Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Hoe staat het met giften en de fiscus?

7 oktober 2021 Onderwerp: Belasting

Stel, u hebt wat geld over en u geeft dat aan een goed doel. Hoe zit dat dan fiscaal? Wat moet u dan aan de Belastingdienst afdragen? En wat is het verschil tussen een schenking en een gift? Financieel planner Ramón Wernsen, verbonden aan Vermogensbeheer.nl, geeft uitleg.

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

“Het begrip gift is ruimer dan schenking. Iedere schenking is een gift, maar niet iedere gift is een schenking. Bij een gift hoeven er geen zaken op papier te staan. Je kunt bijvoorbeeld een gift geven aan goede doelen, wat via de belastingaangifte wordt geregeld. Bij een schenking bestaat er wel een overeenkomst.

Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid, uit genegenheid of uit erkentelijkheid. Er staat geen rechtstreekse tegenprestatie van u tegenover.

Omdat u geen tegenprestatie levert voor een gift, hoeft u geen btw te betalen over giften. Misschien moet u wel schenkbelasting betalen.

Een voorbeeld van een gift die vaak voorkomt, is de aanwijzing van een persoon als begunstigde bij een levensverzekering. U wijst bijvoorbeeld uw vrouw aan als begunstigde voor een x-bedrag als u komt te overlijden.”

Moet dat goede doel altijd als Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) te boek staan, wil je de gift kunnen aftrekken?

“Nee, dat hoeft niet. Iemand mag een gift onder voorwaarden aftrekken als deze wordt gedaan aan:
a. een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een culturele ANBI (geldt extra fiscale aftrek);
b. een vereniging;
c. een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).”

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Hoe kun je erachter komen aan welke Anbi je wel of niet een gift kunt geven?

“Een gift aan een ANBI mag iemand aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Wel moet worden gecontroleerd of de betreffende instelling inderdaad een ANBI is. Dat kan via de site van de belastingdienst:”

Stel, je geeft een gift aan een politieke partij. Is die dan ook fiscaal aftrekbaar?

“Als de politieke partij voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, dan wel. Zo is bijvoorbeeld D66 een ANBI.”

Kun je een rekenvoorbeeld geven van dergelijke gewone gift (fiscaal)?

“Periodieke giften mag iemand helemaal aftrekken, gewone giften niet. Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag iemand aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van iemands drempelinkomen. Dat is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als iemand online aangifte doet, heeft de belastingdienst dit drempelbedrag ingevuld.

Het drempelbedrag is 1 procent van iemands drempelinkomen, maar minimaal 60 euro. Wat iemand meer heeft gegeven, mag hij/zij aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10 procent van iemands drempelinkomen. Deze aftrekpost valt wettelijk gezien onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Fiscale partners moeten de giften bij elkaar optellen.

Bij een gift aan een culturele ANBI (kunst en cultuursector, museum, bibliotheek) mag iemand bij het berekenen van de aftrek deze met 25 procent verhogen. Maar wettelijk gezien maximaal met €1.250.
De extra aftrek geldt voor periodieke giften én voor gewone giften. Bij gewone giften moet iemand wel rekening houden met de drempel en het maximum.

Wat is het verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift aan een Anbi, fiscaal gezien?

“Iemand kan op twee manieren een gift doen:
a. als periodieke gift, iemand legt dan vast dat hij/zij jaarlijks een gift doet aan de instelling.
b. als gewone gift, iemand doet de gift eenmalig of heeft niet laten vastleggen dat hij/zij meerdere giften aan de instelling gaat geven.”

gift geld-647x311

Kun je ook een rekenvoorbeeld (of fiscaal gebied) geven van een periodieke gift?

“Een voorbeeld is een periodieke gift aan een culturele ANBI. Dit voorbeeld is afkomstig van site belastingdienst.

U doet een periodieke gift van € 500 aan een culturele ANBI. U mag de aftrek met 25 procent verhogen, dus met €125. Daarmee blijft u ruim onder de €1.250 waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u mag aftrekken: € 500 + € 125 = € 625.”

Je kunt dus beter, fiscaal gezien, een periodieke gift doen?

“Ja, vanuit fiscaal oogpunt zeker. Deze periodieke giften zijn geheel aftrekbaar (geen drempel). Wel moet iemand dan wel een dergelijke overeenkomst willen aangaan. Immers, de Belastingdienst noemt het pas een periodieke gift als iemand minstens vijf jaar een gelijk bedrag schenkt aan een goed doel. En dat vooraf vastlegt in een overeenkomst. Dat klinkt lastig, maar is het niet, er zijn veel voorbeelddocumenten online beschikbaar hiervoor.

Een andere optie is als iemand niet langdurig wil vastzitten aan een gift om te overwegen de giften die hij/zij eigenlijk over twee (of meer) jaren wilde spreiden in één jaar te concentreren. Iemand heeft dan maar één keer met een drempel te maken en kan daardoor in totaal meer belasting aftrekken.”

Hoe kun je giften in je testament laten opnemen en wat zijn hierbij de haken en ogen?

“Gewoon door een notaris laten beschrijven in iemands testament. In tegenstelling tot andere erfgenamen hoeven ANBI’s geen erfbelasting te betalen. Kinderen kunnen wel onterfd worden, maar hebben in beginsel altijd recht op hun legitieme portie (de helft van het reguliere erfdeel).”

Wat is de schenking des doods?

“Dat zijn schenkingen die pas na het overlijden van de schenker worden uitgevoerd. Volgens het Burgerlijk Wetboek vervalt een dergelijke schenking door het overlijden van de schenker, tenzij de schenking in een notariële akte is vastgelegd. Langs deze weg kan veel erfbelasting worden bespaard. Over de schuldig erkende bedragen moet minimaal 6 procent rente worden vergoedt.”

In je praktijk van financieel planner kom je veel schenkingen tegen, maar weinig giften. Hoe komt dat?

“Veel mensen willen hun vermogen (bij leven of dood) nalaten aan (klein)kinderen. Daar komt bij dat veruit de meeste mensen zelf het geld nodig hebben om financieel gezond oud te worden.”

Ramón Wernsen

door Ramón Wernsen

Ramón is sinds 1996 actief als Financieel Planner en is auteur van vele artikelen en boeken en als docent verbonden aan het Erasmus Instituut voor Financiële Planning in Rotterdam. Bij Vermogensbeheer.nl helpt hij als vermogensplanner klanten met het herstructureren van hun vermogen en vermogensplanning.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen