Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

“De duurzaamheidseisen worden steeds verder aangetrokken”

8 februari 2022 Onderwerp: Duurzaamheid

De Europese Unie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat heeft de laatste jaren tot allerlei nieuwe regels geleid. Wat zijn die nieuwe regels en welke gevolgen hebben ze voor de financiële sector? “Het belang van de nieuwe regelgeving wordt door de sector erkend. Maar het veroorzaakt wel veel meer papierwerk. Het heeft ook tot nieuwe functies geleid”, zegt Jan-Paul van der Ent, die jarenlange ervaring heeft op het gebied van vermogensbeheer en fund management. Van der Ent is sinds vorig jaar verbonden aan Vermogensbeheer.nl.

De EU is heel druk met het opstellen van allerlei regelgeving met betrekking tot duurzaamheid. Waar komt deze toegenomen activiteit vandaan?

“Er is een bepaalde urgentie ontstaan over het klimaat, de opwarming van de aarde. Als je kijkt naar beleggen, dan zijn er nog flink veel aandelen en obligaties van vervuilende bedrijven, waarin wordt belegd en waar geen verbetering op duurzaam gebied is te constateren. De Europese Commissie, aangevoerd door Frans Timmermans, is nu bezig om grote klimaatinvesteringen vlot te trekken, te stimuleren en te reguleren. Beleggers worden met regelgeving gedwongen hun beleggingsbeleid meer transparant te maken en aan te geven op welke wijze zij een bijdrage aan het klimaatprobleem leveren. Beleggen in verstokte vervuilers wordt hiermee iets lastiger.”

Heeft de toegenomen activiteit van de EU met de Klimaatconferentie van Parijs in 2015 te maken?

“Dat klopt. De nieuwe regelgeving is daar een gevolg van. De Overeenkomst van Parijs was erop gericht de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. In de Franse hoofdstad is onder meer een akkoord bereikt over een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent in 2030. Ik vind zelf ook dat maatregelen op het gebied van CO2-uitstoot zeer gewenst zijn.”

Bomen in natuur

Eén van de maatregelen van de EU is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Die is per maart 2021 van kracht. Wat is dit precies?

“Dit is regelgeving vanuit de EU, waarbij financiële dienstverleners hun transparantie moeten vergroten. Als je zegt dat je duurzaam investeert, dan moet je dat ook aantonen. De SFDR beoogt zo de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren.”

Vorig jaar april publiceerde de EU haar Taxonomie. Waar staat dit voor?

“Dit is een classificatiesysteem om te bepalen wat als duurzame economische activiteit mag worden aangemerkt. Er zijn heel veel sectoren en activiteiten die als ‘groen’ mogen worden bestempeld en een groot aantal niet. Maar daar is vaak onduidelijkheid over. Mag bijvoorbeeld kernenergie wel of niet als duurzaam worden bestempeld? Daar is de laatste tijd veel discussie over. Politieke besluitvorming in de EU heeft opvallend genoeg geleid tot een groen stempel. Gas mag ook nog. Het doel achter de Taxonomie is dat deze specifieke indeling het voor beleggers makkelijker maakt om investeringen als daadwerkelijk duurzaam te labelen. Zo zal mogelijk meer kapitaal in deze richting worden geleid.”

De EU voert dus meer regelgeving in. Hoe wordt dit ontvangen in de financiële sector, die al veel last van regeldruk heeft?

“De urgentie van deze regelgeving wordt erkend. Het is als logisch ontvangen. Maar de ingewikkelde rapportage van de EU Taxonomie wordt wel als heel drukkend ervaren. Bij de SFDR zijn er ook uitzonderingen voor financiële dienstverleners. Als je bijvoorbeeld over weinig personeelsleden beschikt, kun je je hiervan vrijstellen. Er komt bij de grotere vermogensbeheerders extra menskracht bij kijken. Er was al enige tijd bekend dat er nieuwe regelgeving zou komen en er is hier op ingespeeld door het creëren van extra functies. Bepaalde mensen houden zich alleen maar bezig met ESG, naast het beleggen. Meer regeldruk leidt natuurlijk ook tot veel meer papierwerk.”

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

De éénpitters in de vermogensbeheerbranche zullen hier niet blij mee zijn. Zij hebben het al lastig door de vele regels.

“Eigenlijk bestaan éénpitters niet meer in de vermogensbeheerbranche. Je hebt statutair altijd twee directeuren nodig. Er is al enige tijd een complianceplicht. Bij kleinere beheerders wordt die functie vaak uitbesteed. Maar het is bijna niet meer mogelijk om een kleine vermogensbeheerder te zijn en bijvoorbeeld 25 miljoen euro te beheren. Je krijgt heel veel toezichtkosten, privacyregels en verplichtingen om je oren. De beheerders die zwaar inzetten op duurzaamheid, moeten ook echt aan de bak. De duurzaamheidseisen worden steeds verder aangetrokken.”

Vind je de SFDR en de Taxonomy zelf goede ontwikkelingen?

“Ja, ik vind dit goede ontwikkelingen. Ze hebben als (indirect) doel om de niet-financiële kant mee te nemen in de beoordeling van een onderneming, waarin je gaat beleggen. Dat komt de maatschappij en uiteindelijk ook de economie ten goede. Al voor 1990 was er een rapport van Shell, waarin werd erkend dat fossiele energie schade berokkende aan het milieu. Maar ze hebben dit rapport te lang onder de pet gehouden. Want waarom zouden zij bewegen en mogelijk veel miljarden investeren of verliezen? Vier jaar daarvoor zette het Bruntland-rapport duurzaamheid op de kaart. Maar tot 2007 is er vrij weinig gebeurd. Nu is er urgentie gekomen op één van de letters van de term ‘ESG’, namelijk Environmental. Er is het besef gekomen, dat als je niets doet, de kosten voor het herstel en de leefbaarheid van de aarde steeds hoger zullen worden. Dat moet je met alle macht zien te voorkomen.”

Jan-Paul van der Ent

door Jan-Paul van der Ent

Jan-Paul heeft jarenlange ervaring in vermogensbeheer en fund management, met vermogensbeheerders en met het selecteren van asset managers. Hij heeft economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en zijn zakelijke interesses zijn duurzaamheid, governance en alternatieve beleggingen. Bij Vermogensbeheer.nl is Jan-Paul actief als data analist.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen