Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Laten beleggen of toch zelf doen? Vergelijk de voor-en nadelen

21 maart 2021 Onderwerp: Investeringen

Indien u een deel van uw vermogen wilt gaan beleggen, komt u voor de keuze te staan: zelf beleggen of laten beleggen door een vermogensbeheerder. Waarom zou u kiezen voor een vermogensbeheerder in plaats van het zelf kopen van wat beleggingsfondsen en/of indextrackers?

Hoe maakt u de keuze tussen zelf beleggen en laten beleggen?

Een proces waarin de vraag beantwoord moet worden of u van de diensten van een vermogensbeheerder gebruik zou willen maken, of dat u zelf een portefeuille opbouwt en beheert begint bij u zelf. Als u de volgende vragen bevestigend kunt beantwoorden, dan zou ‘doe-het-zelven’ best een goede oplossing kunnen zijn:

  • Heb ik kennis en ervaring met beleggen?

  • Heb ik affiniteit met beleggen?

  • Heb ik genoeg tijd en ruimte om mijn beleggingsportefeuille goed te kunnen volgen?

  • Ben ik in staat om de specifieke risico’s van mijn beleggingen goed te duiden en te wegen?

En, niet onbelangrijk:

  • Heb ik mijn emoties goed in bedwang?

Goed, u hebt in de basis het profiel om zelf te gaan beleggen (er vanuit gaande dat u deze vragen eerlijk beantwoord hebt en u zichzelf niet overschat….).

Maar ook als u goed in staat zou zijn om zelf te gaan beleggen, adviseren wij u toch om ook het alternatief te toetsen: (deels) uitbesteding aan de professionele beleggingsonderneming. Die toetsing kunt u doen door een vermogensbeheerder te selecteren, waarmee u het gesprek aan gaat. Pas dan bent u goed in staat om het voor u beste alternatief te kiezen: uitbesteden of zelf doen. De vermogensbeheerder berekent immers kosten voor zijn dienst en expertise. Hij zal u in zo’n gesprek moeten overtuigen van zijn toegevoegde waarde.

Zelf beleggen of uitbesteden aan vermogensbeheerder

Zelf beleggen blijkt vaak niet zo simpel

Vaak spreken wij mensen die stellen dat zij het ‘makkelijk’ zelf kunnen, dat beleggen. Beleggers gaan dan voorbij aan het feit dat in verschillende onderzoeken is aangetoond dat zij het als groep slechter doen dan de professionele beleggers. Dat heeft te maken met allerlei factoren. Zo is op de spreiding van de beleggingen vaak het nodige aan te merken. Portefeuilles zijn slecht gespreid over verschillende asset classes (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen of andere alternatieve beleggingen), regio’s of sectoren. Nederlandse particuliere beleggers hebben doorgaans veel titels die voor hen een bekende klank hebben. Zij zijn teveel ‘AEX-georiënteerd’. De AEX is nogal eenzijdig gericht. Veel sectoren zijn te zwaar gewogen of komen juist nauwelijks terug in deze index. Denkt u hierbij aan farmaceuten of bedrijven uit de informatietechnologie. Ook zien we dat sommige beleggers zich te veel laten leiden door ‘angst of hebzucht’. Zij nemen te vaak emotionele beslissingen. Professionele beleggers zijn beter in staat die emoties in hun beleggingsbeslissingen uit te schakelen.

Zelf beleggen in beleggingsfondsen & ETF's

“Als ik nu gewoon een paar wereldwijd opererende indices kies, al dan niet gecombineerd met een paar beleggingsfondsen”, hoor ik u zeggen: 'daar heb ik toch geen vermogensbeheerder voor nodig?' Dat is toch iets te simpel geredeneerd. Het grootste deel van het beleggingsrendement wordt immers bepaald door het wel of niet aanwezig zijn in bepaalde markten. Door in een ETF (indextracker) of fonds te beleggen is een belegger blootgesteld aan een specifiek marktrisico. Misschien wel op de momenten dat je dat juist niet zou moeten zijn. Een ETF volgt immers die markt. Dat kan wereldwijd zijn, of in bepaalde sector. Als belegger krijg je dan ook dit marktrendement. Het beleggingsfonds probeert door actief beleid juist weer beter te presteren dan het marktrendement (wat in de meeste gevallen niet lukt). Hoe dan ook, als ‘zelfbelegger’ dient u zelf steeds de keuze te maken of u in de desbetreffende markt of marktsegment wilt meedoen, of juist niet. Een vermogensbeheerder maakt steeds die afweging voor u.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Ben u bewust van de productrisico's

Een andere vraag is welk fonds of index u kiest, als u in een bepaalde markt blootgesteld wilt zijn? Er zijn meer beleggingsfondsen en indextrackers beschikbaar dan dat er bedrijven op beurzen zijn genoteerd! Die keuze zou moeten worden bepaald door de doelstellingen van een belegger, trackrecord van de fondsbeheerder, maar zeker ook door kostenverschillen of verschillen in specifieke productrisico’s: het zogenaamde tegenpartijrisico, de verhandelbaarheid, de bied-en-laat spread, zijn de onderliggende waarden daadwerkelijk fysiek aanwezig of worden deze synthetisch nagebootst? Hoe worden deze in de index gewogen? Zaken waar een gemiddelde belegger niet over nadenkt, omdat dergelijke zaken moeilijk geduid worden en deze kennis vaak ontbreekt. Ook andere technische zaken, zoals dividendlekkage, kunnen van invloed zijn op het rendement: welk deel van het uitgekeerde buitenlandse dividend lekt weg in niet-terugvorderbare bronbelastingen? Selectie van indextrackers en fondsen lijkt makkelijk, maar vereist een goede research.

Bij het verkopen en kopen van aandelen zijn ook directe en indirecte kosten verbonden. Het handelen kunt u doen via brokers als Saxo Bank, DeGiro en Lynx. Ook bij grootbanken als ING en ABN Amro kunt u dit doen. De tarieven verschillen sterk. Veel handelen als particulier betekent ook hogere kosten.

Particuliere beleggers beseffen zich vaak ook niet wat de valuta-effecten kunnen zijn. Nederlandse beleggers kopen hun brood immers in euro. Wereldwijd beleggen brengt met zich mee dat beleggers grotendeels buiten het eurogebied beleggen. Daar is niets mis mee, maar wellicht maken persoonlijke omstandigheden juist dat de invloed van valutakoersen anders zou moeten zijn dan wat men door de belegging in een klassieke, wereldwijde indextracker aan valutarisico binnen haalt. Zo’n indextracker brengt immers 80% blootstelling aan vreemde valuta (m.n. de Amerikaanse dollar).

Een voordeel van wereldwijd beleggen is daarnaast dat dit een goede spreiding bevordert. En met een goede spreiding verklein je de risico's. Veel vermogensbeheerders beleggen in verschillende regio's en sectoren, waardoor het risico voor de deelnemers wordt verkleind.

Verschillende vormen van laten beleggen

Een vermogensbeheerder kan een persoon zijn met wie u persoonlijk contact hebt. Maar vermogensbeheer kan ook volledig geautomatiseerd zijn. Dit is online vermogensbeheer. De instapdrempel bij online vermogensbeheer is lager. Aan het andere kant van het spectrum staat private banking. Dit is financiële dienstverlening van banken aan welgestelde particulieren. Om voor private banking in aanmerking te komen moet een klant doorgaans minimaal één miljoen euro vrij besteedbaar hebben, hoewel bij enkele banken de ondergrens lager ligt.

Conclusie

Dit artikel is geen pleidooi om voor een vermogensbeheerder te kiezen, maar meer een ‘eye opener’ dat er bij de keuze van een paar (index)fondsen meer komt kijken dan u zich wellicht realiseert.

Meer weten?

Overweegt u uw vermogen te laten beleggen door een vermogensbeheerder? Vraag dan het SelectieRapport Vermogensbeheer aan op deze website. Wij maken voor u een selectie van goede passende vermogensbeheerders. Dit kost u niets, verplicht tot niets en levert gegarandeerd waardevolle inzichten op. U gaat hiervoor naar SelectieRapport »

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen