Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Kosten vermogensbeheer - Jos Leeser over: beheervergoeding, indirecte kosten en de performance fee

29 juli 2021 Onderwerp: Investeringen

Het laten beheren en werken van je vermogen brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. Naast de zichtbare kosten zijn er niet zelden kosten die buiten het gezichtsveld van de klant blijven, maar die hem wel geld kosten. Duurdere vermogensbeheerders zorgen niet automatisch voor een beter rendement. Jos Leeser, senior vermogensbegeleider bij Vermogensbeheer.nl, legt de kosten van vermogensbeheer onder het vergrootglas.

Wat doet een vermogensbeheerder voor de beheervergoeding?

“Service verlenen om rendement te maken. Maar wat is service? De ene beheerder doet bijvoorbeeld uitsluitend beleggingen, terwijl de ander een breed servicepakket biedt inclusief financiële planningen, fiscaliteit, erfrecht, schenkingen en toegang tot specifieke beleggingen in bijvoorbeeld de sfeer van private equity. Het is reëel dat zo’n beheerder daar een hogere prijs voor rekent. Anderzijds, als je geen behoefte hebt aan dat brede pakket, dan ben je wellicht beter af met een ander type beheerder. Afhankelijk van de vraag zoeken wij daar passende beheerpartijen bij.”

Zijn er naast de kosten van de beheerder nog andere kosten voor de klant?

“De beheervergoeding is slechts een deel van de kosten. Daarnaast zijn er eventuele productkosten, zoals de kosten van een beleggingsfonds of een indextracker. Dan kun je ook nog transactiekosten hebben voor de aan- en verkoop van aandelen. En je komt ook nog geregeld depotkosten of bewaarloon tegen, al is dat wel iets uit de oude doos. Dit zijn allemaal directe kosten. Als je met een vermogensbeheerder in zee gaat, stelt die vooraf een TCO op. Dat staat voor total cost of ownership en is een soort offerte waarin deze directe kosten zijn gespecificeerd.”

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Als er sprake is van directe kosten, dan zijn er ongetwijfeld ook indirecte kosten.

“Klopt. Die komen ook in de TCO voor. Dit zijn kosten die u betaalt bij het beleggen in een specifiek beleggingsproduct zoals een beleggingsfonds. Bijvoorbeeld valutakosten om buitenlandse aandelen te kopen of spreadkosten voor het verschil van de bied- en laatprijs. Verder kan er dividendlekkage optreden voor buitenlandse vennootschappen. Die krijgen 15% van de ingehouden dividendbelasting niet terug van de fiscus. Dat kan een serieuze kostenpost zijn. Ook komt het voor dat partijen jouw aandelen voor een periode lenen tegen een vergoeding. Ze verkopen die aandelen en speculeren op een waardedaling. De aandelen worden verkocht en teruggekocht voor een lagere prijs. Die winst wordt in feite weggeschraapt bij de rechthebbende klant. Al deze indirecte en onzichtbare kosten moet je wel met je rendement goedmaken.”

Dus directe kosten zijn transparant en indirecte kosten niet.

“Dat is niet helemaal waar. Banken berekenen bijvoorbeeld een all-in beheervergoeding, inclusief transactiekosten. Dat lijkt sympathiek maar het is niet transparant. De bank heeft een belang om efficiënt in te kopen. Dat is niet per se het doel van de klant. Het is louter toeval als de kosten en het rendement in de pas lopen, dat kan een verdienmodel voor de bank zijn dat niet in het voordeel van de klant is. Daar komt bij dat vermogensbeheer een BTW-plichtige dienst is. De bank maakt met een all-in vergoeding de niet-BTW-plichtige transactiekosten wel BTW-plichtig en ook dat is niet voordelig voor de klant.”

Is het aantrekkelijk om een prestatievergoeding af te spreken?

“Zo’n vergoeding lijkt sympathiek, maar is het niet. Je spreekt dan een percentage voor de beheerder af over nettorendement. Maar de prestatie is helemaal niet aantoonbaar, tenzij een bepaalde benchmark wordt verslagen. Dat gebeurt in de praktijk nooit. Sterker nog, zo’n afspraak kan aanzetten tot het nemen van extra risico in de drang om de bonus te behalen. Het is een verkeerde prikkel. Het zou eerlijk kunnen zijn als de vermogensbeheerder betaalt bij onderpresteren, maar die constructie komt nooit voor.”

Kosten beleggingingen

Hoe belangrijk vinden klanten de kosten voor vermogensbeheer in de praktijk?

“De prijsgevoelige kopers maken de afweging om zelf te beleggen of het te laten doen. Die zoeken een professionele belegger omdat die dat beter kan vanwege volume en ervaring. Aan de andere kant heb je mensen die de kosten onbelangrijk vinden. Vaak zijn dat ondernemers die kijken naar wat het oplevert aan service en rendement. Die wil daarvoor betalen. Alleen weet je ook dan helaas niet vooraf of het rendement goed zal zijn. Je kijkt altijd in de achteruitkijkspiegel.’

Hoe groot zijn de verschillen in kosten van vermogensbeheer?

“Als je puur naar de beheerinspanning kijkt zijn de prijsverschillen aanzienlijk. Aan de onderkant vind je tarieven van 0,5% en aan de bovenkant is dat 1,5% per jaar. In termen van TCO is dat verschil minder groot. Een hogere beheervergoeding levert niet per se beter rendement op. Relatief gezien kunnen goedkope partijen beter presteren dan dure. De meerderheid van de beleggers presteert niet beter dan de markt en zo’n dure partij probeert dat wel met research en inkoop van expertise. Vandaar die hogere kosten. Een goedkopere partij heeft een systeem dat de beurs kopieert. Dan krijg je het beursrendement minus een kleine afslag voor kosten.”

Hoe houdt Vermogensbeheer.nl bij haar selecties rekening met de kosten van vermogensbeheer?

“Wij houden bij de selecties zeker rekening met de behoefte van cliënten op dit onderdeel. Wij adviseren altijd om een beleggingsvoorstel bij de beheerder op te vragen, waar de interesse naar uitgaat. Dat is een soort van ‘offerte’, waarin de beheerder een heel specifieke TCO-berekening maakt, met onder meer het bijbehorende te beleggen vermogen, het risicoprofiel en de beleggingshorizon.”

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen