Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Beleggingsfondsen: een zegen of een vloek?

1 december 2020 Onderwerp: Investeringen

Een beleggingsfonds is een mooi voorbeeld van meerdere eieren in het beleggingsmandje. De rol van zo’n fonds in het vermogensbeheer verschilt per belegger en per vermogensbeheerder. De ene vermogensbeheerder zweert erbij, de ander wil er absoluut niet aan.

Ongeveer een kwart van de vermogensbeheerders in Nederland behoort tot die laatste categorie. Zij beleggen niet in beleggingsfondsen, maar beleggen zelf rechtstreeks in aandelen en obligaties. Zij kiezen niet voor de tussenlaag die een beleggingsfonds nu eenmaal vormt, inclusief de bijbehorende fondskosten. Vermogensbeheerders die zelf rechtstreeks beleggen moeten wel van goeden huize komen. Ze besparen de kosten binnen een beleggingsfonds en dat is de belangrijkste motivatie om er geen gebruik van te maken. De vermogensbeheerder moet echter wel kosten maken voor de beleggingsresearch die ze nodig hebben om zelf verantwoord keuzes te kunnen maken voor specifieke aandelen en obligaties.

Beleggingsfonds koersontwikkeling

Verhouding tussen risico en rendement

De meeste vermogensbeheerders, circa driekwart, nemen wel beleggingsfondsen op in de portefeuille. Dit vanwege de goede spreiding. Wereldwijd zijn er ca. 40.000 verschillende fondsen, dus de keuze is vrijwel onbeperkt als het gaat om zaken als asset keuze, regio, focus en de verhouding tussen risico en rendement. Een actief beheerd beleggingsfonds zet slimme en dus dure beleggingsexperts in en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan het marktgemiddelde. Daar hangt een prijskaartje aan. Een passief beheerd fonds, ook wel indexfonds of indextrackers genoemd, neemt genoegen met het marktgemiddelde en berekent dus lagere kosten.

Huisfondsen zorgen voor ongewenste financiële prikkel

Een speciale categorie vormen de beleggingsfondsen van vermogensbeheerders zoals banken. Die zorgen, hoe je het ook wendt of keert, voor een ongewenste financiële prikkel. De bank vertelt de klant in eigen fondsen te beleggen, maar het is nog maar zeer de vraag of dit ook automatisch de best presterende fondsen zijn. Een bank verdient niets aan beleggen in een fonds van derden, wel aan beleggen in een eigen fonds. Bij eigen fondsen van vermogensbeheerders kan dus altijd een onafhankelijkheidsissue spelen.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Keuze beleggingsfonds(en) hangt af van risicoprofiel

Kiezen voor een vermogensbeheerder, en in het verlengde daarvan voor wel of geen beleggingsfondsen in de portefeuille, hangt af van een aantal harde en zachte criteria, waarbij het risicoprofiel van de belegger leidend is. Als onafhankelijke vergelijker van vermogensbeheerders toetsen we de kwaliteit van de vermogensbeheerder, we brengen de kosten en rendementen in beeld en we bezien of de beheerder past bij de belegger. We monitoren de markt en we houden klanttevredenheidsonderzoeken onder de klanten van alle vermogensbeheerders. Zo stellen we een poule van passende vermogensbeheerders samen. Als een vermogensbeheerder zijn rendementscijfers onverhoopt niet wil delen en verstoppertje wil spelen, dan zegt dat genoeg.

Vermogensbeheerder heeft een zorgplicht

Daarnaast inventariseren we de situatie van de belegger. Dat maak het mogelijk naast de harde ook zachte criteria mee te wegen. Een ondernemer uit de bollenstreek en een vermogensbeheerder uit de Amsterdamse grachtengordel kunnen qua persoonlijkheid en cultuur minder goed matchen. Overigens heeft elke vermogensbeheerder een zorgplicht voor zijn beleggers. Dat betekent dat hij de klant heel goed moet kennen, moet inventariseren wat zijn persoonlijke situatie is en wat zijn risicobereidheid is. Dat gaat zelfs zover dat de vermogensbeheerder aansprakelijk kan worden gesteld als die zijn werk niet naar behoren doet, bijvoorbeeld door risicovol te beleggen voor iemand die met pensioen is.

Frits van Manen

door Frits van Manen

Frits is partner bij Vermogensbeheer.nl en heeft ervaring als beleggings- en vermogensadviseur bij een grote Nederlandse bank en fondshuis. Frits begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar een goede en passende vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen