Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Wél AFM-toezicht, maar geen Kifid-registratie

Fondsnieuws: 28 mei 2013

Vermogensbeheerders kunnen werken met een AFM-vergunning zonder dat ze aangesloten zijn bij het enige erkende klachtenloket, het Kifid. Registratie bij het Kifid is echter wettelijk verplicht.

Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingswebsite Vermogensbeheer.nl van Koen Laarhoven.

Alle financiële dienstverleners zijn sinds 2007 verplicht aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De registratie is een voorwaarde voor een vergunning waarop waakhond AFM toezicht houdt.

Het Kifid bestaat sinds 2007 en moet consumenten laagdrempelig toegang bieden tot geschillenbeslechting. 'Van de 138 partijen met een vergunning die wij hebben bekeken, bleek ongeveer 10 procent niet aangesloten bij het Kifid,' zelgt Engelien van de Brink van Vermogensbeheer.nl.

AFM-vergunning

'Daar zijn we erg van geschrokken. We hebben ze erop attent gemaakt, en sommige van hen hebben zich direct geregistreerd. Maar er blijft een handvol partijen die niet zijn aangesloten.' Dit zijn ondermeer Fidessa en Kop Vos Capital Management.

Paul van Straaten van Vermogensmonitor vindt het 'onvoorstelbaar' dat partijen een AFM-vergunning hebben zonder geregistreerd te staan bij het Kifid. 'En dan zijn vermogensbeheerders nog een kleine groep. Wat betekent dit bij voorbeeld voor de tussenpersonen, een veel grotere groep?'

Reactie AFM

In een reactie stelt de AFM dat op het moment dat de vergunning wordt verleend het zo kan zijn dat er nog geen Kifid-registratie is. 'De AFM controleert dit periodiek. Als er geen aansluiting is, is sprake van een administratieve onvolkomenheid die moet worden gerepareerd. Het is niet zo dat de vergunning dan wordt ingetrokken.'

Bron: Fondsnieuws