Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Soorten vermogensbeheer

Als u het beheren van uw vermogen volledig overlaat aan een vermogensbeheerder, spreken we over vermogensbeheer. Dit wordt ook wel 'discretionair vermogensbeheer' genoemd. We geven op deze pagina een overzicht van de verschillende vormen van vermogensbeheer en dienstverlening.

Wat is individueel vermogensbeheer?

Bij individueel vermogensbeheer is sprake van maatwerk. In overleg met de belegger (lees: u als klant) worden individuele keuzes gemaakt betreffende de specifieke inrichting van de beleggingsportefeuille. Om individueel vermogensbeheer mogelijk te maken, dient het te beheren vermogen een bepaalde minimale omvang te hebben. Dit is nodig omdat deugdelijke spreiding van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën anders niet mogelijk is. Elke vermogensbeheerder hanteert eigen grenzen, maar bij een aantal vermogensbeheerders is individueel vermogensbeheer vanaf een inleg van € 100.000,- mogelijk.

Wat is collectief vermogensbeheer?

Bij collectief vermogensbeheer worden vermogens van meerdere cliënten collectief beheerd. Dit gebeurt door de vermogens gezamenlijk te beleggen in bijvoorbeeld een beleggingsfonds of een modelportefeuille. Door samenvoeging van de vermogens van meerdere cliënten worden samengevoegd, is goede spreiding van de beleggingen - en hiermee de risico's - mogelijk. Hierdoor vergt collectief vermogensbeheer vaak geen of een relatief lage minimale vermogensomvang (inleg). Relatief kleine vermogenden zijn hiermee ook welkom.
selectierapport-vermogensbeheerders-200x276.png

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

Overige diensten

Wat is Beleggingsadvies?

Als u het beheer van uw vermogen niet geheel uit handen wilt geven, kunt u kiezen voor Beleggingsadvies. Deze vorm wordt ook 'vermogensadvies' of 'adviesrelatie' genoemd. U als belegger blijft feitelijk zelf de beheerder van het vermogen. U beslist zelf over aan- en of verkooptransacties binnen uw beleggingsportefeuille. Bij de vorm Beleggingsadvies heeft de vermogensbeheerder een adviserende rol; hij of zij geeft beleggingsadviezen die aansluiten bij uw eisen, wensen en doelstellingen.

Wat betekent 'Execution Only'?

Bij Execution Only bent u uw eigen vermogensbeheerder. Bij deze vorm van vermogensbeheer maakt u alleen gebruik van een broker die de aankoop en verkoop van uw beleggingsportefeuille verzorgt.

Wat is Vermogensregie?

Vooral bij grotere vermogens wordt nogal eens gekozen om het vermogen te spreiden over meerdere vermogensbeheerders. We noemen dit Vermogensregie. Vaak is de overweging risicospreiding en het 'scherp houden' van de beheerders. Er zijn in dit geval diverse vermogensbeheerders en private banks die de regie voeren over het vermogen. Onder de diensten bij Vermogensregie valt de bewaking van de samenhang, monitoren en performance, samenstelling van het beleggingsprofiel en de juiste asset allocatie en het maken van risicoanalyses alsmede het overkoepelend rapporteren.

De beste keuze voor u

Welke vorm van vermogensbeheer - en welke dienstverlening - het beste bij u aansluit, is afhankelijk van uw eisen, wensen en beleggingsdoel. Heeft u ondersteuning nodig bij deze keuze, dan kunt u kosteloos ons selectierapport aanvragen.