Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Schenkbelasting 2022: Tarieven & Vrijstelling voor kinderen

29 december 2020 Onderwerp: Belasting

Een schenking krijgen van bijvoorbeeld een familielid is altijd heel prettig. En je kind een financieel steuntje in de rug geven zorgt ook voor een goed gevoel. Maar wat zijn de haken en ogen rond schenkingen? Hoeveel schenkbelasting moet je bijvoorbeeld betalen? We vroegen dit aan Ramón Wernsen. Hij is sinds 1996 actief als financieel planner. Bij Vermogensbeheer.nl helpt hij klanten om hun financiële doelstellingen te realiseren en complexe vraagstukken op te lossen.

Wat is een schenking precies?

Je moet een onderscheid maken tussen een schenking en een gift. Bij een gift hoeven er geen zaken op papier te staan. Je kunt bijvoorbeeld een gift geven aan goede doelen, wat via de belastingaangifte wordt geregeld. Bij een schenking bestaat er wel een overeenkomst. Dat is bijvoorbeeld een schriftelijke akte, een notariële overeenkomst. Een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig, maar dat is soms moeilijk te bewijzen. Voor degene die de schenking ontvangt, is een akte heel fijn. Want daarin staat onder welke voorwaarden de schenking gebeurt. Op het moment dat de schenker het niet op papier heeft gezet, kan hij daar makkelijk onderuit. Een schriftelijke overeenkomst is dus aan te raden.

Schenkbelasting

Hoe complex zijn de regelingen rond schenkingen?

Die wetgeving is vrij complex. Je hebt het civiele deel, wat in het Burgerlijk Wetboek is geregeld. En je hebt het fiscale deel. Een notaris zal zich voornamelijk bezighouden met het civiele deel en het fiscale deel minder interessant vinden. Bij ons gaat het meer om het fiscale deel, waarbij we het civiele deel natuurlijk niet uit het oog mogen verliezen. Met beide moeten we rekening houden.

Hoeveel schenkbelasting betaal je?

Dat hangt af van de zogeheten aanverwantschap. Vroeger hadden we de regel: ‘de naaste in bloed, erft het goed’. Lang geleden is hierbij al een uitzondering voor de partner gemaakt. Een partner of kind van de schenker betaalt minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is.

Schenkbelasting tarieven 2021

Wat zijn de vrijstellingen voor schenkbelasting in 2022?

Er zijn verschillende soorten vrijstellingen. Er bestaat een algemene vrijstelling, waarbij iemand in 2022 2.274 euro mag schenken zonder dat hij hier belasting over betaalt. Er bestaat ook een vrijstelling voor ouders aan kinderen. Ouders mogen in 2022 5.677 euro onbelast aan de kinderen schenken. Als ze meer schenken, dan betaalt de ontvanger schenkbelasting over het bedrag boven 5.677 euro.

Er bestaat ook een eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar. Hierbij mogen ouders eenmalig een hoger bedrag onbelast schenken als hun kind tussen 18 en 40 jaar is. In 2022 is dit bedrag 27.231 euro. De ouders kunnen dit bedrag ook aan de partner schenken als die tussen 18 en 40 is en de ontvanger niet.

Ten slotte is er de vrijstelling voor dure studie of woning. Hierbij kan men gebruik maken van een hogere vrijstelling als de ouders geld schenken en hun kind het bedrag gebruikt voor een dure studie of woning. Voor een studie is de vrijstelling 56.724 euro. Voor de eigen woning is dat 106.671 euro. Dit laatste is een veelgebruikte vrijstelling. Er is hier wel veel discussie over, omdat dit mensen met veel vermogen bevoordeelt. De hoge vrijstelling voor de eigen woning geldt ook als de ontvanger het bedrag van iemand anders dan zijn ouders krijgt.

Wie is er verantwoordelijk voor de schenkbelasting. De schenker of de ontvanger?

In eerste instantie degene die de schenking ontvangt. Maar je kunt ook vrij van recht schenken. Als ouders een bedrag aan hun kind schenken, dan ontvangt die in dit geval het nettobedrag. De ouders moeten dan de schenkbelasting betalen.

Schenkingen moet je ook bij elkaar optellen. Bijvoorbeeld als je een schenking van een ouder krijgt en ook een schenking van de andere ouder. Alles wat je van ouders krijgt, wordt als één schenking gezien. Ook als ouders van elkaar gescheiden zijn.

Belasting-650x276

Wat betekent een schenking voor de erfbelasting?

Een schenking wordt vaak gedaan als voorschot op de erfenis. Schenkingen zorgen er zo voor dat de erfenis lager wordt. Maar jij hebt het geld op dat moment nodig, in tegenstelling tot je broer of zus. Een schenking zorgt ervoor dat de nabestaanden minder erfbelasting gaan betalen. Er zijn op dit gebied allerlei mogelijkheden. Wordt de schenking wel of niet ingebracht in de nalatenschap? In dit geval zal dat in het testament van degene die geschonken heeft, bepaald worden.

Wat is een papieren schenking?

Wij adviseren dit heel veel. Bij een papieren schenking houdt de schenker het geld. Hij schenkt alleen op papier en houdt zo grip op het geld. Anderzijds is het een heel aantrekkelijke manier van vermogensoverheveling. Er zit echter één nadeel aan: je moet alvast schenkbelasting betalen. Bij een papieren schenking gaat het geld van de ouders naar de kinderen en die lenen het als het ware weer terug. Zo komt er een rentestroom op gang. De schenker betaalt elk jaar rente aan de ontvanger. Volgens de wet moet die rente minimaal 6% zijn. Het is zelfs mogelijk om hier een rente van 10 tot 12% te rekenen. In dit laatste geval gaat er veel sneller geld over naar de kinderen.

Krijg je als financieel planner veel te maken met vragen over dit onderwerp?

Zeker. En als we de vraag niet krijgen, dan nemen we het altijd op in het Vermogensplan. De meest gehoorde doelstelling bij het maken van een vermogensplan is dat mensen zich afvragen of ze voldoende geld hebben om honderd jaar oud te worden. Daar maken ze zich zorgen over. Meestal kunnen we ze geruststellen. Maar we constateren ook vaak dat er bij overlijden veel erfbelasting betaald moet worden. We wijzen hen daarom op het feit dat ze hun kinderen of kleinkinderen eerder kunnen laten genieten van de erfenis, zonder dat er later veel belasting moet worden betaald. Dan kunnen we een schenkingsplan maken en dat geeft heel veel voldoening. Zo kunnen ze zorgeloos bij leven hun kinderen zien genieten van dat geld.

Ramón Wernsen

door Ramón Wernsen

Ramón is sinds 1996 actief als Financieel Planner en is auteur van vele artikelen en boeken en als docent verbonden aan het Erasmus Instituut voor Financiële Planning in Rotterdam. Bij Vermogensbeheer.nl helpt hij als vermogensplanner klanten met het herstructureren van hun vermogen en vermogensplanning.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen