Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Welke soorten vermogensbeheer zijn er?

Als u het beheren van uw vermogen volledig overlaat aan een vermogensbeheerder, spreken we over vermogensbeheer. Dit wordt ook wel "discretionair vermogensbeheer" genoemd. Hieronder staan de verschillende soorten van vermogensbeheer en dienstverlening.

Individueel vermogensbeheer

Bij individueel vermogensbeheer is er echt sprake van maatwerk vermogensbeheer. In overleg met u worden individuele keuzes gemaakt betreffende de specifieke inrichting van uw beleggingsportefeuille. Om individueel vermogensbeheer mogelijk te maken dient het te beheren vermogen een bepaalde minimale omvang te hebben. Dit is nodig omdat een voldoende spreiding van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën anders niet mogelijk is. Elke vermogensbeheerder hanteert zijn eigen grenzen, maar bij een redelijk aantal vermogensbeheerders is individueel vermogensbeheer vanaf € 100.000,- mogelijk.

Collectief vermogensbeheer

Bij collectief vermogensbeheer worden vermogens van meerdere cliënten collectief beheerd. Dit gebeurt dan door de vermogens gezamenlijk te beleggen in bijvoorbeeld een beleggingsfonds of in een modelportefeuille. Omdat vermogens van meerdere cliënten worden samengevoegd is een voldoende spreiding van de beleggingen goed te realiseren. Daarom hoeft er voor collectief vermogensbeheer vaak geen of een relatief lage minimale omvang van vermogen te zijn, dus zijn relatief kleine vermogens ook welkom.

Overige diensten

Beleggingsadvies
Als u het beheer van uw vermogen niet geheel uit handen wilt geven, kunt u kiezen voor Beleggingsadvies ook wel genoemd "vermogensadvies" of "adviesrelatie". U blijft dan feitelijk zelf de beheerder van uw vermogen en beslist zelf over aan- en of verkooptransacties binnen uw beleggingsportefeuille. U krijgt bij beleggingsadvies dus beleggingsadviezen van de vermogensbeheerder die aansluiten bij uw wensen en doelstellingen.

Execution Only
Bij deze vorm bent u zelf uw eigen vermogensbeheerder en maakt u alleen gebruik van een broker via welke u uw beleggingen aan- en verkoopt en beheert.

Vermogensregie
Vooral bij grotere vermogens wordt nogal eens gekozen om het vermogen te spreiden over meerdere vermogensbeheerders. Dit uit oogpunt van risicospreiding en om de beheerders “scherp” te houden. Er zijn verschillende vermogensbeheerders en private banks die dan de regie kunnen voeren over uw vermogen. Onder de regie valt de bewaking van de samenhang, de performances, het beleggingsprofiel en de juiste asset allocatie en het maken van risicoanalyses en het overkoepelend rapporteren.

Misschien ook interessant: