Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Wat kost vermogensbeheer?

Vermogensbeheerders rekenen een beheerfee voor de werkzaamheden die ze voor u verrichten. In de meeste gevallen is deze beheerfee een percentage van het te beheren vermogen. De hoogte van dit percentage hangt weer af van de omvang van het te beleggen vermogen.

Beheerfee

Globaal ligt de beheerfee van vermogensbeheerders tussen de 0,5% en 1,5% per jaar. Vermogensbeheerders die collectief of passief beleggen zijn daarbij vrijwel altijd goedkoper dan vermogensbeheerders die individueel en/of actief beleggen. Bij sommige beheerders hangt de hoogte van de beheerfee ook af van de samenstelling van uw beleggingsportefeuille.

Bankkosten

Behalve de kosten voor de vermogensbeheerders brengt de bank - waar uw beleggingsrekening loopt en uw beleggingsportefeuille is ondergebracht - bewaarloon en transactiekosten in rekening. Deze bankkosten rekent elke belegger, of u nu zelf belegt of het laat beleggen door een vermogensbeheerder.

Let op! Sommige vermogensbeheerders hebben lagere tarieven onderhandeld bij de banken dus daar betaalt u minder kosten dan de bank normaal in rekening brengt. Er zijn ook vermogensbeheerders die zelf de rol van broker vervullen en daardoor zelf de tarieven voor transactiekosten kunnen bepalen. In dat geval kan er een winstopslag op de transactiekosten zitten voor de betreffende vermogensbeheerder.

Prestatievergoeding

Een deel van de vermogensbeheerders vraagt behalve de beheerfee ook een aparte prestatievergoeding (performance fee). Deze vergoeding wordt berekend over de toename van uw vermogen, dus over de stijging in een jaar. De meeste vermogensbeheerders beloopt de prestatievergoeding 5% of 10%.

Let op! Een prestatievergoeding kan van invloed zijn op de risicobereidheid van de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder zou in de verleiding kunnen komen om bijvoorbeeld halverwege het jaar bij goede resultaten, minder risico te gaan nemen dan goed is voor de cliënt, om zo de fee veilig te stellen, of juist andersom. Dat laatste houdt in dat bij mindere resultaten meer risico genomen zal worden dan goed is om nog kans te maken op de prestatievergoeding, met alle risico’s van dien.

Misschien ook interessant: