Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Beleggingen Florentes Vermogensbeheer

Florentes Vermogensbeheer werkt vanuit het principe dat de markten niet efficiënt zijn (niet alle feiten zijn ingeprijsd, markten reageren irrationeel). Via fundamentele analyse is het volgens Florentes mogelijk een overrendement en/of lager risico te realiseren.

Florentes belegt zowel in individuele aandelen en obligaties alsmede in beleggingsfondsen en trackers. De selectie gebeurt op basis van fundamentele analyse en de koop- en verkoopmomenten eventueel op basis van technische analyse. Alternatieven beleggingen kunnen door Florentes worden toegevoegd aan de aandelen en obligatieportefeuille. Deze beleggingscategorie verlaagd doorgaans het overall risico van de portefeuille, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het totale rendement.

Florentes hanteert de volgende principes in het risicomanagement:
- spreiding over verschillende beleggingscategorieën rekening houdend met bestaande correlaties (samenhang) tussen deze beleggingscategorieën onderling;
- continue monitoring van de vermogensverdeling en de resultaten;
- complexe gestructureerde producten worden in principe niet opgenomen;
- beleggingen met een beperkte/slechte liquiditeit worden in beginsel niet opgenomen in portefeuilles;
- een asset-allocatie (vermogensverdeling) kiezen passend bij het risico dat de cliënt wil en kan dragen en het rendement dat de cliënt nastreeft.
Belegt in Individuele aandelen, Individuele obligaties, Beleggingsfondsen, Trackers, Duurzaam beleggingsbeleid, Vastgoed, Grondstoffen, Derivaten, Hedge Funds, Structured products, Private equity, Valuta
Regio Wereldwijd
Huisfondsen Geen
Eigen wensen klant Ja
Rapportage Per kwartaal een digitale rapportage. Regelmatig telefonisch contact en twee keer per jaar persoonlijk gesprek (indien gewenst vaker).
Inzage portefeuille Online inzage 24/7.
Goedemorgen,
We hebben diverse onafhankelijke rapporten over Florentes Vermogensbeheer gratis beschikbaar.

Bent u hier mogelijk in geïnteresseerd?

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Anderen bekeken ook:

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer Vanaf €500.000
CapitalatWork Vanaf €500.000
IVV Instituut voor Vermogensopbouw Vanaf €500.000
DIMA Vermogensbeheer Vanaf €500.000