Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Beleggingen Efidenz Capital Management

Beleggingsbeslissingen worden genomen aan de hand van de macro-economische visie, deze wordt elk kwartaal op de website gepubliceerd. Voor de categorie Aandelen wordt bepaald of het zwaartepunt bij waarde- dan wel groeiaandelen wordt gelegd, afhankelijk van conjunctuurontwikkelingen. Voor de categorie Obligaties zijn de renteverwachting en de kwaliteit van de debiteur leidend. Alle beleggingen die niet aan Aandelen of Obligaties zijn toe te kennen, worden in de categorie Overige ingedeeld. Deze categorie bevat onder andere grondstoffen, edelmetalen, valuta's en vastgoed.

Conform de beleggingsfilosofie zijn er geen 'verplichte' minimumpercentages voor wegingen in beleggingscategorieën, aandelenregio's of obligatiesoorten. Voor de categorieën Aandelen en Overige wordt wel een maximum gewicht vastgelegd, afhankelijk van het risicobudget dat met de cliënt is afgesproken. De aantrekkelijkheid van de diverse markten bepaalt welk deel van het risicobudget daadwerkelijk wordt ingezet.

Bij selectie van instrumenten ligt in volwassen markten de nadruk op passieve instrumenten. Dit vanwege kostenoverwegingen en de goede verhandelbaarheid. Actieve strategieën en individuele titels kunnen worden ingezet als ze toegevoegde waarde bieden ten opzichte van passieve instrumenten.
Belegt inIndividuele aandelen, Individuele obligaties, Beleggingsfondsen, Trackers, Vastgoed, Grondstoffen, Derivaten, Hedge Funds, Structured products, Private equity, Valuta
RegioWereld
HuisfondsenGeen
Eigen wensen klantJa
RapportageFrequentie van rapportage is naar keuze van de cliënt in te richten. Per post of per email is eens per kwartaal is de meest gekozen optie. Het is ook mogelijk om dit maandelijks of jaarlijks te ontvangen. Tussentijds is ook altijd een rapportage op te vragen bij de contactpersoon. Zowel de portefeuille als de rapportage is online 24/7 beschikbaar.
Inzage portefeuilleZowel via de depotbank als via de site van Efidenz Capital Management is er een mogelijkheid om online de rapportage en/of de portefeuille in te zien.
selectierapport-vermogensbeheerders-200x276.png

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.