lambooy

Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven

3 maart 2023

Dit jaar verandert er weer het nodige voor wat betreft de vermogensbelasting. In dit artikel vindt u hier meer informatie over. Wellicht heeft u ook gehoord over de uitspraak van de Hoge Raad over onterecht geheven vermogensbelasting in het verleden. Ook hier schenken we apart aandacht aan.

Hubert Jan Lambooy

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en belasting, wat speelt er allemaal?

16 november 2022

Wie door een erfenis of schenking in het bezit komt van een lopend familiebedrijf, moet langs de kassa van de Belastingdienst. Maar, het is mogelijk het bedrijf binnen de familie voort te zetten, en geen of veel minder belasting te betalen. Dat kan via de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Deze BOR ligt nu bij overheid en politiek onder het vergrootglas. Er zou veel misbruik van gemaakt worden. Er is een nieuwe regeling in de maak. Wat is er aan de hand?

Joost van Löben Sels

Vermogensbelasting 2022: vrijstelling box 3 & tarieven

21 januari 2022

Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u belasting. Hoe is die vermogensbelasting fiscaal precies geregeld en wat zijn de bedragen en percentages voor 2022? Wij leggen het u uit.

Ramón Wernsen

Hoe staat het met giften en de fiscus?

7 oktober 2021

Stel, u hebt wat geld over en u geeft dat aan een goed doel. Hoe zit dat dan fiscaal? Wat moet u dan aan de Belastingdienst afdragen? En wat is het verschil tussen een schenking en een gift? Financieel planner Ramón Wernsen, verbonden aan Vermogensbeheer.nl, geeft uitleg.

Hubert Jan Lambooy

Erfbelasting berekenen: vrijstelling & tarieven 2022

10 augustus 2021

Na het overlijden van een partner of familielid moeten de nabestaanden vaak erfbelasting betalen. Dat is de belasting die wordt geheven over het nalatenschap van de overleden persoon. Het gaat hierbij om de waarde van zowel spullen als vermogen, minus eventuele schulden. Maar hoeveel bedraagt de erfbelasting tegenwoordig? En is die erfbelasting voor alle erfgenamen gelijk?

Ramón Wernsen

Erfbelasting besparen: wat biedt het keuzetestament?

6 april 2021

U kunt aanzienlijk op erfbelasting besparen als u kiest voor het keuzetestament. Met deze testamentvorm kunt u de erfbelasting bijvoorbeeld uitstellen na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Vooral vanwege de fiscale voordelen is dit keuzetestament bedacht. Ramón Wernsen, financieel planner bij Vermogensbeheer.nl, legt uit hoe het zit.

Ramón Wernsen

Schenkbelasting 2022: Tarieven & Vrijstelling voor kinderen

29 december 2020

Een schenking krijgen van bijvoorbeeld een familielid is altijd heel prettig. En je kind een financieel steuntje in de rug geven zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond schenkingen? Hoeveel schenkbelasting moet je bijvoorbeeld betalen? We vroegen dit aan Ramón Wernsen. Hij is sinds 1996 actief als financieel planner. Bij Vermogensbeheer.nl helpt hij klanten om hun financiële doelstellingen te realiseren en complexe vraagstukken op te lossen.