Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vraagtekens AFM bij duurzame karakter fondsen

16 september 2021

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt grote vraagtekens bij het duurzame karakter van veel beleggingsfondsen. Dit stelt de AFM in een tussentijds rapport over duurzame beleggingen. Het is opgesteld na een uitvraag onder een aantal Nederlandse fondsbeheerders.

Sinds 10 maart is de zogeheten Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing. Deze SFDR bevat nieuwe vereisten voor de informatieverstrekking over duurzaamheid (ESG-factoren) in de financiële sector. De verordening heeft als doel om beleggers meer inzicht te geven in de duurzaamheidsrisico’s en het beter mogelijk te maken om de duurzaamheid van financiële producten onderling te vergelijken.

Op basis van de uitvraag blijkt dat 57% van de fondsen geen duurzame kenmerken of doelstellingen heeft. 35% van de fondsen is aangemerkt als fonds met duurzame kenmerken en 8% is geclassificeerd als fonds dat duurzame beleggingen tot doel heeft. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 1250 fondsen.

De AFM plaatst bij een aanmerkelijk deel van de onderzochte fondsen vraagtekens bij de door beheerders gemaakte duurzaamheidsclassificatie. Dit is met name het geval wanneer deze worden geclassificeerd als fondsen die duurzame beleggingen tot doel hebben. De AFM constateert dat de doelstelling van veel van deze fondsen breder lijkt dan duurzame beleggingen en dat de beleggingsportefeuille zich veelal niet uitsluitend richt op duurzame beleggingen. Het gevolg hiervan kan zijn dat ten onrechte de verwachting wordt gewekt bij beleggers dat een fonds zich uitsluitend richt op duurzame beleggingen terwijl dit niet het geval is.

Verschafte informatie te algemeen

De AFM stelt verder vast dat de verschafte informatie over de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid worden geïntegreerd “veelal algemeen” is en “vaak niet is toegespitst op het fonds”. “Ook ontbreekt in veel gevallen een inschatting van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement”, zo meent de toezichthouder.

Ook de informatie die wordt verschaft mist volgens de AFM diepgang en kan specifieker. “Vooral bij fondsen met duurzame beleggingen tot doel ontbreekt vaak een voldoende concrete beschrijving van de duurzame doelstelling van het fonds. Maar ook bij fondsen met duurzame kenmerken ontbreekt in sommige gevallen een concrete beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken die het fonds beoogt te promoten. Daarnaast wordt in een aantal gevallen onvoldoende toegelicht hoe middels het beleggingsbeleid een duurzame doelstelling of duurzame kenmerken worden nagestreefd”, aldus de AFM.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen