Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Hoe gaan verenigingen en stichtingen met beleggingen om?

30 november 2021 Onderwerp: Investeringen

Er zijn in ons land talloze verenigingen en stichtingen. Een groot aantal hiervan beschikt over vermogen dat ze willen beleggen. Maar bestuurders hebben doorgaans geen verstand hiervan, met name bij de kleinere stichtingen. Op dat moment heb je een professional nodig, zegt Jos Leeser, partner bij Vermogensbeheer.nl.

Wat voor stichting en verenigingen hebben we in Nederland?

“Dat gaat van klein tot groot. Er zijn grote verschillen. In doelstellingen, in vermogen en ook in bestuur. Het is dus een heel groot speelveld. Sommige van die instellingen hebben wat vermogen, maar die gaan dat niet beleggen. Daar is de beleggingshorizon veel te kort voor. Zoals een vereniging van eigenaren. Maar andere instellingen, met name stichtingen, hebben als doel om iets voor de gemeenschap te doen en beleggen wel, om het vermogen zo lang mogelijk in stand te houden of te vergroten.”

Heb je een voorbeeld?

“Ik ken een voorbeeld van een vermogend iemand die als kind bijna was verdronken. Door die traumatische ervaring heeft hij een stichting opgezet, met als doel het zwemonderwijs te bevorderen. Stichtingen kunnen een veelheid van doelstellingen hebben. Daarnaast zijn er instellingen, waar permanent vermogen binnenkomt. Bijvoorbeeld in de vorm van legaten, collectes of donaties. Dan kom je al snel in de sfeer van beleggingen terecht. Bekende voorbeelden zijn de Hartstichting of het Leger des Heils, die op deze manier veel van hun gelden binnenkrijgen. Je hebt grote bekende stichtingen en kleinere lokale stichtingen.”

stichting-vergadering-648x303

Wat is eigenlijk het verschil tussen een vereniging en een stichting?

“Het belangrijkste verschil is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Stichtingsbestuurders worden door het bestuur gekozen, terwijl bij een vereniging de leden een bestuur benoemen dat verantwoording aan hen aflegt. Een vereniging, zoals een sportvereniging, heft bij de leden contributie. Dan heb je niet vaak met een beleggingsvraagstuk te maken. Maar ik heb ook weleens een schietclub als klant gehad, die net een pand had verkocht. Ze hadden daardoor veel geld op de bank staan en dan heb je wel snel te maken met een beleggingsvraagstuk.”

Ik begrijp dat het beleggingsvraagstuk vooral speelt bij stichtingen?

“Ja, meestal wel. Al zijn er ook genoeg verenigingen die beleggen. Waar het om gaat, is dat een stichting vaak een bepaald doel heeft. Ze beleggen om hun doelstellingen te bereiken en gaan het geld daarom dan niet op een normale bankrekening zetten. Want dat levert niets op. Dat doet bijvoorbeeld een grote belegger als het ABP pensioenfonds ook niet. Die hebben als doel hun aangesloten leden van een zo goed mogelijk pensioen te voorzien.”

Zijn er bepaalde vermogensbeheerders die gespecialiseerd zijn in verenigingen en stichtingen?

“Ja, grote vermogensbeheerders en private banks hebben vaak een aparte desk voor stichtingen en verenigingen. Je hebt soms te maken met specifieke fiscaliteiten en je hebt bepaalde kennis nodig om dat te ondersteunen. Bij de kleinere stichtingen of verenigingen zijn er doorgaans bestuurders die helemaal geen verstand van beleggen hebben of andere financiële zaken. Ze zijn geselecteerd, omdat ze bijvoorbeeld kennis hebben van het doel van de stichting, of aanzien hebben in de lokale gemeenschap. Bij de grotere instellingen is in het algemeen sprake van een bepaalde professionaliteit. Bij de kleinere valt dat wel eens tegen. Het is dan zinvol om een professional, zoals een vermogensbeheerder, invloed op hun beleggingsvraagstuk te laten uitoefenen. Een bestuurder van een stichting of vereniging heeft immers ook te maken met een aansprakelijkheidsrisico.”

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Dit soort instellingen kloppen regelmatig bij Vermogensbeheer.nl aan. Wat kun je hen bieden?

“Die kloppen zeker bij ons aan. Een stichting, vennootschap of particulier heeft in feite altijd hetzelfde probleem: de instandhouding van hun geld. Of laten groeien, maar laten we nu uitgaan van in stand houden. Wat wij voor die instellingen doen, is wat wij voor iedereen doen: een rapportage maken. Een shortlist, waarin een aantal vermogensbeheerders worden gepresenteerd, die potentieel passen bij je beleggingsvraagstuk. Deze vermogensbeheerders worden dan uitgebreid beschreven op wat zij doen, hoe zij het doen, de kosten, de prestaties etc. En natuurlijk de klanttevredenheidsscores over de vermogensbeheerders, waarvan wij er nu bijna 11.000 verzameld hebben. Wij helpen ook bij maatwerktrajecten. Hierbij doen wij de zoektocht naar de vermogensbeheerder. Dat gaat via een Request for Proposal-traject. Vermogensbeheerders kunnen pitchen op het beleggingsvraagstuk van de stichting of vereniging. Dan doen we hierbij de hele begeleiding of stukken daarvan.”

Wat is een beleggingsstatuut?

“Dat is een soort specificatie van wat wel of niet binnen het beleggingsbeleid mogelijk of vereist is. Het is belangrijk dat zo’n stichting of vereniging een beleggingsstatuut heeft. Het is volgens mij niet verplicht, maar het is wel verstandig. Zo’n statuut geeft een bestuur richtlijnen hoe ze het beleggingsbeleid moeten inrichten. Ze kunnen dit ook delegeren aan de uitvoerder, zoals een professionele vermogensbeheerder.”

Beleggen deze instellingen altijd volgens een defensief profiel?

“Ze beleggen doorgaans niet offensief. Dat past niet bij de doelstellingen. Het profiel is doorgaans (gematigd) defensief tot neutraal. Het is ook afhankelijk van hun beleggingshorizon.”

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen