Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Beleggingsprofiel: wat is het? & waarom is het belangrijk?

26 september 2023 Onderwerp: Rendement | Investeringen

Wat is een beleggingsprofiel?

Een beleggingsprofiel helpt beleggers om hun persoonlijke financiële situatie en beleggingsdoelen te vertalen naar een passende beleggingsstrategie. Het beleggingsprofiel omvat verschillende elementen, zoals:

1. Risicotolerantie
Dit gaat over de mate waarin een belegger bereid is om risico te nemen. Sommige beleggers hebben een hoog risico-tolerantieniveau en zijn bereid om meer volatiliteit (beweeglijkheid van koersen) te accepteren voor potentieel hogere rendementen, terwijl anderen liever minder risico nemen om hun kapitaal te behouden.

2. Beleggingshorizon
Dit is de periode waarin een belegger beleggingen wil aanhouden voordat ze worden verkocht om financiële doelen te bereiken. Is dat maar 1 tot 5 jaar of 10, 20, 30 jaar? Dat maakt natuurlijk veel uit. Beleggers met een langere beleggingshorizon hebben vaak meer tijd om eventuele marktschommelingen op te vangen.

3. Financiële doelstellingen
Dit omvat de specifieke doelen die een belegger wil bereiken, zoals het opbouwen van een pensioenkapitaal, het financieren van de studie van kinderen of het kopen van een huis of bedrijf.

4. Liquiditeitsbehoeften
Liquide betekent vloeibaar. In de beleggerswereld staat liquiditeit voor de omzetbaarheid van een belegging in geld. Dus naar hoe gemakkelijk en snel een belegger zijn of haar beleggingen kan omzetten in contanten als dat nodig is. Beleggers die snel toegang tot contanten nodig hebben, zullen eerder kiezen voor beleggingen die gemakkelijk liquideerbaar (verkoopbaar) zijn. Zoals aandelen en obligaties.

Beleggingsprofiel advies

Waarom is een beleggingsprofiel belangrijk?

Het opstellen van een beleggingsprofiel is om meerdere redenen van cruciaal belang :

1. Risicobeheer
Door uw risicotolerantie te begrijpen en een passende beleggingsstrategie te kiezen, kunt u uw portefeuille beter afstemmen op uw bereidheid om risico te nemen.

2. Doelgerichte beleggingen
Het beleggingsprofiel helpt bij het selecteren van beleggingen die in lijn zijn met uw financiële doelen en tijdsbestek. Hierdoor kunt u gerichter werken aan het behalen van uw doelen.

3. Emotionele discipline
Een beleggingsprofiel helpt beleggers om emotioneel gedreven beslissingen te vermijden. Door van tevoren een strategie te hebben, wordt impulsief handelen verminderd.

4. Aanpassing aan veranderingen
Uw beleggingsdoelen en situatie kunnen in de loop der tijd veranderen. Het beleggingsprofiel fungeert als een referentiepunt waarmee u uw strategie zo nodig kunt aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Basis beleggingsprofielen

Wie een beleggingsrekening bij bijvoorbeeld een bank opent, zal eerst een beleggings- of risicoprofiel moeten invullen. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat uit van 3 hoofdsoorten:

1. Defensief beleggingsprofiel (laag risico)
U bent liever voorzichtig. U wilt behouden wat u hebt en zo min mogelijk verlies lijden. Een lager rendement is acceptabel. U belegt bijvoorbeeld voor niet meer dan 25% in aandelen. De rest in beleggingen met minder risico zoals obligaties of spaargeld.

2. Neutraal (gemiddeld risico)
U bent bereid om (wat) risico op verlies te lopen. Dit vergroot tegelijk de kans op winst. U belegt 50% in aandelen, en 50% in obligaties en/of spaargeld.

3. Offensief (hoog risico)
U bent bereid meer risico te nemen. U streeft naar een hoog rendement.. Daarom belegt u bijvoorbeeld 75% in aandelen, en 25% in beleggingen met een lager risico zoals obligaties en/of spaargeld.

Er zijn ook nog tussenvormen waar beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders mee kunnen werken, zoals: zeer defensief en zeer offensief.

Conclusie: een beleggingsprofiel is zeer nuttig

In de wereld van beleggen is het bepalen van een beleggingsprofiel een essentiële stap om financiële doelen te bereiken en risico's effectief te beheren. Een goed beleggingsprofiel weerspiegelt uw risicotolerantie, beleggingshorizon en financiële doelen. En biedt een duidelijke gids voor het opbouwen van een evenwichtige en doelgerichte beleggingsportefeuille. Voor beleggers is het creëren en onderhouden van een goed doordacht beleggingsprofiel de sleutel tot succes op de lange termijn. Aanbieders van beleggingen of toegang tot beurzen, zoals banken, en onafhankelijke financieel adviseurs kunnen helpen om een passend beleggingsprofiel op te stellen.

Joost van Löben Sels

door Joost van Löben Sels

Joost heeft veel ervaring met het adviseren van vermogende cliënten op het gebied van beleggen. Hij heeft onder andere gewerkt als beleggingsadviseur bij SNS Bank. Bij Vermogensbeheer.nl begeleidt hij vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar een goede en passende vermogensbeheerder. Joost is een ondernemer in hart en nieren en is daardoor ook goed in staat om ondernemers te adviseren bij hun beleggingsvraagstuk.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen