Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Grote rendement verschillen tussen passieve beheerders

Fondsnieuws: 1 mei 2020

De prestaties van Nederlandse vermogensbeheerders met een passieve strategie liepen sterk uiteen in het eerste kwartaal van 2020. Waar de ene vermogensbeheerder zijn verlies voor de neutrale portefeuille beperkt hield tot -10 procent, moest de ander een verlies van -17 procent verteren.

Dat zegt Koen Laarhoven in een reactie op de door Vermogensbeheer.nl gepubliceerde gemiddelde nettorendementen van Nederlandse vermogensbeheerders en banken in het eerste kwartaal van 2020.

Het overkoepelende beeld van de Vermogensbeheer Rendement Index (VBR-index©) is er één waarin Nederlandse vermogensbeheerders in een kwartaal hun winst over 2019 deels of geheel hebben verspeeld. In defensieve portefeuilles haalden ze bijvoorbeeld een rendement van -7,2 procent in het eerste kwartaal, tegenover een winst van 7,1 procent over heel 2019. 

De verliezen in de andere portefeuilles waren nog groter, met bijvoorbeeld een gemiddeld verlies van meer dan 13 procent voor neutrale portefeuilles en meer dan 19 procent voor offensieve portefeuilles.

vbr-q1-2020-1538x442

Actief versus passief

De vergelijking tussen de prestaties van beheerders met een actieve strategie en die met een passieve strategie leert dat vooral de verschillen tússen passieve vermogensbeheerders groot zijn. Laarhoven van Vermogensbeheer.nl plaatst die in de actuele discussie rond de vraag ‘hoe passief passief nu eigenlijk is’. 

‘Dat zit hem niet in actief ingrijpen in de portefeuilles - dat hebben ze natuurlijk niet gedaan - maar in de vraag hoe ze de mandjes vullen en of ze daarbij bijvoorbeeld meer of minder voor bepaalde sectoren of regio’s kiezen. Feitelijk worden bij het vullen van de portefeuilles alsnog menselijke, actieve keuzes gemaakt die ook op de lange termijn grote verschillen tussen beheerders opleveren.’

Sommige vermogensbeheerders met een actieve strategie hebben de pijn die hun passieve collega’s hebben geleden in de eerste drie maanden van dit jaar, een beetje kunnen verzachten. Laarhoven: ‘Een aantal actieve clubs heeft het relatief prima gedaan. Natuurlijk is het daarbij wel spannend of ze de stijging na de dalende markt ook hebben meegemaakt.’

Maximaal profiteren

De beste actieve managers hebben overigens ook geen positieve rendementen gehaald sinds het jaarbegin, zoals bijvoorbeeld in het geval van Bank ten Cate & Cie waarover directeur eerder deze week tegen Fondsnieuws vertelde. Maar omdat het verlies dit jaar slechts klein is, blijft er nog een flink positief rendement over van 2019, in het geval van Ten Cate bijvoorbeeld +24 procent.  

Laarhoven: ‘Tel daarbij op dat dit soort vermogensbeheerders vorig jaar al maximaal hebben mee geprofiteerd en je weet dat ze er goed voorstaan. Maar er zijn natuurlijk meerdere momenten belangrijk in een markt als deze: als ze op een bepaald moment meer liquide zijn gegaan of hebben geschoven, zijn ze dan op het juiste moment weer wél aanwezig?’

Hij kijkt dan ook reikhalzend uit naar de cijfers over het tweede kwartaal en de vraag of de relatief goed presterende vermogensbeheerders hun goede prestaties hebben vastgehouden en geen herstel hebben misgelopen. 

Over specifieke beleggingsstijlen verzucht Laarhoven tenslotte dat waarde het echt dramatisch blijft doen. ‘Ook in een sterk dalende markt. Intussen hebben groei-bedrijven en sterk defensieve waarden goede rendementen gehaald. Maar natuurlijk, een beleid aanpassen en twee keer misgooien is ook niks. Consistentie is juist heel belangrijk.’

Bron: Fondsnieuws

Vermogensbeheer Rendement index (VBR-index©)
Vermogensbeheer.nl verzamelt de rendementen van vermogensbeheerders in Nederland. Elk kwartaal berekenen wij het gemiddelde netto rendement (na kosten) dat de vermogensbeheerders hebben gerealiseerd. Dit gemiddelde vormt onze Vermogensbeheer Rendement index (VBR-index©) die als vergelijkingsmaatstaf (benchmark) kan dienen.

Overzicht rendement vermogensbeheerders vanaf 2007 »