Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vermogensbeheer.nl draagt zaak over aan AFM

Fondsnieuws: 13 september 2018

Vergelijkingswebsite Vermogensbeheer.nl heeft in april een klachtenzaak overgedragen aan de AFM. Tijdens de behandeling van een klacht kwam informatie boven die grote gevolgen kan hebben voor de betrokken vermogensbeheerder.

Een zaak waarbij steeds meer lijken uit de kast kwamen. Dat is kort gezegd waar Jos Leeser, partner bij vermogensbeheer.nl, sinds eind 2017 mee worstelt. Hij vertelt erover aan Fondsnieuws, op basis van zijn ervaring en een mailwisseling die is ingezien door de redactie. Vermogensbeheer.nl beoordeelt en vergelijkt vermogensbeheerders en staat beleggers bij in hun klachtenprocedures.

Het begon destijds met een ogenschijnlijk simpele klacht rondom te risicovol beleggen en provisiejagen, ook wel “churning” genoemd. De particulier die bij Leeser aanklopte, had in 2009 een bedrag van 250.000 euro in beheer gebracht bij een aan een vermogensbeheerkantoor verbonden beheerder wiens naam bij de redactie bekend is. Zeven jaar later concludeerde de klant dat het in beheer gegeven vermogen was gedaald, maar hij wél 100.000 euro aan transactiekosten had betaald, naast de kosten voor het beheer van de portefeuille.

Leeser: ‘En dat in de periode na de crisis, een waanzinnig goede periode. Er schortte duidelijk iets aan de structuur van de kosten: bij elke transactie werden de zakken van de beheerder gevuld door kickbacks, uiteindelijk goed voor gemiddelde aan- en verkoopkosten van zo’n 5 procent per jaar. De kosten per transactie bedroegen 0,5 procent, waarvan de vermogensbeheerder een substantieel deel via de broker terug kreeg. Een dergelijke prikkel om te handelen, neigt naar provisiejagen.’

Beleggingen in het buitenland

De klachtenbehandelaar meende een sterke zaak te hebben en moedigde zijn klant aan een klachtenprocedure in gang te zetten. Wat volgde op zijn daarop volgende schriftelijke klacht, was echter iets anders dan wat hij had verwacht. ‘Ik kreeg een reactie van de beheerder waarin beschreven werd dat de totale waarde van de portefeuille geen 250.000 euro was zoals de klant zei, maar een totale waarde van 800.000 euro betrof. Er zouden óók beleggingen van de klant en diens moeder in het buitenland zijn waarop de adviseur toezicht hield.’

Toch kwam de adviseur in diezelfde schriftelijke reactie met een schikkingsvoorstel van 15.000 euro, volgens Leeser. Een aanbod dat hij als behandelaar als ‘niet-toereikend’ afwees. Maar intussen groeiden de vraagtekens boven zijn hoofd: Hoe zat het met dat geld in het buitenland? En was dat geld wel gekend?

Aanleiding voor een nieuw gesprek tussen Leeser en zijn opdrachtgever. ‘Uiteindelijk vertelde mijn opdrachtgever dat hij maandelijks een bedrag van 350 euro overmaakte naar een rekening van een niet-professionele partij, bedoeld voor zijn adviseur, iets wat de beheerder in zijn mail bevestigde door te schrijven dat in zeven jaar tijd een bedrag van 30 mille privé was overgemaakt voor de monitoring van de buitenlandse portefeuilles.

Smartengeld

Het aanbod van de betrokken beheerder om 15.000 euro te betalen als smartengeld werd intussen ingetrokken. Leeser: ‘De beheerder besloot zich bij het standpunt van zijn kantoor te voegen en meldde tussen de regels door nog dat de compliance officer van het kantoor hem inmiddels had verteld dat hij verdachte vermogens en/of hieruit voortvloeiende vermogens moest melden bij de betrokken instanties.

Leeser: ‘De compliance adviseur wist ervan! En waarom heeft de adviseur dat jaren beheer gevoerd over dat vermogen en zich daarover laten betalen?’

Voor de klachtenbehandelaar stapelden de redenen zich op om de integriteit en professionaliteit van de betrokken vermogensbeheerder in twijfel te trekken. ‘Ten eerste is er mogelijk sprake van zwart geld, daarnaast heeft de beheerder geen meldingen gemaakt bij autoriteiten of de klant geweigerd, heeft de beheerder geldstromen van de klant naar een gelieerde privérekening van een niet-professionele partij laten lopen in plaats van naar een bankrekening van een besloten vennootschap van de vermogensbeheerder én zijn er geen facturen over deze betaling.’

Leeser kreeg begin dit jaar betaald voor zijn diensten en de kous was af. Zijn opdrachtgever werd het intussen namelijk wat te heet onder de voeten.

AFM

Maar, voor hém was het geen afgelopen zaak. ‘Vermogensbeheer.nl is er om professionele partijen te screenen en mensen te beschermen tegen niet-kwalitatieve partijen, om deze industrie beter te maken. Een partij die mogelijk zwart geld heeft geaccepteerd en zich dermate onprofessioneel gedraagt, is voor mij niet integer - los van de vraag wat het zegt over de betrokken belegger.’

Daarom heeft hij de zaak in april overgedragen naar de AFM, compleet met de gehele mailwisseling tussen hem en het vermogensbeheerkantoor. Hij heeft nog niks gehoord van de AFM.

De AFM laat in een reactie weten niet in te kunnen gaan op individuele gevallen omdat toezicht vertrouwelijk is.

Verantwoording: Omdat het om een zaak gaat die bij de AFM ligt, en waarover geen uitsluitsel is, en de privacy van betrokken partijen in het geding is, is in overleg besloten de namen van het betrokken partijen niet naar buiten te brengen. De naam van de vermogensbeheerder is bekend bij Fondsnieuws.

Bron: Fondsnieuws