Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Hoge Raad: spaartaks onwettig

24 december 2021

De overheid had geen gebruik mogen maken van een fictief rendement bij de vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks genoemd. De Hoge Raad oordeelt dat die in ieder geval voor de jaren 2017 en 2018 in strijd was met de wet.

"De Hoge Raad is van oordeel dat het sinds 2017 geldende forfaitaire stelsel verder af is komen te staan van een heffing over het inkomen waarvan kan worden aangenomen dat een individuele belastingplichtige dat daadwerkelijk heeft genoten, terwijl de wetgever dit wel heeft beoogd", stelt het hoogste Nederlandse rechtsorgaan op haar website.

De Raad vindt de wettelijke regeling van het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

De zaak was aangespannen door een echtpaar met een gezamenlijk vermogen van ongeveer één miljoen euro. De rente was in 2017 en 2018, net als nu, historisch laag. Ze belegden amper. Daardoor heeft het echtpaar weinig aan het vermogen kunnen verdienen.

"Vaststaat welk rendement de belanghebbende in deze zaak werkelijk heeft behaald. Dit is lager dan het op basis van de wet veronderstelde rendement. Daarom biedt de Hoge Raad rechtsherstel aan deze belastingplichtige door alleen over dat werkelijke rendement belasting te heffen", staat in het oordeel. De Bond voor Belastingbetalers had met 60.000 mede-eisers deze zaak aangespannen. De Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan over dit ene specifieke geval.

Wat de uitspraak betekent voor de jaren na 2018, is nog onbekend. Daar lopen nog procedures over.

In het coalitieakkoord staan ook plannen om vanaf 2025 het nieuwe stelsel van daadwerkelijke rendementen in te voeren. Om de tijd daartussen te overbruggen, wordt het heffingsvrije vermogen verder verhoogd naar circa 80.000 euro.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen