Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vermogensbelasting 2022: vrijstelling box 3 & tarieven

21 januari 2022 Onderwerp: Belasting

Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u belasting. Hoe is die vermogensbelasting fiscaal precies geregeld en wat zijn de bedragen en percentages voor 2022? Wij leggen het u uit.

Vermogensbelasting 2022Fiscaal gezien is box 3 de box waarin uw vermogen wordt belast. Het betreft spaargeld en belegd vermogen, maar ook de waarde van vastgoed buiten uw eigen woning. Denk hierbij aan een vakantiewoning of een beleggingspand.

Box 3 kent een heffingsvrij vermogen. Dit betekent dat u momenteel (2022) over de eerste € 50.560 van uw vermogen geen belasting betaalt. Heeft u een fiscaal partner, dan bedraagt de gezamenlijke vrijstelling tweemaal dit bedrag. Het heffingsvrij vermogen is de laatste jaren telkens omhoog gegaan, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Tabel heffingsvrij vermogen


Heffingsvrij vermogen 2022 tabelBron: Belastingdienst

Lichte stijging

In 2022 is het heffingsvrije vermogen dus licht omhoog gegaan. Per belastingbetaler steeg dit van €50.000 naar €50.650. Voor fiscaal partners samen gaat het hier om het dubbele bedrag: van €100.000 naar €101.300.

Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in 2022 in aanmerking voor een extra heffingsvrij vermogen van maximaal €61.215 (voor fiscaal partners €122.430). De grens voor belastingvrij groen sparen of beleggen was in 2021 €60.429. Voor fiscale partners geldt telkens het dubbele bedrag. Hier is dus de vrijstelling van de vermogensrendementheffing groter dan als je op een 'gewone manier' spaart of belegt. Per belastingbetaler gaat het om zo'n €11.000.

Dit jaar is de belastingdruk iets gedaald. Die varieert dan van 0,56% tot 1,71%. In 2021 lagen die percentages op 0,59% tot 1,76%.

Box 3-belasting 2022


Box-3 belasting 2022

Bij de huidige belastingheffing gaat de Belastingdienst niet uit van het werkelijke rendement dat u hebt behaald op uw vermogen maar van een fictief rendement. Dit fictieve rendement wordt ook wel forfaitair rendement genoemd. Over dit rendement betaalt u vermogensrendementsheffing en dit is de uiteindelijke fiscale druk.

De hoogte van het fictieve rendement is afhankelijk van het totale vermogen. Het adagium van de overheid is hierin: hoe meer vermogen, hoe meer rendement u behaalt en dus hoe meer belasting u betaalt.

Interen op vermogen

Maar door de hoge inflatie en de negatieve rente moeten met name grote spaarders interen op hun vermogen. Zij vinden de huidige regeling onrechtvaardig, omdat er al jaren geen sprake meer is van een positief rendement.

Deze ‘onrechtvaardigheid’ begon in 2015, toen de hoogste belastingrechter in Nederland oordeelde dat een belasting op basis van een verondersteld rendement op vermogen niet strijdig hoeft te zijn met het recht op bescherming van eigendom. Dit forfaitair rendement was toen vastgesteld op 4%.
Maar sinds 2013 is een opbrengst van 4% uit spaargeld onhaalbaar, zelfs als spaarders hun appeltje voor de dorst voor langere tijd vastzetten.

Ook de Tweede Kamer is dit niet ontgaan. De Kamer vroeg al in 2015 om een vermogensbelasting op basis van werkelijk behaalde rendementen. De Tweede Kamer heeft inmiddels in verschillende moties uitgesproken dat er een tijdelijke oplossing moet komen voor het belasten van spaargeld binnen box 3.

Joost van Löben Sels

door Joost van Löben Sels

Joost heeft veel ervaring met het adviseren van vermogende cliënten op het gebied van beleggen. Hij heeft onder andere gewerkt als beleggingsadviseur bij SNS Bank. Bij Vermogensbeheer.nl begeleidt hij vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar een goede en passende vermogensbeheerder. Joost is een ondernemer in hart en nieren en is daardoor ook goed in staat om ondernemers te adviseren bij hun beleggingsvraagstuk.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen