Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Beleggingen Fisher Investments België

Fisher Investments België helpt beleggers een beleggingsstrategie te ontwikkelen die erop is gericht hun financiële doelstellingen te verwezenlijken.

Fisher Investments hanteert een top-downbeleggingsproces en heeft een groot onderzoeksteam in dienst om inzicht te krijgen in een complex en breed vertakt beleggingslandschap. De top-downbenadering is gebaseerd op de overtuiging dat 70% van het portefeuillerendement kan worden toegeschreven aan de vermogensallocatie, 20% aan markt-/sector-/beleggingsstijl en 10% aan de selectie van specifieke effecten. Er kan worden belegd in afzonderlijke aandelen, vastrentende waarden, ETF's, contanten of andere effecten. Fisher Investments België streeft ernaar zijn benchmark op lange termijn te overtreffen—voor de meeste particuliere cliënten die in aandelen beleggen is dat de "MSCI World Index".
Belegt in Individuele aandelen, Individuele obligaties, Trackers
Regio Wereldwijd
Huisfondsen Geen
Eigen wensen klant Ja
Rapportage Fisher Investments België verschaft cliënten maandelijks een portefeuilleanalyse, waarin wordt beschreven hoe hun portefeuille is gepositioneerd en hoe deze heeft gepresteerd. Fisher biedt ook elk kwartaal zijn marktvooruitzichten, waarin de huidige vooruitzichten van het Investment Policy Committee van Fisher Investments en de portefeuilleprestaties worden beschreven. Daarnaast deelt Fisher regelmatig, of als de marktomstandigheden dat vereisen, video's en commentaar over de laatste ontwikkelingen op de kapitaalmarkten.
Inzage portefeuille Cliënten hebben te allen tijde toegang tot hun beleggingsportefeuille via het online portaal van hun depotbank.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Anderen bekeken ook:

Fisher Investments Vanaf €350.000
Fair Capital Partners Vanaf €350.000
Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer Vanaf €500.000
VenJ-Online.nl Vanaf €5.000