Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

De performance fee onder de loep

22 april 2021 Onderwerp: Investeringen

Bij vermogensbeheer hebt u te maken met verschillende kosten. Zo betaalt u uw beheerder een beheerfee voor de werkzaamheden die hij of zij verricht. Maar daarnaast vraagt een deel van de vermogensbeheerders ook een aparte prestatievergoeding, de zogeheten performance fee. Wat is dit en welke nadelen kleven hieraan?

De performance fee wordt door de beheerder berekend over de toename van uw vermogen. U betaalt dus alleen wanneer er daadwerkelijk winst is gemaakt en er een prestatie wordt neergezet. Bij de meeste vermogensbeheerders is de prestatievergoeding 5% of 10% per jaar.

Veel consumenten denken dat zij beter af zijn bij een beheerder die een performance fee rekent. Zij menen dat het redelijk is dat een deel van de kosten afhankelijk is van het gerealiseerde rendement. De meeste mensen hebben echter geen idee van de nadelen ervan. We hebben een paar nadelen van de performance fee op een rijtje gezet.

Meer risico

Allereerst komt een beheerder bij het ontvangen van een performance fee in de verleiding om meer risico te lopen. Zijn beloning is immers deels afhankelijk van het gerealiseerde rendement. De beheerder kan extra risico nemen om alsnog de benodigde performance voor toekenning van de fee te bereiken. Dit gedrag is zeker niet in het belang van de belegger en het risico binnen de beleggingsportefeuille kan dan toenemen.

Andersom zou de vermogensbeheerder in de verleiding kunnen komen om bijvoorbeeld halverwege het jaar bij goede resultaten minder risico te gaan nemen dan goed is voor de cliënt. Hiermee kan hij dan de fee voor zichzelf veiligstellen. Ook dit gedrag is niet in uw belang. Het kan uw beleggingsrendement schaden.

Performance fee bekeken

High watermark

Daarnaast moet u goed letten op de kleine lettertjes. Wordt er door de beheerder wel of niet gebruik gemaakt van een high watermark? Bij een high watermark wordt een performance fee alleen in rekening gebracht als het vermogen (gecorrigeerd voor opnames en stortingen) hoger is dan het vermogen op het eind van alle voorgaande beleggingsjaren.

Uw beheerder moet bij een high watermark dus eerst eventuele verliezen goedmaken voordat er een performance fee in rekening kan worden gebracht. U betaalt pas wanneer uw beheerder daadwerkelijk rendement voor u heeft gemaakt.

Een high watermark is een nuttig instrument om uw vermogen te beschermen tegen de grillen van een volatiele beurs. Stel, de beurs daalt het eerste jaar en uw vermogen daalt mee. Vervolgens stijgt de beurs weer en uw vermogen stijgt ook, maar per saldo hebt u nog geen rendement gemaakt. Toch betaalt u dan het tweede jaar een performance fee. Een high watermark voorkomt dit, omdat wordt gekeken naar resultaten uit voorgaande jaren.

In de kleine lettertjes moet u ook goed kijken naar de duur van de high watermark. Is die onbeperkt of niet? En is er ook een koppeling met de beheerfee? Soms wordt de beheerfee verlaagd, als er gekozen wordt voor een prestatievergoeding.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Prestaties financiële markt

Het rendement op uw beleggingen is uiteraard afhankelijk van de prestaties op de financiële markten. Als de beurs met bijvoorbeeld 10% stijgt en uw beleggingsportefeuille ook, dan is dat echter niet automatisch de prestatie van de vermogensbeheerder. Dat komt voor het grootste deel voor rekening van de financiële markt. Het is de vraag of de toekenning van een performance fee dan terecht is.

Als de markt met 10% daalt, wordt er uiteraard geen performance fee uitgekeerd aan de beheerder. Maar het zou redelijk zijn, als hij dan bijvoorbeeld een omgekeerde performance fee zou hanteren. Want waarom zou een dalende markt alleen voor rekening van zijn cliënt komen, terwijl de beheerder bij een stijgende markt een performance fee incasseert?

Beurs performance fee

Wel redelijk

Wanneer is het berekenen van een performance fee wel redelijk? Dat is als een beheerder bij zijn beleggingen een outperformance realiseert. Dat betekent dat hij het dus duidelijk beter doet dan de markt.

Hij moet vooraf wel transparant zijn over de benchmark waar hij zich mee vergelijkt en deze moet ook representatief zijn. Voor aandelen kan dit bijvoorbeeld de MSCI World Index zijn.

Schade voor rendement

Een performance fee is, kortom, vaak niet gunstig voor u als cliënt van een vermogensbeheerder. Het kan uw rendement schaden, risico's verhogen en het is de vraag of goede prestaties van uw portefeuille wel op het conto van de beheerder geschreven kunnen worden.

Joost van Löben Sels

door Joost van Löben Sels

Joost heeft veel ervaring met het adviseren van vermogende cliënten op het gebied van beleggen. Hij heeft onder andere gewerkt als beleggingsadviseur bij SNS Bank. Bij Vermogensbeheer.nl begeleidt hij vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar een goede en passende vermogensbeheerder. Joost is een ondernemer in hart en nieren en is daardoor ook goed in staat om ondernemers te adviseren bij hun beleggingsvraagstuk.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen