Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

56% fondsvermogen verdampt in één maand

Fondsnieuws: 28 maart 2018

In een maand tijd meer dan de helft van je belegde vermogen verliezen. Het overkwam particuliere beleggers in het Esulep Trading Fund Plus, een fonds dat handelt in opties op S&P500 futures en dat aangeboden wordt door vermogensbeheerder De Nieuwe Veste.

In februari was het netto-rendement -55,73 procent. De absolute verliezen voor beleggers zijn groot, aangezien de instapgrens van het fonds 100.000 euro is - waarmee het buiten toezicht van de AFM valt. Een van de gedupeerde beleggers klopte al aan bij vergelijkingswebsite Vermogensbeheer.nl.

Het is voor het fonds het grootste rendementsverlies ooit op maandbasis. Op jaarbasis staat het fonds meer dan 56 procent in de min. In 2017 en 2016 haalde het nog positieve rendementen (zie grafiek onderaan de pagina).

Het vorige laagterecord stamde van augustus 2015, toen het fonds ongeveer 20 procent inleverde. Volgens de 30-jarige bestuurder van De Nieuwe Veste, Esgher van Oosterbosch, zijn beide laagtepunten te wijten aan de volatiliteitspiek toen de markt omsloeg. ‘De optieprijzen werden onevenredig duur, waardoor het openstaande verlies snel toenam. Als je dan opties geschreven hebt, neemt het openstaande verlies onevenredig snel toe.’

Het verschil met 2015 is volgens hem te verklaren uit de daaropvolgende marktbewegingen. ‘In augustus 2015 was eveneens sprake van een enorm dagverlies. Maar de dag daarna openden de beurzen in de plus. Daarmee was de rust wat wedergekeerd. Afgelopen februari was dat niet het geval, en veerde de beurs niet terug, waardoor het verschil nu extremer is dan de vorige keer.’
Diana Trading Fund Plus

Het Esulep Trading Fund Plus, dat lopende kosten rekent van 12 procent, is de opvolger van het Diana Trading Fund. Dit laatste fonds werd aangeboden door fondsenaanbieder De Veste en beheerd door Bert van Arkel. Deelnemers aan dit fonds legden eerder een claim neer bij De Veste, vanwege het verlies van een groot deel van hun inleg in dit fonds.

Hoewel er een link is tussen de twee fondsen, en De Veste en De Nieuwe Veste op één adres huizen, stelt De Veste-directeur Jack van Oosterbosch ‘nul’ over De Nieuwe Veste te zeggen te hebben. ‘Het is een aparte organisatie’, aldus Oosterbosch in een telefonische reactie.

Esgher van Oosterbosch vervulde eerder de rol als investor relations bij De Veste. In oktober 2017 is hij uit functie getreden bij De Veste, om als bestuurder hij De Nieuwe Veste aan te treden. Van Oosterbosch benadrukt dat de uitvoering van het beleggingsbeleid in handen is van het in Chicago gevestigde Esulep, en dat dat kantoor zich aan het bezinnen is op een herijking van het beleid.
Van AEX naar S&P

Wat betreft het verschil in beleggingsbeleid tussen het Diana Trading Fund en het Esulep Trading Fund Plus zegt Esgher van Oosterbosch dat dat ‘in de basis hetzelfde is’. ‘Maar de markt en de uitvoering zijn wel degelijk anders. Het Diana Trading Fund handelde in opties op de AEX, het Esulep Trading Fund handelt in opties op S&P futures.’

‘Uiteraard baart het ons zorgen’, zegt hij over het grote verlies in februari. ‘Mensen willen niet zulke verliezen maken. Het is een offensief, risicovol fonds. Het risico dat dit zou gebeuren, bestaat al sinds het begin, maar niemand hoopt dit natuurlijk mee te maken.’

In het informatiedocument over het fonds wordt het risico van het fonds op 7 ingeschaald, de hoogste risicoklasse. Dat is een verhoging ten opzichte van het januari: toen stond de risico-indicator nog op 5. In beide versies van het document staat dat beleggers hun gehele inleg kunnen verliezen.

Bron: Fondsnieuws