Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Wijs & Van Oostveen Klacht

19 september 2018 Onderwerp: Klachten

Vermogensbeheer.nl voert klachtenprocedures uit namens beleggers, die ‘gedupeerd’ zijn door hun bank of vermogensbeheerder. Gelukkig is het fenomeen de laatste jaren afgenomen. Dat zal zeker ook te maken hebben met de goede beursjaren na de crisis van 2008. De wereld maakt een ‘bull-markt’ mee die weldra zijn 10e verjaardag viert.

Ons oog viel recent op een klachtenprocedure tegen Wijs & Van Oostveen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit instituut biedt consumenten één loket voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. In dit artikel maken wij een koppeling tussen onze (expert)beoordeling, de beoordeling door klanten in ons klanttevredenheidsonderzoek en de bewuste uitspraak in de klachtenprocedure.

Vermogensbeheerder Wijs & Van Oostveen is een actieve, marketing en sales gedreven onafhankelijke vermogensbeheerder, wiens reputatie in 2008 al een flinke knauw kreeg. Wijs & Van Oostveen structureerde tientallen garantieproducten met investmentbank Lehman Brothers. Via grote marketingcampagnes, zoals tv-reclame werden deze producten aan de man gebracht. Lehman Brothers ging in 2008 failliet en vele honderden beleggers hadden met de garantieproducten van Wijs & Van Oostveen een kat in de zak.

Bij de bewuste klacht tegen Wijs & Van Oostveen kwam de Geschillencommissie van Kifid (uitspraak 17 juli 2018, nummer 2018-422) tot de conclusie dat Wijs & Van Oostveen zich schuldig heeft gemaakt aan ‘provisiejagen’. Een veroordeling op provisiejagen, ook wel ‘churning’ genoemd, is een zeer ernstig feit. Provisiejagen is heel nadelig voor beleggers. Provisiejagen is het (onnodig) doen van beleggingstransacties, waardoor de kosten voor transacties (onnodig) hoog oplopen. Zo hoog dat er doorgaans van rendement geen sprake meer kan zijn. Provisiejagen vindt plaats als de vermogensbeheerder hier een financieel belang bij heeft. Wijs & Van Oostveen had dit belang. Een deel van de transactiekosten viel immers aan haar zelf toe. Hoe meer transacties, hoe meer verdiensten.

Kifid logo

De toezichthouder (AFM) heeft maatregelen genomen die deze ‘perverse’ prikkels zoveel mogelijk moeten tegengaan. Maar desondanks zijn er nog steeds mogelijkheden om deze regels te ontwijken.

Vermogensbeheer.nl straft in haar expertbeoordeling vermogensbeheerders af waarbij er financiële prikkels spelen. Zij krijgen dan een slechte score op ‘onafhankelijkheid’. Wijs & Van Oostveen heeft een matige score van 2 sterren, die onder andere worden veroorzaakt door het bestaan van financiële prikkels en hoge kosten. Daarbij heeft Vermogensbeheer.nl eerder klachten over Wijs & van Oostveen ontvangen. Ook uit de klanttevredenheidsonderzoeken die Vermogensbeheer.nl laat uitvoeren over de in Nederland opererende vermogensbeheerders komt Wijs & Van Oostveen er niet goed uit. Zij scoort op meerdere punten onvoldoende en eveneens scoort Wijs & Van Oostveen op meerdere onderdelen onder het marktgemiddelde. Vermogensbeheer.nl heeft inmiddels tientallen reviews over Wijs & Van Oostveen in bezit.

Meer info over de begeleiding tijdens klachtenprocedures tegen vermogensbeheerders »

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen