Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Nieuws rondom de wijziging van box 3 - vermogensbelasting

24 januari 2022
Onderwerp: Belasting
De ontwikkelingen rond de vermogensbelasting volgen elkaar snel op. In deze blog houden wij u op chronologische wijze op de hoogte van deze ontwikkelingen.

UPDATE: 'Arrest Hoge Raad heeft grote gevolgen'

"Het arrest van de Hoge Raad heeft grote impact en de gevolgen hiervan zijn voor mij van de grootste prioriteit. We werken met man en macht aan een werkbare oplossing voor de uitvoering van het arrest. De reden van het verzoek om uitstel is dat nog niet alle gevolgen van het arrest helder zijn. Daarnaast is de beoordeling welke oplossingsrichtingen maakbaar en haalbaar zijn voor de uitvoering, wat oplossingsrichtingen vragen van burgers en of dit voor hen haalbaar is nog niet afgerond", zo schrijft de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, aan de Tweede Kamer.

Met het uitstel bedoelt hij dat hij de beantwoording van Kamervragen heeft uitgesteld. Hij schrijft ook dat het bieden van rechtsherstel grote budgettaire consequenties voor de overheid heeft.

De Belastingdienst legt mensen die vermogen hebben in box 3 'tot nader order' geen aanslag op. Het huidige systeem van vermogen belasten is door de uitspraak van de Hoge Raad niet meer toepasbaar, en de fiscus kan niet op korte termijn een nieuw, sluitend stelsel invoeren.

4 januari 2022

UPDATE: Geen recht op teruggave

Ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld, hebben geen recht op teruggave, zo meldt Het Financieele Dagblad. Ondanks een uitspraak van de Hoge Raad dat de heffing onwettig is, vallen zij buiten de boot omdat de regering de bezwaarprocedure in 2016 geruisloos heeft ingeperkt.

De wijziging was onderdeel van een groter pakket belastingmaatregelen en passeerde destijds de Tweede Kamer zonder dat er specifiek aandacht aan werd geschonken.

24 december 2021

UPDATE: Hoge Raad: spaartaks onwettig

De overheid had geen gebruik mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd. De Hoge Raad oordeelt dat die in ieder geval voor de jaren 2017 en 2018 in strijd was met de wet.

De Raad vindt de wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

De zaak was aangespannen door een echtpaar met een gezamenlijk vermogen van ongeveer één miljoen euro. De rente was in 2017 en 2018, net als nu, historisch laag. Ze belegden amper. Daardoor heeft het echtpaar weinig aan het vermogen kunnen verdienen. De Bond voor Belastingbetalers had met 60.000 mede-eisers deze zaak aangespannen. De Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan over dit ene specifieke geval.

box3-vermogensbelasting-647x334
2 november 2021

UPDATE: Vijlbrief zegt te streven naar 'reëel rendement'

Staatssecretaris Hans Vijlbrief wil vanaf 2022 een einde maken aan de tienjarige worsteling met de vermogensrendementsheffing in box 3. Belasting van de echte opbrengst komt in zicht.

Belastingbetalers moeten de mogelijkheid krijgen om aan te tonen dat het werkelijke rendement op hun vermogen lager was dan de Belastingdienst hun aanrekent. Vijlbrief hoopt zo'n 'tegenbewijsregeling' vanaf 2022 te kunnen invoeren, als tussenstap naar de belasting van het reële rendement. 'Dat is het streven', zei hij in de Tweede Kamer.

Vijlbrief schat in dat het technisch inmiddels mogelijk is om 'van seconde tot seconde' bij te houden hoeveel rendement belastingplichtigen behalen. Hij laat dat nu onderzoeken. De vraag is vervolgens of en hoe de Belastingdienst dat in de systemen kan meenemen. Vijlbrief sluit niet uit dat daarvoor een alternatief systeem nodig is.

12 augustus 2021

UPDATE: Rechtbank vindt vermogenstaks discrimerend

De belasting op spaartegoeden en beleggingen zoals de fiscus die sinds 2017 oplegt, is strijdig met het Europees discriminatieverbod. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Spaarders betalen volgens de rechter te veel belasting.

De rechtbank deed uitspraak in een proefprocedure van de Bond voor Belastingbetalers tegen de in 2017 aangepaste vermogensrendementsheffing. De uitspraak verhoogt de druk op de politiek om de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting fundamenteel te veranderen.

30 juni 2021

UPDATE: Staatssecretaris gaat niet in op verzoek Kamer om vermogenstaks te verlagen

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën is niet van plan om grote spaarders, die al interen op hun vermogen door inflatie en negatieve rente, nog tegemoet te komen met een lagere vermogenstaks.

Aanpassingen in het boxenstelsel zijn volgens hem een taak van de formerende partijen. De staatssecretaris gaat hiermee niet in op de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. "Wij doen alleen urgente dingen", aldus de staatssecretaris.
update_rendementen_offensief-400x300.png

Benieuwd naar het rendement dat uw vermogen kan behalen?

Ontvang elk kwartaal de gerealiseerde rendementen van vermogensbeheerders in Nederland.

Zo krijgt u doorlopend inzage in de gemiddelde prestaties van ruim 70 verschillende vermogensbeheerders.
25 november 2020

UPDATE: Voorstellen box 3 vermogensbelasting voor 2021

Het heffingsvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, is in 2021 flink omhoog gegaan naar € 50.000 per belastingbetaler (fiscaal partners samen: € 100.000). In de praktijk betekent dit dat straks zo’n 900.000 Nederlanders geen belasting meer in box 3 hoeven te betalen. Het belastingtarief in box 3 gaat omhoog van 30% naar 31% in 2021.

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 gaat in 2021 tussen de 0,59% en 1,76% bedragen, afhankelijk van de omvang van uw vermogen. In 2020 ligt de belastingdruk tussen de 0,54% en 1,58%.

Spaar- en beleggingsrendement 2021

In 2021 is het forfaitair spaarrendement gezet op 0,03% en het forfaitair beleggingsrendement op 5,69%.

Berekening belastingdruk vermogen box 3 in 2021

- In de eerste vermogensschijf (€50.000 tot €100.000) gaat men ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze schijf is dan 1,8978% (= 67% x 0,03% + 33% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 1,8978% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 0,59% in de eerste vermogensschijf.

- In de tweede vermogensschijf (€100.000 tot € 1.000.000) gaat men ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze schijf is dan 4,5014% (= 21% x 0,03% + 79% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 4,5014% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 1,40% in de tweede vermogensschijf.

- In de derde vermogensschijf (vanaf € 1.000.000) gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,69% (= 0% x 0,03% + 100% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 5,69% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 1,76% in de derde vermogensschijf.

Verhouding sparen en beleggen
Omdat de Belastingdienst (nog) niet uit kan gaan van de werkelijke gerealiseerde rendementen gaat men er dus van uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Vervolgens gaat men uit van het vastgestelde forfaitaire spaar- en beleggingsrendement.

25 juni 2020

UPDATE: Voorstel aanpassing vermogensbelasting Box 3 van de baan

Het voorstel voor de aanpassing van de vermogensbelasting zoals eerder beschreven is van de baan. Staatsecretaris Hans Vijlbrief heeft laten weten dat deze voorstellen van zijn voorganger Menno Snel juridisch onhoudbaar zijn. De gewenste aanpassing van de vermogensbelasting, namelijk belasting heffen over het inkomen dat daadwerkelijk wordt behaald met het vermogen, laat nog jaren op zich wachten. De Belastingdienst kan dit volgens Vijlbrief niet aan.

Na de zomer komt de staatsecretaris met een tussentijdse oplossing. Hij wil daarin niet alleen de spaarders ontzien zoals in de voorstellen van zijn voorganger, maar hij wil kleine spaarders en beleggers gaan ontzien. Particulieren met grotere vermogens moeten volgens de staatsecretaris alvast rekening houden met een hogere aanslag in deze nieuwe plannen voor 2022.
door Peter Westhof
Peter Westhof is al sinds 2001 actief als financieel journalist/redacteur. Hij heeft voor De Financiële Telegraaf en diverse andere financiële media gewerkt. Peter studeerde in Utrecht zowel journalistiek als Nederlands. Bij Vermogensbeheer.nl is hij onder meer verantwoordelijk voor de content.
update_rendementen_offensief-400x300.png

Benieuwd naar het rendement dat uw vermogen kan behalen?

Ontvang elk kwartaal de gerealiseerde rendementen van vermogensbeheerders in Nederland.

Zo krijgt u doorlopend inzage in de gemiddelde prestaties van ruim 70 verschillende vermogensbeheerders.
×

Cookies op de website van Vermogensbeheer.nl

Vermogensbeheer.nl gebruikt functionele en analytische cookies voor een optimaal gebruik van de website en voor de noodzakelijke statistische informatie. Meer informatie »