Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Beleggingen InsingerGilissen

Vergelijk de beleggingen van InsingerGilissen met andere vermogensbeheerders. Beoordeel ook rendement, ervaringen, kosten en de organisatie.

Beleggingen

Belegt inIndividuele aandelen, Individuele obligaties, Beleggingsfondsen, Trackers, Duurzaam beleggingsbeleid, Vastgoed, Grondstoffen, Derivaten, Hedge Funds, Structured products, Private equity, Valuta
RegioWereld
BeleggingsstrategieInsingerGilissen is een actieve belegger. De bank anticipeert actief op ontwikkelingen op de financiële markten. Bij elk risicoprofiel gaat men uit van een strategische asset-allocatie die is bepaald op basis van historische en verwachte risico- of rendementskarakteristieken voor de lange termijn.

Binnen haar beleggingsbeleid bepaalt men op basis van economische ontwikkelingen de actuele wegingen in de beleggingsportefeuilles van cliënten. Hiermee wil de bank de risico’s binnen de beleggingsportefeuilles zoveel mogelijk beperken in tijden van economische onzekerheid en vergroten bij gunstige economische vooruitzichten.

InsingerGilissen Bankiers stelt haar wereldwijd gespreide of duurzame portefeuilles samen met individuele aandelen en obligaties of door middel van een fondsenportefeuille. De portefeuilles die gericht zijn op het genereren van inkomen, worden opgebouwd uit individuele effecten. Deze voorzien zo in een periodieke inkomensstroom uit dividend- en couponrendementen.

Het beleggingsbeleid van InsingerGilissen is gebaseerd op een aantal overtuigingen.

1. Spreiding
De verschillende beleggingscategorieën reageren vaak verschillend op economische bewegingen. Om de risico’s te beheersen kiest men voor spreiding over en binnen de beleggingscategorieën. Daarbij spelen de keuze van effecten en de bijbehorende risico-/rendementskarakteristieken een belangrijke rol. Ook een goede spreiding over verschillende landen en sectoren vindt men van belang om risico’s te beheersen.

2. Fundamentele analyse
De financiële markten zijn constant in beweging. In een complexe omgeving is het niet altijd makkelijk om het risico in te schatten. InsingerGilissen Bankiers belegt alleen in wat men kan begrijpen en doorgronden. Daarom baseert de bank zijn beleggingsbesluiten op fundamentele analyse.

3. Rendement, risico en kosten
Beleggen draait om een geïntegreerde afweging van rendement, beleggingsrisico’s en kosten. Het selecteren van beleggingen doet InsingerGilissen Bankiers altijd op basis van netto rendementsverwachtingen. Kosten worden zorgvuldig meegenomen in beleggingsbeslissingen.

4. Afwijken van marktconsensus
Het beleggingsbeleid van InsingerGilissen kan afwijken van de marktconsensus. Dat zal vooral aan de orde zijn als de risico’s in de visie van InsingerGilissen Bankiers, in verhouding tot het verwachte rendement, te groot zijn. Als men de risico’s van specifieke vermogenscategorieën, regio’s of sectoren te hoog acht, zal men deze mijden.

5. Voorkeur voor kwaliteit
In de individuele beleggingen wordt bij het selecteren van ondernemingen gelet op een sterke balans en winstgroei. Bij de keuze voor beleggingsfondsen zijn consistente beleggingsprestaties van belang. Dergelijke kwaliteitsinvesteringen leiden volgens InsingerGilissen Bankiers tot betere risico-/rendementskarakteristieken over een lange termijn dan de bredere markt.
Huisfondsen6-10 huisfondsen
Eigen wensen klantJa
RapportageDoorlopend via persoonlijk online dashboard ('Mijn InsingerGilissen'); periodiek via uitgebreide maand- en kwartaalrapportages; regelmatige toelichting door private banker.
Inzage portefeuilleOnline inzage, 24/7 via gesloten cliëntomgeving 'Mijn InsingerGilissen'. Naar wens benaderbaar via app, biedt intraday portefeuille-updates, beleggingsresearch en archief met afschriften, rapportages.
Specialiteit beheerderBrede wealth management ondersteuning; vermogensbeheer en beleggingsadvies; ondersteuning van senior private banker; netwerkmogelijkheden; duurzaam beleggen.
Gratis SelectieRapport

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.


SelectieRapport Aanvragen