Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Wat is het verschil tussen een beleggingsfonds en vermogensbeheer?

Als u overweegt uw geld te beleggen, wat is dan het verschil tussen een beleggingsfonds en vermogensbeheer?

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een fonds waarin het geld van verschillende beleggers wordt samengebracht en belegd door experts. Van dit geld worden beleggingen zoals aandelen en obligaties aangekocht. Het rendement van deze beleggingen komt ten goede aan de beleggers in het fonds. Voor het beheer van de beleggingen ontvangt de fondsbeheerder, vaak bank, fondshuis of verzekeraar, een vergoeding. Bij beleggingsfondsen is er geen of een bescheiden minimuminleg.

Bij beleggingsfondsen kunt u kiezen voor bepaalde bedrijfssectoren, zoals IT of vastgoed, of bepaalde regio’s. Er zijn fondsen die exclusief in Nederlandse aandelen beleggen. Ook kunt u kiezen voor een fonds dat alleen in aandelen met een hoog dividend belegt. Een thema als duurzaamheid heeft de laatste jaren bij beleggingsfondsen aan populariteit gewonnen. Er bestaat een zeer groot aanbod aan beleggingsfondsen met als nadeel dat het lastig is om een goed en beloftevol beleggingsfonds te kiezen.

Het beleggen in een beleggingsfonds is execution only. Dat betekent dat u zonder advies belegt. De beheerder kijkt ook niet naar uw risicoprofiel, al moet u vaak wel een (online) vragenlijst invullen over uw kennis over en ervaring met beleggen.

Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer is een dienst waarbij u uw geld laat beleggen door een professionele belegger zoals een zelfstandige vermogensbeheerder of bank.

Bij vermogensbeheer wordt de beleggingsportefeuille toegesneden op de specifieke wensen en persoonlijke situatie van de klant. Vermogensbeheer is bedoeld voor de vermogende belegger die behoefte heeft aan persoonlijk contact met degene die zijn vermogen beheert. Er wordt bijna altijd een minimuminleg gevraagd. Gewoonlijk is dat minimaal €100.000.

Vermogensbeheerders hebben een wettelijke zorgplicht voor de klant. Dat betekent dat hij de klant heel goed moet kennen, moet inventariseren wat zijn persoonlijke situatie is en wat zijn risicobereidheid is. Dat gaat zelfs zover dat de vermogensbeheerder aansprakelijk kan worden gesteld als die zijn werk niet naar behoren doet, bijvoorbeeld door risicovol te beleggen voor iemand die met pensioen is.

Vermogensbeheerders spelen een actieve rol bij het beheer van hun beleggingen en doen aan de hand van research zoveel mogelijk aan een goede spreiding. Die spreiding vindt plaats op verschillende niveaus: beleggingscategorieën (aandelen, obligaties), regio’s en sectoren, zoals gezondheidszorg, energie en financiële instellingen.

Vermogensbeheerders rekenen een beheerfee voor de werkzaamheden die ze voor u verrichten. In de meeste gevallen is deze beheerfee een percentage van het te beheren vermogen. De hoogte van dit percentage hangt weer af van de omvang van het te beleggen vermogen. Globaal ligt de beheerfee van vermogensbeheerders tussen de 0,5% en 1,5% per jaar.

Misschien ook interessant: