Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Beleggingen Optimix Vermogensbeheer

Vergelijk de beleggingen van Optimix Vermogensbeheer met andere vermogensbeheerders. Beoordeel ook rendement, ervaringen, kosten en de organisatie.

Beleggingen

Belegt inIndividuele aandelen, Individuele obligaties, Beleggingsfondsen, Trackers, Duurzaam beleggingsbeleid, Vastgoed, Grondstoffen, Derivaten, Hedge Funds, Structured products, Private equity, Valuta
RegioWereld
BeleggingsstrategieNaast een uitgesproken mening ten aanzien van de asset allocatie, wenst Optimix zo veel mogelijk grip op de portefeuille te hebben. Dat betekent dat de kern van de portefeuille op het niveau van individuele aandelen en obligaties door hen wordt samengesteld. Optimix groepeert de kern van de beleggingsportefeuille in hun eigen beleggingsfondsen. Deze laten zich door Optimix snel en makkelijk sturen. Voor andere vermogenscategoriën, zoals specifieke regio's en thema's, worden instrumenten van andere aanbieders geselecteerd. Dat kunnen passieve instrumenten zijn zoals trackers, maar ook actief beheerde fondsen van gerenommeerde externe beheerders.

Behalve beleggingsfondsen en indextrackers belegt Optimix in individuele obligaties om accenten aan te brengen of om meer inkomsten te genereren.

Risicomanagement speelt een belangrijke rol binnen het beleggingsbeleid en is gestoeld op drie pijlers. De eerste pijler is de kwalitatieve beoordeling van uiteenlopende risico’s zoals liquiditeits-, transparantie-, concentratie, tegenpartij-, debiteuren-, en maatschappelijk verantwoord ondernemen risico. De kwantitatieve beoordeling is de tweede pijler. Daarbij gebruikt men 'state of the art' econometrische modellen. En kijkt men naar verschillende marktindicatoren zoals de VIX Index (waarmee de bewegelijkheid van de markten wordt weergegeven) en risicopremies.

Ook worden de portefeuilles regelmatig getest op een aantal extreme scenario’s en historische gebeurtenissen. Hiervoor gebruikt Optimix onder andere de zogenaamde Geschat Extreem Verlies analyse. De derde pijler heeft betrekking op operationele risico’s zoals verhandelbaarheid van de beleggingen, stabiliteit van de vermogensbeheerder, stabiliteit van de depotbank.

Portefeuilles worden actief beheerd en dagelijks gemonitord. Voor het portefeuillebeleid wordt research gebruikt van interne en externe bronnen en getoetst aan een fundamentele visie. Hierbij worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve afwegingen gemaakt. Optimix is overtuigd dat ervaring en gezond verstand ook een zeer belangrijk ingrediënt is van goed portefeuille management. Markten en waarderingen overdrijven regelmatig en alhoewel elke situatie uniek is, kan er geleerd worden van ervaringen uit het verleden. Optimix schroomt niet om, als zij dat nodig vinden, flink in te grijpen in de portefeuille en de allocatie drastisch te wijzigen, dat kan enerzijds gedreven worden door beleggingskansen die Optimix waarneemt, anderzijds kan dat ingegeven zijn om bepaalde risico’s flink terug te schroeven in de portefeuilles voor haar klanten.

Optimix belegt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid niet in ondernemingen die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. Men is daarom aangesloten bij de United Nations Global Compact. Ook de UN Principles of Responsible Investment zijn ondertekend.
Huisfondsen6-10 huisfondsen
Eigen wensen klantJa
RapportageVolledig cliënt specifiek in te richten. Mogelijkheden op papier, digitaal of een combinatie daarvan. Op papier: maandelijks en elk kwartaal uitgebreid. Online uitgebreide online rapportage mogelijk middels MijnOptimix of via de Optimix App.
Inzage portefeuilleOnline inzage 24/7.
Specialiteit beheerderBepalen van de assetlocatie en behoud koopkracht.
Gratis SelectieRapport

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.


SelectieRapport Aanvragen