Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven

3 maart 2023 Onderwerp: Belasting

Dit jaar verandert er weer het nodige voor wat betreft de vermogensbelasting. In dit artikel vindt u hier meer informatie over. Wellicht heeft u ook gehoord over de uitspraak van de Hoge Raad over onterecht geheven vermogensbelasting in het verleden. Ook hier schenken we apart aandacht aan.

Vermogensbelasting 2023Wat houdt Vermogensbelasting precies in?

De Nederlandse Staat heft belasting op ‘vermogen’. Voor de Belastingdienst is vermogen dat wat u overhoudt als u schulden aftrekt van bezittingen. Dus: bezittingen minus schulden = vermogen. Het gaat dan om spaargeld, belegd geld en onroerend goed waarin u niet zelf woont (vastgoed) zoals een tweede huis of een beleggingspand. Al deze soorten vermogen kunnen rendement opleveren en dat is inkomen voor u. Bijvoorbeeld rente op spaargeld. Over dit inkomen betaalt u belasting. In feite gaat het dus om een belasting op het rendement van uw vermogen. Daarom heet deze belasting ook wel vermogensrendementsheffing.

Box 3

De Belastingdienst hanteert 3 verschillende groepen voor verschillende soorten inkomen. Deze groepen heten ‘boxen’. Elke box kent zijn eigen belastingtarieven. Inkomen uit arbeid en eigen woning vallen in box 1. In box 2 valt inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’. Dit gaat over aandeelhouderschap in bijvoorbeeld een BV. Inkomen uit sparen en beleggen (vermogen) valt in box 3.

Wat zijn de regels, de bedragen en percentages voor 2023? Wij leggen het u uit.

Om uw vermogensbelasting te berekenen moet u uiteraard eerst het vermogen bepalen. Dit gaat op basis van de waarde op 1 januari. Dit is de peildatum. Vermogen is bezittingen – schulden. Maar let op: niet al uw bezittingen tellen mee. Bijvoorbeeld een eigen auto en uw inboedel niet. Ook bezittingen die u al in box 1 of 2 aangeeft, tellen niet mee. En ook voor schulden zijn er zaken die u niet aangeeft in box 3, zoals een hypotheekschuld voor de eigen woning. Die zit immers al in box 1.

Voor schulden geldt een zg. drempelbedrag. Dit bedrag mag u niet aftrekken van uw bezittingen. Voor 2023 is dat € 3.400 . Heeft u een fiscale partner dan is het € 6.800, dus het dubbele. Belastingschulden mag u niet aftrekken van uw bezittingen. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.


Heffingsvrij vermogen

Box 3 kent een heffingsvrij vermogen. Over dit deel betaalt u geen vermogensbelasting. Het heffingsvrij vermogen is dit jaar flink omhoog gegaan, in 2022 was het nog € 50.650. Voor 2023 is dat € 57.000. Heeft u een fiscaal partner, dan is de gezamenlijke vrijstelling tweemaal dit bedrag, dus € 114.000.
U betaalt dus pas vermogensbelasting als u méér vermogen heeft dan het heffingsvrije deel. Stel u bent alleenverdiener (u heeft geen fiscale partner) en heeft € 100.000 vermogen, dan wordt de vermogensbelasting berekend over het rendement dat u behaalde op € 100.000 – € 57.000 = € 43.000. Die € 43.000 heet dan de ‘grondslag sparen en beleggen’.

Heffingsvrij vermogen 2023 tabel

Hoger heffingsvrij deel bij groen sparen en groene beleggingen.

Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in 2023 in aanmerking voor een hoger heffingsvrij vermogen van maximaal € 65.072 (voor fiscaal partners samen € 130.144). Ook heeft u recht op een extra heffingskorting van 0,7% van het bedrag van uw vrijstelling. Heeft u minderjarige kinderen met groen spaargeld of groene beleggingen? Ook dat speelt mee. Meer weten? Bekijk hier de precieze .


Hoge Raad zet streep door fictief rendement

In december 2021 heeft de Hoge Raad de Belastingdienst teruggefloten. De manier waarop de vermogensrendementsheffing werd berekend kon juridisch niet door de beugel. Daarom wordt nu een andere methode gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld voor 2023.

Voor 2023 zijn de toe te passen rendementspercentages:
Spaargeld: 0,36%
Beleggingen en andere bezittingen: 6,17%
Schulden: 2,57%


Voorbeeld nieuwe rekenmethode vermogensbelasting voor 2023

De nieuwe rekenmethode is veel complexer dan de oude. Maar het is wel te doen. Hieronder ziet u een algemeen rekenvoorbeeld voor 2023 van iemand met een fiscale partner. Met extra aftrekposten en/of bijtellingen e.d. is in dit voorbeeld geen rekening gehouden.

Stel:
Spaargeld: € 100.000
Beleggingen: € 150.000
Schulden: € 50.000

Stap 1
Bereken belastbaar rendement.
Rendementspercentages in 2023 zijn:
0,36% voor spaargeld,
6,17% voor beleggingen en andere bezittingen,
2,57% voor schulden.

A. Belastbaar rendement per soort vermogen:
Spaargeld: € 100.000 x 0,36% = € 360
Beleggingen: € 150.000 x 6,17% = € 9.255
Totaal positief rendement € 360 + € 9.255 = € 9.615

B. Aftrekbare schulden: € 50.000 – de aftrekbare drempel van € 6.800 (€ 3.400 per persoon) = € 43.200.
Negatief ‘rendement’ op aftrekbare schulden: € 43.200 x 2,57% = € 1.111.

Bereken A – B
Belastbaar rendement is € 9.615 – € 1.111 = € 8.504

Stap 2
Vervolgens berekent u het gezamenlijke vermogen en op basis daarvan de grondslag voor de vermogensbelasting:

Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 = € 250.000
Aftrekbare schulden: € 43.200
Vermogen: € 250.000 – € 43.200 = € 206.800 (dit is de rendementsgrondslag)

Stap 3
Bereken de grondslag sparen en beleggen

De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrij vermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus in dit voorbeeld € 114.000.

De berekening is dan
€ 206.800 - € 114.000 = € 92.800. Dit geeft u dan op bij de aangifte.

Stap 4
Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

Deel uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag. Vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.
De grondslag sparen en beleggen is dan:
€ 92.800 / rendementsgrondslag uit stap 2: € 206.800 = 0,4487 x 100 = 44,87%

Stap 5
Bereken het voordeel uit sparen en beleggen. Dit is het belastbaar rendement maal het percentage uit stap 4. Dus: € 8.504 x 44,87% = € 3.815. Dit bedrag wordt in 2023 belast met 32%.

De te betalen vermogensbelasting is dan € 3.815 x 32% = € 1.220.

Zelf berekenen?

De Belastingdienst heeft een rekentool voor box-3 inkomen hier online staan

Hubert Jan Lambooy

door Hubert Jan Lambooy

Als jurist heeft Hubert Jan veel ervaring in de financiële sector. Zo heeft hij bij diverse levensverzekeraars samengewerkt met vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. Hierdoor heeft hij een goed beeld gekregen van de juiste criteria, waarop deze beleggingsinstellingen het best beoordeeld kunnen worden. Bij Vermogensbeheer.nl begeleidt hij vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar een goede en passende vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen