Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Wat gebeurt er als mijn vermogensbeheerder failliet gaat?

Faillissement van een vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder mag zelf geen gelden en effectenrekening van zijn beleggende klanten aanhouden. De vermogensbeheerder opent op uw naam een effectenrekening bij een depotbank. De depotbank is verantwoordelijk voor onder meer de administratieve afhandeling en de bewaring van uw effectenportefeuille. Gaat uw vermogensbeheerder failliet, dan kunt u er voor kiezen de beleggingen zelf te gaan beheren of een andere vermogensbeheerder in te schakelen. Uw effectenportefeuille kan vaak bij dezelfde depotbank blijven. Een faillissement van uw vermogensbeheerder betekent dus niet dat u uw geld kwijt bent.

Faillissement van een depotbank

De depotbank zorgt voor de benodigde bancaire zekerheden. De depotbank heeft een bankstatus en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. In geval van faillissement van de depotbank komt uw effectenportefeuille niet in gevaar. De depotbank bewaart uw effecten via het systeem van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Dit betekent dat de effecten op uw eigen naam staan. Mocht de depotbank niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan er nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Uw effecten vallen buiten de boedel van de bank.

Het depositogarantiestelsel

Nederland kent op dit moment een depositogarantiestelsel tot € 100.000 per rekeninghouder per bank, zodat uw eventuele liquiditeiten tot € 100.000 gedekt zijn. Voor de liquide middelen op uw effectenrekening is het depositogarantiestelsel van belang.

Misschien ook interessant: