Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Wijzigingen & nieuws vermogensbelasting (box 3)

2 februari 2022
Onderwerp: Belasting
De ontwikkelingen rond de vermogensbelasting volgen elkaar snel op. In deze blog houden wij u op chronologische wijze op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Op zoek naar de tarieven en vrijstellingen voor box 3? Deze vindt u hier:

20 mei 2022

UPDATE: 20 mei 2022

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststaat, heeft geen recht op de op box 3-compensatie, zoals aangegeven in het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

De rechter kan de Belastingdienst in dat geval niet dwingen om mensen te veel betaalde vermogenstaks terug te betalen.

Het is niet uitgesloten dat kabinet en Tweede Kamer alsnog beslissen meer mensen tegemoet te komen, omdat er sprake is van een verschillende behandeling van spaarders.

28 april 2022

UPDATE: Rechtsherstel voor spaarders

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (onder andere 2020 en 2021).

Dit heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt, naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van eind vorig jaar.

Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Het herstel kost nu € 2,8 miljard.

20 april 2022

UPDATE: Kabinet schuift besluit vermogenstaks uit

Het kabinet schuift waarschijnlijk het besluit of mensen die geen bezwaar maakten, toch compensatie krijgen voor te veel betaalde vermogensbelasting een aantal maanden voor zich uit. Dat scheelt op korte termijn miljarden. Reden is een nieuw arrest van de Hoge Raad dat ergens in de komende zes maanden wordt verwacht. Dat stelt het Financieele Dagblad.

Staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit vindt wachten op het nieuwe arrest te verkiezen boven 'overnight' een besluit nemen. Dat zei hij dinsdagavond bij het debat in de Tweede Kamer over het gevolg van het Kerstarrest van vorig jaar. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat de huidige vermogensbelasting in box 3 onwettig is. En dat wie bezwaar heeft gemaakt, compensatie moet krijgen voor te veel betaalde belasting in de periode 2017-2020.

15 april 2022

UPDATE: Rekening arrest vermogenstaks kost Staat miljarden

Het kabinet zegt dat het zo snel mogelijk duidelijkheid wil bieden over het rechtsherstel dat wordt geboden aan de mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022.

Tegelijkertijd vindt het kabinet het belangrijk hierover eerst met de Tweede Kamer in gesprek te gaan. Er bestaat volgens het kabinet namelijk niet één simpele oplossing en iedere keuze heeft verschillende budgettaire en uitvoeringstechnische gevolgen.

Afhankelijk van de keuze voor de doelgroep en de variant kost het herstel tussen de € 2,4 miljard en € 11,7 miljard. Pas na het debat zal tijdens de voorjaarsbesluitvorming rond begin mei definitieve besluitvorming plaatsvinden. Er wordt dan ook besloten over de budgettaire dekking. Uitgaande van deze planning kan de Belastingdienst rond 1 juli beginnen met het herstel zodat in ieder geval alle massaal ingediende bezwaarschriften voor 4 augustus afgewikkeld kunnen worden.

15 april 2022

UPDATE: Kabinet papieren vermogenswinsten belasten

In de nieuwe vermogensheffing die het kabinet vanaf 2025 wil invoeren, betalen beleggers niet alleen belasting over het inkomen uit hun bezittingen, maar ook over de waardeontwikkeling van hun aandelen en vastgoed. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Het kabinet kiest hiermee voor wat fiscalisten een vermogensaanwasbelasting noemen. Naast de belasting over reguliere inkomsten zoals rente, dividend en huur — minus de daarvoor gemaakte kosten — betalen beleggers in dit systeem jaarlijks belasting over de waardeontwikkeling van hun vermogen, zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën: "Vermogen is jarenlang op een verkeerde manier belast. Mensen met spaargeld betaalden hierdoor te veel belasting, terwijl bezitters van onroerend goed door de sterke huizenprijsstijgingen juist te weinig betaalden. Er komt daarom vanaf 2025 een nieuw systeem waarbij we belasting gaan heffen over het rendement dat mensen werkelijk hebben behaald. Natuurlijk gaan we ook het verleden rechtzetten, al is daar geen ideale oplossing voor. Alle opties die zijn onderzocht hebben naast voordelen ook nadelen. Dit betekent dat we de komende tijd nog lastige keuzes moeten maken.”

2 februari 2022

UPDATE: Linkse oppositie wil zo snel mogelijk vermogensbelasting

Nu de ‘spaartaks’ onhoudbaar is geworden moet het kabinet zo snel mogelijk een vermogensbelasting invoeren. Wie meer dan een ton heeft moet betalen, ongeacht of er winst is gemaakt. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Dat staat in een voorstel dat de PvdA, SP en GroenLinks hebben ingebracht. Het idee zelf is niet nieuw, maar het plan is nu wel meer uitgewerkt en ook de timing is saillant.

In het voorstel betaalt niemand belasting over de eerste 100.000 euro van het vermogen (voor paren 200.000), maar daarna gelden er steeds hogere tarieven. Dus: tussen 100.000 en 500.000 1 procent, tussen een half miljoen en een miljoen 2 procent, tussen 1 en 5 miljoen 4 procent en alles erboven 5 procent. Een echtpaar dat 300.000 euro spaargeld heeft, gaat zodoende 1000 euro vermogensbelasting betalen. Het eigen huis wordt buiten beschouwing gelaten.

1 februari 2022

UPDATE: Uitspraak Hoge Raad slaat gat in schatkist

Mogelijk krijgen ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders geld terug na een uitspraak van de Hoge Raad. Dat slaat een enorm gat in de schatkist. Het kabinet zal dat op een of andere manier weer moeten vullen, zo meldt dagblad Trouw.

Het is uitstekend nieuws voor spaarders, maar een domper voor het nieuwe kabinet. Dat moet waarschijnlijk vele miljarden euro’s terugbetalen aan die spaarders, wegens onterecht opgelegde vermogensbelasting. Dat die onterecht was, is al een tijdje bekend.

Nu pas wordt de enorme omvang van de aanstaande compensatie duidelijk. Staatssecretaris Van Rij van Financiën komt vrijdag 4 februari met een voorstel om het probleem op te lossen.

24 januari 2022

UPDATE: 'Arrest Hoge Raad heeft grote gevolgen'

"Het arrest van de Hoge Raad heeft grote impact en de gevolgen hiervan zijn voor mij van de grootste prioriteit. We werken met man en macht aan een werkbare oplossing voor de uitvoering van het arrest. De reden van het verzoek om uitstel is dat nog niet alle gevolgen van het arrest helder zijn. Daarnaast is de beoordeling welke oplossingsrichtingen maakbaar en haalbaar zijn voor de uitvoering, wat oplossingsrichtingen vragen van burgers en of dit voor hen haalbaar is nog niet afgerond", zo schrijft de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, aan de Tweede Kamer.

Met het uitstel bedoelt hij dat hij de beantwoording van Kamervragen heeft uitgesteld. Hij schrijft ook dat het bieden van rechtsherstel grote budgettaire consequenties voor de overheid heeft.

De Belastingdienst legt mensen die vermogen hebben in box 3 'tot nader order' geen aanslag op. Het huidige systeem van vermogen belasten is door de uitspraak van de Hoge Raad niet meer toepasbaar, en de fiscus kan niet op korte termijn een nieuw, sluitend stelsel invoeren.

4 januari 2022

UPDATE: Geen recht op teruggave

Ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld, hebben geen recht op teruggave, zo meldt Het Financieele Dagblad. Ondanks een uitspraak van de Hoge Raad dat de heffing onwettig is, vallen zij buiten de boot omdat de regering de bezwaarprocedure in 2016 geruisloos heeft ingeperkt.

De wijziging was onderdeel van een groter pakket belastingmaatregelen en passeerde destijds de Tweede Kamer zonder dat er specifiek aandacht aan werd geschonken.

24 december 2021

UPDATE: Hoge Raad: spaartaks onwettig

De overheid had geen gebruik mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd. De Hoge Raad oordeelt dat die in ieder geval voor de jaren 2017 en 2018 in strijd was met de wet.

De Raad vindt de wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

De zaak was aangespannen door een echtpaar met een gezamenlijk vermogen van ongeveer één miljoen euro. De rente was in 2017 en 2018, net als nu, historisch laag. Ze belegden amper. Daardoor heeft het echtpaar weinig aan het vermogen kunnen verdienen. De Bond voor Belastingbetalers had met 60.000 mede-eisers deze zaak aangespannen. De Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan over dit ene specifieke geval.

box3-vermogensbelasting-647x334
2 november 2021

UPDATE: Vijlbrief zegt te streven naar 'reëel rendement'

Staatssecretaris Hans Vijlbrief wil vanaf 2022 een einde maken aan de tienjarige worsteling met de vermogensrendementsheffing in box 3. Belasting van de echte opbrengst komt in zicht.

Belastingbetalers moeten de mogelijkheid krijgen om aan te tonen dat het werkelijke rendement op hun vermogen lager was dan de Belastingdienst hun aanrekent. Vijlbrief hoopt zo'n 'tegenbewijsregeling' vanaf 2022 te kunnen invoeren, als tussenstap naar de belasting van het reële rendement. 'Dat is het streven', zei hij in de Tweede Kamer.

Vijlbrief schat in dat het technisch inmiddels mogelijk is om 'van seconde tot seconde' bij te houden hoeveel rendement belastingplichtigen behalen. Hij laat dat nu onderzoeken. De vraag is vervolgens of en hoe de Belastingdienst dat in de systemen kan meenemen. Vijlbrief sluit niet uit dat daarvoor een alternatief systeem nodig is.

12 augustus 2021

UPDATE: Rechtbank vindt vermogenstaks discrimerend

De belasting op spaartegoeden en beleggingen zoals de fiscus die sinds 2017 oplegt, is strijdig met het Europees discriminatieverbod. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Spaarders betalen volgens de rechter te veel belasting.

De rechtbank deed uitspraak in een proefprocedure van de Bond voor Belastingbetalers tegen de in 2017 aangepaste vermogensrendementsheffing. De uitspraak verhoogt de druk op de politiek om de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting fundamenteel te veranderen.

30 juni 2021

UPDATE: Staatssecretaris gaat niet in op verzoek Kamer om vermogenstaks te verlagen

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën is niet van plan om grote spaarders, die al interen op hun vermogen door inflatie en negatieve rente, nog tegemoet te komen met een lagere vermogenstaks.

Aanpassingen in het boxenstelsel zijn volgens hem een taak van de formerende partijen. De staatssecretaris gaat hiermee niet in op de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. "Wij doen alleen urgente dingen", aldus de staatssecretaris.
selectierapport-vermogensbeheerders-200x276.png

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.
25 november 2020

UPDATE: Voorstellen box 3 vermogensbelasting voor 2021

Het heffingsvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, is in 2021 flink omhoog gegaan naar € 50.000 per belastingbetaler (fiscaal partners samen: € 100.000). In de praktijk betekent dit dat straks zo’n 900.000 Nederlanders geen belasting meer in box 3 hoeven te betalen. Het belastingtarief in box 3 gaat omhoog van 30% naar 31% in 2021.

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 gaat in 2021 tussen de 0,59% en 1,76% bedragen, afhankelijk van de omvang van uw vermogen. In 2020 ligt de belastingdruk tussen de 0,54% en 1,58%.

Spaar- en beleggingsrendement 2021

In 2021 is het forfaitair spaarrendement gezet op 0,03% en het forfaitair beleggingsrendement op 5,69%.

Berekening belastingdruk vermogen box 3 in 2021

- In de eerste vermogensschijf (€50.000 tot €100.000) gaat men ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze schijf is dan 1,8978% (= 67% x 0,03% + 33% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 1,8978% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 0,59% in de eerste vermogensschijf.

- In de tweede vermogensschijf (€100.000 tot € 1.000.000) gaat men ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze schijf is dan 4,5014% (= 21% x 0,03% + 79% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 4,5014% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 1,40% in de tweede vermogensschijf.

- In de derde vermogensschijf (vanaf € 1.000.000) gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,69% (= 0% x 0,03% + 100% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 5,69% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 1,76% in de derde vermogensschijf.

Verhouding sparen en beleggen
Omdat de Belastingdienst (nog) niet uit kan gaan van de werkelijke gerealiseerde rendementen gaat men er dus van uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Vervolgens gaat men uit van het vastgestelde forfaitaire spaar- en beleggingsrendement.

25 juni 2020

UPDATE: Voorstel aanpassing vermogensbelasting Box 3 van de baan

Het voorstel voor de aanpassing van de vermogensbelasting zoals eerder beschreven is van de baan. Staatsecretaris Hans Vijlbrief heeft laten weten dat deze voorstellen van zijn voorganger Menno Snel juridisch onhoudbaar zijn. De gewenste aanpassing van de vermogensbelasting, namelijk belasting heffen over het inkomen dat daadwerkelijk wordt behaald met het vermogen, laat nog jaren op zich wachten. De Belastingdienst kan dit volgens Vijlbrief niet aan.

Na de zomer komt de staatsecretaris met een tussentijdse oplossing. Hij wil daarin niet alleen de spaarders ontzien zoals in de voorstellen van zijn voorganger, maar hij wil kleine spaarders en beleggers gaan ontzien. Particulieren met grotere vermogens moeten volgens de staatsecretaris alvast rekening houden met een hogere aanslag in deze nieuwe plannen voor 2022.
door Ramón Wernsen
Ramón is sinds 1996 actief als Financieel Planner en is auteur van vele artikelen en boeken en als docent verbonden aan het Erasmus Instituut voor Financiële Planning in Rotterdam. Bij Vermogensbeheer.nl helpt hij als vermogensplanner klanten met het herstructureren van hun vermogen en vermogensplanning.
selectierapport-vermogensbeheerders-200x276.png

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.
×

Cookies op de website van Vermogensbeheer.nl

Vermogensbeheer.nl gebruikt functionele en analytische cookies voor een optimaal gebruik van de website en voor de noodzakelijke statistische informatie. Meer informatie »