Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Beleggingen Persist Global Wealth Management

De beleggingsstrategie van Persist is gericht op de combinatie groei en inkomen, maar voorop staat vermogensbehoud. De strategie staat voor gedisciplineerd en pragmatisch beleggen en het bouwen van goed gespreide portefeuilles, die een mix zijn van uiteenlopende vermogensonderdelen, stijlen en kenmerken. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van beleggingsfondsen en zogenaamde indextrackers (een beleggingsfonds dat continu verhandelbaar is op de beurs en nauwgezet een index volgt).

Het beleggingsbeleid is dynamisch en zal naar inzicht van het Investment Comité worden geactualiseerd. In dit verband wordt onder dynamisch verstaan het aanpassen van de wegingen. Bij modelportefeuilles mag geen positie groter zijn dan 25% van de portefeuille.

Uitgangspositie bij vermogensadvies en beheer zijn de modelportefeuilles en de selectielijsten zoals opgesteld door het Investment Comité. Persist streeft ernaar om een gedegen advies te geven, welke bestaat uit een goed gespreide portefeuille.

De gekozen vermogensoplossing wordt periodiek met de cliënt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
Belegt inBeleggingsfondsen, Trackers
RegioWereld
HuisfondsenGeen
Eigen wensen klantJa
Goedemiddag,
Wilt u weten hoe wij Persist beoordelen?

We hebben diverse rapporten gratis beschikbaar. Hieronder laat ik u graag zien welk rapport voor u mogelijk interessant is.

Bent u klant bij Persist?