Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Beleggingen Ostrica

Vergelijk de beleggingen van Ostrica met andere vermogensbeheerders. Beoordeel ook rendement, ervaringen, kosten en de organisatie.

Beleggingen

Belegt inIndividuele aandelen, Individuele obligaties, Beleggingsfondsen, Trackers, Derivaten
RegioWereld
BeleggingsstrategieDe beleggingsfilosofie van Ostrica kan het best worden omschreven als een combinatie van fundamentele & technische analyse met kwantitatief gereedschap. Deze leiden tot de selectie van beleggingstitels met een actieve beschermingsstrategie. Het beleggingsbeleid van Ostrica is gericht op de combinatie van het beheersen van risico's en het behalen van structurele outperformance.

Gedurende de afgelopen tien jaar zijn zowel institutionele- als particuliere beleggers hun vermogen steeds meer gaan spreiden over passieve beleggingsstrategieën zonder daarbij voldoende rekening te houden met het onderlinge verband (correlatie) tussen de te onderscheiden categorieën in tijden van marktstress. De verliezen in de wereldwijde markten in 2008 zijn hier een voorbeeld van. De systeemcrisis in 2008 is volgens Ostrica ook het bewijs dat de markten niet volledig efficiënt zijn. Ostrica is er van overtuigd dat een verbeterde risico/rendement verhouding alleen haalbaar is door gebruik te maken van een objectief gestructureerd informatieverwerkingsproces, waarbij fundamentele & technische analyses worden gecombineerd met geavanceerde statistische technieken. Dit is de kern van het Ostrica ‘ mens en machine’ proces. Het beleggingsproces van Ostrica is sterk onderzoek-gedreven en stoelt op twee pijlers:
1) Het exploiteren van markt anomalieën, die een gevolg zijn van gedragspsychologische kenmerken;
2) Het exploiteren van marktimperfecties;

Ostrica selecteert aandelen met behulp van gemiddeld 30 individuele factoren, verdeeld over de blokken: waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. De beleggingsmodellen worden per sector en regio toegepast om sectorale en landenverschillen op de juiste manier tot uiting te laten komen. De doelstelling van deze aanpak is te komen tot een beoordelings per individueel aandeel. Vervolgens worden deze waarderingen ingepast in een systeem, waarbij op risicofactoren een statistische techniek wordt toegepast. De aandelenportefeuilles van Ostrica kunnen worden omschreven als ‘diversified stock picking portfolios’; brede spreiding, maar unieke selectie ten opzichte van standaard benchmarks.

Voor de selectie van obligaties heeft Ostrica de beschikking over een hoogwaardig obligatieselectiesysteem. Obligatie portefeuilles worden samengesteld uit een universum van 40.000 obligaties.
Van de obligaties wordt de onderliggende onderneming (de uitgevende instelling) beoordeeld: het model berekent de kans op een faillissement van de uitgevende instelling met behulp van de meest recente balanswaarden (o.a. vreemd vermogen) en de ontwikkeling van waarde van het bedrijf (aandeel). Met deze informatie worden obligaties geselecteerd met een lage faillissementskans en een (relatief) aantrekkelijke rente.

De bescherming voor aandelenrisico, renterisico, kredietrisico en valutarisico, wordt met derivaten gerealiseerd en met behulp van gedisciplineerde en gecontroleerde stappen ingebracht indien trend-, momentum- en volatiteitsfactoren daar aanleiding toe geven. Het primaire doel van deze strategieën is om bescherming te realiseren tegen grote verliezen en tevens te kunnen profiteren als markten stijgen.
Huisfondsen6-10 huisfondsen
Eigen wensen klantJa
RapportageKwartaalbasis uitgebreide rapportage; dagelijkse inzage en maandelijkse update
Inzage portefeuilleOnline inzage 24/7.
Specialiteit beheerderBeschermingsstrategie, tactische asset allocatie en titelselectie wereldwijd.
Gratis SelectieRapport

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.


SelectieRapport Aanvragen