Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Obligaties: weinig sexy, maar wel veilig en populair

17 september 2021 Onderwerp: Investeringen

Naast bijvoorbeeld aandelen kunt u ook beleggen in obligaties. Dit zijn, eenvoudig gezegd, leningen die worden uitgegeven door bedrijven en overheden. Over het algemeen worden obligaties als weinig sexy en als saai betiteld. Maar het is wel een redelijk veilige vorm van beleggen en een goed fundament voor een gespreide beleggingsportefeuille. Hoe kunt u verdienen aan obligaties en hoe kunt u hierin beleggen?

Als u in het bezit bent van een obligatie, dan heeft u een deel van een lening die is aangegaan door een land, een overheidsinstelling of een onderneming. De looptijd van een obligatie bedraagt meestal tussen de vijf en dertig jaar. U krijgt jaarlijks een vast of een variabel bedrag uitgekeerd, de zogeheten couponrente. Aan het eind van de looptijd wordt de obligatie, de lening dus, weer afgelost.

In het algemeen geldt: hoe hoger de kredietwaardigheid van de uitgever van de obligatie, hoe lager de couponrente. Zo is geld lenen aan de overheid over het algemeen minder riskant dan aan een bedrijf dat in moeilijkheden verkeert en betaalt de overheid dus een lagere couponrente.

De mondiale obligatiemarkt is overigens groter dan de aandelenmarkt. De totale waarde van alle aandelen wereldwijd kwam eind 2018 uit op 68,7 biljoen dollar, aldus de Wereldbank. De obligatiemarkt was op dat moment anderhalf keer zo groot en lag ruim boven de 100 biljoen dollar. Obligaties zijn, aangezwengeld door de lage rente, een populair middel voor overheidsinstanties om hun begrotingstekort te dekken.

Variabele rente

De couponrente, uw rentevergoeding van de obligatie, kan al bij de uitgifte van de obligatie vast staan. Maar de obligatie kan ook een variabele rente hebben. Hierbij wordt periodiek de rente-uitkering vastgesteld. De couponrente kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de hoogte van de Euribor. Dit is de rente waartegen een groot aantal Europese banken bereid zijn leningen in euro's aan elkaar te verstrekken.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Koersrendement

Bij obligaties kunt u profiteren van het koersrendement. Een obligatie kan op de beurs in waarde stijgen. De koers van een obligatie is afhankelijk van onder andere de marktrente (renterisico), de kredietwaardigheid van de uitgever (debiteurenrisico) en van vraag en aanbod op de beurs (marktrisico).

Obligaties hebben een sterke band met de ontwikkeling van de rente. Wanneer de marktrente stijgt, dan daalt de rente over de al uitgegeven obligaties. Dit leidt tot een prijsdaling van de obligaties. Verwacht u een stijging van de rente, dan is dus het niet verstandig om te beleggen in obligaties, aangezien ze minder waard zullen worden.

Verschillende obligaties

Er bestaat niet één maar er zijn verschillende soorten obligaties. Een voorbeeld is een perpetuele obligatie. Deze obligatie heeft geen vooraf vastgestelde looptijd en hoeft dus niet te worden afgelost. Perpetueel betekent 'eeuwigdurend'.

Een andere vorm zijn de converteerbare obligaties, ook wel ‘convertible’ genoemd. Dit zijn obligaties die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden omgewisseld naar aandelen van hetzelfde bedrijf. De uitgevende instelling (het bedrijf) bepaalt deze voorwaarden. U hoeft dit niet te doen als u liever gewoon rente wil blijven ontvangen tot aan het einde van de looptijd. Het geeft u als belegger dus een extra optie.

Obligaties kopen

Risico’s en nadelen

Maar wat zijn eventuele risico’s en nadelen van obligaties? Een risico is dat de uitgevende instelling failliet gaat. Die kans bestaat met name bij bedrijven. Dan bent u uw geld kwijt. Obligaties geven doorgaans een hoger rendement dan spaarrekeningen en deposito’s, omdat beleggers hun geld langer kwijt zijn en dus meer risico lopen.

Zoals gezegd, gaat u met de aankoop van obligaties een deel van een lening aan. Zo’n lening is bedoeld voor de wat langere termijn, bijvoorbeeld tien jaar. Obligaties zijn dus geen geschikt instrument voor beleggers die op korte termijn winst willen behalen.

Ten slotte leveren obligaties, historisch gezien, een lager rendement op dan aandelen. Obligaties zijn veiliger dan aandelen, maar ‘in ruil’ moet u wel genoegen nemen met een lagere opbrengst.

Ondanks deze risico’s en nadelen vormen obligaties een goed en veilig fundament voor elke beleggingsportefeuille. Een mix van aandelen plus obligaties, een gespreide portefeuille, is het meest aan te raden.

Frits van Manen

door Frits van Manen

Frits is partner bij Vermogensbeheer.nl en heeft ervaring als beleggings- en vermogensadviseur bij een grote Nederlandse bank en fondshuis. Frits begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar een goede en passende vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen