Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Spreiden over verschillende vermogensbeheerders

9 februari 2018 Onderwerp: Investeringen

Stel: u heeft een aanzienlijk vermogen opgebouwd of er komt op korte termijn een aanzienlijk vermogen uw kant op vanuit bijvoorbeeld een schenking, een erfenis of de verkoop van uw onderneming. Of u spaarde tot voor kort maar neemt niet langer genoegen met de lage spaarrente. Het zijn situaties waarin u kunt overwegen een vermogensbeheerder in de arm te nemen. En dan volgt onmiddellijk de vraag of het aan te raden is om uw vermogen te spreiden over meerdere professionele vermogensbeheerders. Wat zijn de overwegingen om te kiezen voor één dan wel meerdere vermogensbeheerders?

Risico en rendement

Tijdens mijn studie leerde ik al snel dat er binnen de wereld van beleggen geen gratis geld bestaat zegt Jos Leeser van Vermogensbeheer.nl. Risicovrij beleggen is immers gelijk aan sparen (en of dat tegenwoordig geheel risicoloos is valt overigens nog te bezien). Tegelijk leerde ik dat risico wordt beloond. Naarmate er risico wordt toegevoegd, bijvoorbeeld door te beleggen in aandelen, zou het rendement ook moeten toenemen. Dit geldt zeker voor de lange termijn.

Diversificatie is het het spreiden van beleggingen over verschillende vermogenscategorieën (aandelen, obligaties, vastgoed), regio’s (US, Europa, opkomende landen), sectoren, en andere criteria. Het doel van diversificatie is het reduceren van risico’s. Eén van de grondleggers van deze theorie is Harry Markowitz, die er uiteindelijk de Nobelprijs voor de economie mee won. Het enige cadeau in beleggersland, door Warren Buffet ook wel ‘free lunch’ genoemd, ligt dan ook in diversificatie.

Maar… als door middel van diversificatie het beleggingsrisico kan worden gereduceerd met een gelijkblijvende opbrengst, is het dan ook niet raadzaam voor beleggers om meerdere vermogensbeheerders te kiezen, zodat hij niet ‘al zijn eieren in één mandje heeft’? Geldt deze ‘free lunch’ dan ook? Spreiden van vermogen over meer vermogensbeheerders kan inderdaad zinvol zijn. Naast voordelen heeft spreiding over meerdere vermogensbeheerders helaas ook minpunten. Maar laten we eerst kijken naar de basisregels van spreiden.

Spreiden over verschillende sporen

De basisregels van spreiden

Vermogensbeheerders zijn er in alle soorten en maten. Er zijn grote en kleine spelers. Beheerders die actief beleggen en beheerders die er een passief beleggingsbeleid op na houden. Er zijn specialisten in specifieke deelmarkten, bancaire en niet-bancaire spelers die ook nog eens kwantitatief, fundamenteel en technisch georiënteerd kunnen zijn. En dit is maar een fractie van de mogelijke verschillen. Om wegwijs te raken in deze complexe materie doen we enkele handreikingen.

Het eerste, wat ons betreft meest vitale, aandachtspunt betreft de keuze voor een kwalitatief goede vermogensbeheerder. Vermogensbeheer.nl helpt u hierbij. Op onze website wordt het kaf van het koren gescheiden.

De tweede aandachtspunt is de omvang van het vermogen. U kunt zich voorstellen dat een vermogensbeheerder liever grote dan kleine vermogens beheert. Sommige vermogensbeheerders hanteren daarom een tariefstaffel: Hoe groter het vermogen, hoe lager het tarief. Als u spreidt, halveert uw inleg en bent u voor hen relatief minder aantrekkelijk. Let er op dat de omvang van het te beleggen vermogen ‘substantieel’ is en dat elke vermogensbeheerder hiervan ook weer een aanzienlijk deel in beheer krijgt.

Het derde aandachtspunt betreft de complementariteit. Het is belangrijk dat de beheerders complementair aan elkaar zijn. Dit is een no-brainer, maar toch zien we voldoende beleggers die hun vermogen hebben verdeeld over vermogensbeheerders die te weinig van elkaar verschillen. Die bijvoorbeeld zwaar inzetten op dezelfde bedrijven of sectoren. Dit leidt tot schijnveiligheid.

Een voorbeeld: We zien soms dat mensen ervoor kiezen om hun vermogen onder te brengen bij twee of meer banken. Het gros van de banken heeft echter een soortgelijk ‘main stream’ beleggingsbeleid. Veelal wordt belegd in beleggingsfondsen gecombineerd met indextrackers (ETF’s). De keuze voor uitsluitend banken leidt dus nauwelijks tot risicospreiding en is wellicht zelfs risicoverhogend.

Een tweede voorbeeld: er zijn vermogensbeheerders die een beleggingsfonds als vehikel gebruiken. De beheerder kiest een in zijn ogen optimale spreiding en samenstelling van de portefeuille. Maar als de vermogensbeheerder die de andere helft van uw vermogen beheert hetzelfde vehicle gebruikt, is er geen sprake meer van diversificatie maar juist van (onnodig) verhoogd risico.

Als vermogensbeheerders qua beleggingsbeleid en -portefeuilles te dicht op elkaar zitten, loopt u dus het risico dat uw vermogen onevenwichtig is gespreid. Zorg er dus altijd voor dat de diversificatie hout snijdt en kies voor echte verschillen. U kunt hierbij denken aan het selecteren op een specialisme, zoals obligaties of alternatieve beleggingsstrategieën. Of kies voor vermogensbeheerders met elk hun eigen beleggingsfilosofieën en -beleid.

Het laatste aandachtspunt betreft de tijd die u er zelf in zult moeten steken. Bij spreiding monitort u meerdere vermogensbeheerders. En twee vermogensbeheerders kritisch volgen kost nu eenmaal meer tijd dan één.

Conclusie

Een eenduidig advies of u uw vermogen al dan niet moet spreiden over meerdere vermogensbeheerders is niet te geven. Als u spreidt, houdt dan rekening met de genoemde basisregels. Kies altijd voor complementaire beheerders. Indien u zich aan de ‘spelregels’ houdt, kan spreiding de kans op een goed rendement zeker vergroten.

Meer weten?

Overweegt u uw vermogen te spreiden over meerdere vermogensbeheerders, vraag dan het SelectieRapport Vermogensbeheer aan op onze website. Wij maken voor u een selectie van complementaire vermogensbeheerders. Dit kost u niets, verplicht tot niets en levert gegarandeerd waardevolle inzichten op. U gaat hiervoor naar SelectieRapport »

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen