Toezicht & klachten

Vermogensbeheerders en hun werknemers staan onder streng toezicht. Dat geldt zowel voor de geboden dienstverlening als de geleverde producten. Officiële instanties die toezicht houden zijn onder andere: de Autoriteit Financiële Martken (AFM), de Stichting Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI) plus De Nederlandsche Bank (DNB). Wie een klacht heeft over een financiële dienstverlener kan terecht bij het landelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Overzicht toezichthouders

Copyright 2011 - 2017 Vermogensbeheer.nl  -  Privacy  -  Disclaimer  -  Sitemap  -  Zoeken  -  Inloggen