Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vermogensbeheerindex: Offensief profiel herstelt van verlies

Fondsnieuws: 2 augustus 2018

Vermogensbeheerportefeuilles met een offensief profiel zijn in het tweede kwartaal van dit jaar hersteld van de eerder behaalde negatieve rendementen. Deze beheerportefeuilles kwamen eind juni na kosten uit op een gemiddeld rendement van 0,8 procent, tegenover een gemiddeld rendement van -3,2 procent in het eerste kwartaal.

Dat blijkt uit de nieuwe Vermogensbeheer Rendement-index van Vermogensbeheer.nl, met daarin het gemiddelde netto-rendement per beleggingsprofiel van ruim zeventig vermogensbeheerders en banken.

‘Vooral aandelen hebben eerder harde klappen gekregen. Daardoor is er met name onder portefeuilles met veel aandelen, groot herstel te zien’, beargumenteert Koen Laarhoven van de vergelijkingswebsite.

Laarhoven merkt daarbij wel op dat in de offensieve portefeuilles een grote spreiding te zien is tussen de behaalde rendementen per beheerder. ‘De een heeft ondanks het herstel van de markt een negatief rendement gehaald, terwijl de ander op + 8 procent zit. Lachend: Een aantal actieve vermogensbeheerders hebben goed “gegokt”.’De beheerders hebben duidelijk een uitdagend kwartaal achter de rug.

’Bij beheerders met een passieve strategie zijn de verschillen - logisch - minder groot, maar ook daar lopen de behaalde rendementen enkele procenten uiteen. Laarhoven: ‘Dat heeft vooral te maken met de trackerkeuze en regiovoorkeuren. Maar we houden dat soort verschillen wel in de gaten, om te zien of beheerders met een passieve beleggingsstrategie bijvoorbeeld wel écht passief beleggen.

vbr index update-650x154

’Uit de update van de rendementsindex blijkt verder dat neutrale portefeuilles in de eerste jaarhelft na kosten een rendement haalden van 0 procent, en dat defensieve portefeuilles de voeten niet droog hielden: hier kwam het gemiddelde rendement uit op -0,7 procent. Eerder stond de teller wat betreft deze rendementen op gemiddeld -2 procent en gemiddeld -0.9 procent.

Vermogensbeheer.nl definieert een defensieve portefeuille als een portefeuille gevuld met 0 tot 20 procent zakelijke waarden plus 80 tot 100 procent vastrentende waarden. Met het oplopen van het risicoprofiel loopt het percentage vastrentende waarden terug. De meest offensieve portefeuille bevat 80-100 procent zakelijke waarden en 0-20 procent obligaties.

Bron: Fondsnieuws

Vermogensbeheer Rendement index (VBR-index©)
Vermogensbeheer.nl verzamelt de rendementen van vermogensbeheerders in Nederland. Elk kwartaal berekenen wij het gemiddelde rendement dat de vermogensbeheerders hebben gerealiseerd. Dit gemiddelde vormt onze Vermogensbeheer Rendement index (VBR-index©) die als vergelijkingsmaatstaf (benchmark) kan dienen.

Overzicht rendement vermogensbeheerders afgelopen 12 jaar >