Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Wie controleert vermogensbeheerders?

Vermogensbeheerders staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Medewerkers bij vermogensbeheerders kunnen zich laten registreren bij de stichting DSI.

DNB

De Nederlandsche Bank (DNB ) is verantwoordelijk voor het zogenaamde prudentiële toezicht. Dit betekent dat het controleert of vermogensbeheerders ook financieel gezond zijn en hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Dit prudentieel toezicht wordt door DNB uitgeoefend aan de hand van de Basel richtlijnen.

AFM

De Autoriteit Financiële Markten, kortweg AFM genoemd, is een onafhankelijke toezichthouder. De AFM controleert of de vermogensbeheerders zich wel houden aan de regels en wetten en of ze de juiste vergunningen hebben. De AFM werkt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën. Het AFM toezicht op beleggingsondernemingen, waaronder vermogensbeheerders vallen, wordt geregeld in de Wet financieel toezicht (Wft) die sinds 2007 van kracht is. De AFM controleert of de vermogensbeheerders de klant goed informeren en adviseren volgens de regels van de Wft.

DSI

De Stichting DSI staat tegenwoordig voor Deskundigheid, Screening en Integriteit. Deze naam beschrijft kernachtig waarvoor de stichting staat, namelijk: het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening. Hierbij streeft het ernaar het vertrouwen van consumenten in de financiële markten te versterken. Dit doet de Stichting door aan gekwalificeerde vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs een zogenaamde DSI-registratie – een kwaliteitskeurmerk - te verlenen.

Misschien ook interessant: